Shoshana S Bennett

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Richard Bennett، Richard Psychologist Bennett، Hal Zina Bennett، Bennett Pologe

کتاب فراتر از افسردگی

معرفی و دانلود کتاب فراتر از افسردگی کتاب فراتر از افسردگی، اثری از شوشانا اس. بنت و پک ایندمن است که به افسردگی پس از زایمان در زنان اشاره دارد. این اختلال، سالانه میلیون‌ها مادر را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. افسردگی پس از زایمان در صورت تشخیص داده نشدن، ممکن است اثرات جبران‌ناپذیری بر روی زندگی و روحیات مادران داشته باشد. به همین خاطر آگاهی مادران در این مورد ضرورت دارد. کتاب حاضر، به ارائه‌ی نمونه‌هایی از مشکلات و افسردگی... ادامه

1