Nathaniel Branden

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Nathaniel Branden

کتاب هنر آگاهانه زیستن

معرفی و دانلود کتاب هنر آگاهانه زیستن ناتانیل براندن در کتاب هنر آگاهانه زیستن، به شما کمک می‌کند تا از تمام چیزهایی که بر اعمال، اهداف و ارزش‌هایتان تأثیر می‌گذارد، آگاهی پیدا کنید، دید خود را نسبت به زندگی تغییر داده و به قلمرو جدیدی از زندگی قدم بگذارید که تا پیش از این تجربه نکرده بودید. درباره‌ی کتاب هنر آگاهانه زیستن: این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که آگاهانه زندگی کردن به دفعات شما را وادار به رویارویی با واقعیت‌های دردناک... ادامه

1