The road to better habits updated and expanded

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Atomic habits، Success Habits، The Road to Real Success، an easy and proven way to build good habits and break bad ones، Mini habits smaller habits bigger results، Think Better Live Better، Good Habits Bad Habits، Yes or no the guide to better decisions، Habits for Success How to Change Your Life One Step at a Time، Think Better Thoughts

کتاب صوتی جاده‌‌ای به سوی عادت‌‌های بهتر

معرفی و دانلود کتاب صوتی جاده‌‌ای به سوی عادت‌‌های بهتر عادت‌ها همان رفتارهایی هستند که هر روزه به‌طور ناخودآگاه در حال تکرار آن‌ها هستیم، بدون اینکه از تأثیر آن‌ها بر زندگی آگاه باشیم. داریوس فوروکس در کتاب صوتی جاده‌ای به سوی عادت‌های بهتر شما را از اهمیت عادت‌های سودمند و آثار مخرب عادت‌های منفی باخبر کرده و برای تغییرات بزرگ در زندگی آماده می‌کند. این کتاب روانشناسی، شما را برای خودسازی، خودیاری و موفقیت راهنمایی می‌کند. درباره‌ی کتاب صوتی... ادامه

کتاب در جست و جوی عادت‌های بهتر

معرفی و دانلود کتاب در جست و جوی عادت‌های بهتر بعضی‌ها،‌ آدم ناتمام رها کردن مسائل زندگی‌شان هستند! شما تابه‌حال این اتفاق را تجربه کرده‌اید؟ داریوس فوروکس در کتاب در جست و جوی عادت‌های بهتر درباره ایجاد عادت‌های خوب و شیوه‌های ماندگار کردن آن‌ها صحبت می‌کند. اگر از آغازکردن‌های نیمه‌تمام خسته شده‌اید،‌ این اثر برای شماست! درباره‌ی کتاب در جست و جوی عادت‌های بهتر خیلی از ما در انجام مستمر کارها و ایجاد عادت‌های خوب و ماندگار بسیار ضعیف عمل... ادامه

1