Tim Desmond

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Tim Parks

کتاب صوتی چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم؟

معرفی و دانلود کتاب صوتی چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم؟ تیم دزموند به عنوان یک استاد بودایی، در کتاب صوتی چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم؟ نگرشی نوین در قبال درد و رنج‌های زندگی را به شما پیشنهاد نموده است. آموزه‌های مطرح‌شده در این اثر، برای افرادی که با روی باز پذیرای آن باشند، یقیناً سودمند و کاربردی خواهد افتاد. درباره کتاب صوتی چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم: اثری که پیش رو دارید نتیجه‌ی سال‌ها تحقیق و تأمل مربی‌ای بودایی‌ به نام... ادامه

۱