The winners mind

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Declutter Your Mind، The Power of Your Subconscious Mind، Secrets of the millionaire mind، The Catalyst How to Change Anyones Mind، A Victorious Life Begins in Your Mind، Secrets of the Millionaire Mind Mastering the Inner Game of Wealth، The Disciplined Mind، The Abundance Mind، Grow Rich With Peace of Mind، The Silva Mind Control Method Of Mental Dynamics

کتاب ذهنیت برنده

معرفی و دانلود کتاب ذهنیت برنده رویاهای بزرگ ما در گروی ایجاد عادت‌های کوچکی هستند که هر یک، کلید گشودن ذهن به روی تغییرات تازه‌اند. جیمز کلیر در کتاب ذهنیت برنده، به شما می‌گوید چطور بر ذهنتان مسلط شوید و با ایجاد تغییرات تدریجی و ساده به هر هدفی که دارید دست یابید. درباره‌ی کتاب ذهنیت برنده همه‌ی ما در زندگی‌مان رویاهای بزرگی داریم که ممکن است در شرایطی آن‌ها را بسیار دوردست و ناممکن ببینیم. البته این اصلا بدان معنا نیست که... ادامه

1