Sarah Flowers

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Sarah Flowers

🎧 دانلود کتاب صوتی اصلاحات

دانلود کتاب صوتی اصلاحات
در کتاب صوتی اصلاحات اثر سارا فلاورز خواهید شنید که چگونه اصلاحات گسترش یافت و چهره‌ی جدید اروپا و جهان نمایان شد. اروپا در سال‌های ابتدایی قرن شانزدهم شاهد تغییرات عظیمی بود. در آن هنگام تقریبا تمامی اروپاییان مسیحی و آن هم کاتولیک بودند. دوران اصلاحات را می‌توان دوره‌ای خواند که در آن تعالیم...

🎧 دانلود کتاب صوتی عصر اکتشافات

دانلود کتاب صوتی عصر اکتشافات
کتاب صوتی عصر اکتشافات اثر سارا فلاورز از مجموعه تاریخ جهان با زبانی ساده، اکتشافات جغرافیایی را از قرون پانزدهم و شانزدهم مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهد. در عصر اکتشافات‌ (The age of exploration) با رویدادهای‌ تاریخی‌ یک‌ نسل‌ مواجه‌ هستیم‌، نسلی‌ که‌ از سال‌ ١٤٩٢ تا سال‌ ١٥٢٢، برای‌ همیشه‌ و به‌...
1