Thomas H Cormen

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Thomas H Cormen

کتاب PDF الگوریتم پیشرفته

معرفی و دانلود کتاب PDF الگوریتم پیشرفته کتاب الگوریتم پیشرفته ترجمه و تالیف محمد قاسم زاده، برگرفته از فصل‌های کتاب مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها پروفسور کرمن و همکارانش است که مطابق با سرفصل مورد تأیید وزارت علوم چیدمان شده. این کتاب ضمن لحاظ نمودن کلیه فصول از مرجع اصلی، سعی در ارائه روان مطالب اساسی و الزامی هر بخش داشته و از این جهت برای مطالعه دانشجویان بسیار مفید خواهد بود. درباره کتاب الگوریتم پیشرفته: الگوریتم دستور یا فرمولی برای... ادامه

۱