The Sailor who Fell from Grace with the Sea

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The Sailor who Fell from Grace with the Sea

کتاب صوتی دریانوردی که از چشم دریا افتاد

معرفی و دانلود کتاب صوتی دریانوردی که از چشم دریا افتاد کتاب صوتی دریانوردی که از چشم دریا افتاد را یوکیو میشیما، نویسنده‌ی ژاپنیِ نامزد دریافت جایزه‌ی نوبل به رشته‌ی تحریر درآورده است. این کتاب را از بهترین رمان‌های ادبیات ژاپن می‌دانند. میشیما در این کتاب، با نگاهی روانشناسانه، به روایت زندگی یک نوجوان ژاپنی، هیجان‌ها و سنت‌شکنی‌های او می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی دریانوردی که از چشم دریا افتاد یوکیو میشیما (Yukio Mishima) در کتاب صوتی دریانوردی... ادامه

1