Julia Kristeva

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Julia Kristeva

کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است

معرفی و دانلود کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است ژولیا کریستوا در کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است، با زبانی موجز و گاه پیچیده، آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند. در کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است، به برخی وجوه فلسفی آثار هانا آرنت از جمله استنباط وی از مفاهیمی چون زبان، خویشتن، کالبد، فضای سیاسی و زندگی پرداخته می‌شود. هان آرنت (Hannah Arendt) به عنوان یکی از... ادامه

۱