Sadhu Thanwardas Lilaram Vaswani

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Sadhu Thanwardas Lilaram Vaswani

کتاب زایری در راه

معرفی و دانلود کتاب زایری در راه تی. ال. واسوانی یکی از متفکران مذهبی بزرگ در جهان معاصر است. او در کتاب زایری در راه، با استفاده از لحنی پیامبرانه، عقاید عرفانی خویش را شرح داده است؛ عقایدی که پایه‌ی آن‌ها، باور به وجود یگانگی میان خداوند و مخلوقات است. درباره کتاب زایری در راه تی. ال. واسوانی، مؤلف کتاب زایری در راه (Pilgrimage To God)، یکی از برجسته‌ترین حکما و عرفای معاصر است؛ اندیشمندی وارسته که با آموزه‌های عرفانی خود،... ادامه

۱