Sophie Kinsella

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Le mond de Sophie، Madeleine Sophie Wickham، Sophie Divry

کتاب صوتی رازم را نگه دار

معرفی و دانلود کتاب صوتی رازم را نگه دار قرار گرفتن در چه موقعیتی شما را وامی‌دارد تا رازهای کوچک و بزرگ خود را افشا کنید؟ اِما، شخصیت اصلی کتاب صوتی رازم را نگه دار نوشته‌ی سوفی کینسلا در لحظاتی بحرانی که در آستانه‌ی مرگ قرار دارد، دست به چنین تصمیمی می‌زند. تصمیمی که عواقب پیچیده‌ای به همراه دارد و زندگی‌اش را دستخوش تغییر می‌کند. درباره‌ی کتاب صوتی رازم را نگه دار اِما در کتاب صوتی رازم را نگه دار (Can You Keep a Secret?)، زنی جوان... ادامه

۱