Randy Emelo

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Randy Emelo

کتاب صوتی آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری

معرفی و دانلود کتاب صوتی آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری اگر فکر می‌کنید آموزش دادن در محیط کاری تنها مختص نیروهای تازه‌کار است، کتاب صوتی آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری، نوشته‌ی رندی املو را گوش دهید تا به درک جدید و متفاوتی از این مقوله دست یابید. چرا که بنا بر شیوه‌ی تازه‌ای از آموزش که در اثر حاضر به شرح آن پرداخته شده، همه کارمندان می‌توانند از دانش و تجربه‌ی یکدیگر استفاده نمایند. درباره‌ی کتاب صوتی آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری در... ادامه

کتاب آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری

معرفی و دانلود کتاب آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری پیش‌تر در محیط‌های کاری، افراد باتجربه به کارمندان تازه‌کار و رده‌های پایین‌تر آموزش می‌دادند اما امروزه این سیستم تغییر کرده است. رندی املو در کتاب آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری، نوع جدیدی از آموزش را به مدیران و کارمندان معرفی می‌کند که به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و همه کارمندان می‌توانند از دانش و تجربه‌ی یکدیگر استفاده نمایند. درباره‌ی کتاب آموزش و همکاری در محیط‌های نوین کاری تمام... ادامه

۱