Karen Deerwester

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Karen Deerwester

دانلود کتاب پرورش اعتماد به نفس در کودکان

دانلود کتاب پرورش اعتماد به نفس در کودکان
کتاب پرورش اعتماد به نفس در کودکان نوشته‌ی کارن دیروستر ، شما را تشویق می‌کند تا تمامی نیازهای عاطفی و روانی فرزندانتان را تامین کنید. این اثر هم‌چنین به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان فرزندی قدردان پرورش داد، کودکی که ارزش هر آنچه دارد را درک کند و در عین‌ حال به نیازهای د‌یگران نیز احترام...
1