The Methuen book of classical monologues for women

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The Methuen book of classical monologues for men، The Methuen Book of Modern Monologues for Women، The methuen book of modern monologues for men

کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای زنان

معرفی و دانلود کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای زنان کریس سالت در کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای زنان، چهل مونولوگ از نمایش‌نامه‌های مختلف و از زبان شخصیت‌های گوناگون گردآوری کرده و شما را برای چگونگی اجرای بهتر این تک‌گویی‌ها راهنمایی می‌کند. دربارۀ کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای زنان: کتاب تک‌گویی‌های کلاسیک برای زنان (The Methuen book of classical monologues for women) گلچینی از متون کلاسیک از آیسخولوس تا چخوف است. حتی اگر آزمون بازیگری پیش رو... ادامه

۱