John V Dempsey

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع John V Dempsey

دانلود کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی

دانلود کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی
کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی اثر رابرت ریزر و جان وی. دمپسی ، بر آن است که برای خوانندگانش تصویری روشن از حوزۀ طراحی و فناوری آموزشی (IDT) فراهم آورد. کتب درسی حوزه فناوری آموزشی اغلب بر مهارت‌های مورد نیاز طراحان و فناوران آموزشی تمرکز دارند. با این حال، متخصصان این حوزه باید...
1