The 12 Week Year

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع The 12 Week Year

دانلود کتاب سال ۱۲ هفته‌ای

دانلود کتاب سال ۱۲ هفته‌ای
کتاب سال ۱۲ هفته‌ای نوشته برایان پی. موران ، مایکل لنینگتون ، نگاهی متفاوت به برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف دارد. در این میکروکتاب می‌خوانیم که چطور هر سال را به جای ۱۲ ماه، ۱۲ هفته در نظر بگیریم و بیشتر از هر زمانی پیشرفت کنیم. در میکروکتاب سال ۱۲ هفته‌ای (The 12 Week Year) یاد می‌گیریم که چطور...

دانلود کتاب سال 12 هفته‌ای

دانلود کتاب سال 12 هفته‌ای
کتاب سال 12 هفته‌ای به قلم مایکل لنینگتون و برایان پی. موران ، راهنمایی جامع برای ایجاد نتایج بهتر از طریق تمرکز عمیق بر روی فعالیت‌های شماست و به فرایندی اشاره دارد که در عرصه‌ی ورزش حرفه‌ای نهادینه شده و بسیاری از قهرمانان جهان، امروزه از آن استفاده می‌کنند. اغلب سازمان‌ها و افراد در چارچوب...

🎧 دانلود کتاب صوتی سال ۱۲ هفته‌ای

دانلود کتاب صوتی سال ۱۲ هفته‌ای
کتاب صوتی سال ۱۲ هفته‌ای (میکرو کتاب)، اثر برایان پی. موران ، مایکل لنینگتون ، نگاهی متفاوت و ویژه به برنامه‌ریزی و اهداف برای رسیدن به موفقیت شغلی دارد. در این میکروکتاب می‌شنویم که چگونه هر سال را به جای ۱۲ ماه، ۱۲ هفته در نظر بگیریم و بیشتر از هر زمانی پیشرفت کنیم. در میکروکتاب سال ۱۲ هفته‌ای...
1