Tracking the gods the place of myth in modern life

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Tracking the gods the place of myth in modern life

کتاب ردپای خدایان

معرفی و دانلود کتاب ردپای خدایان کتاب ردپای خدایان راهنمایی برای معنابخشی به زندگی با کمک اسطوره است. جیمز هالیس در این اثر توضیح می‌دهد چرا داستان‌های اساطیری قدرتی عظیم برای هدایت انسان معاصر دارند و چگونه می‌توان از آن‌ها برای یافتن معنی حقیقی وقایع استفاده کرد. درباره کتاب ردپای خدایان با وجود زندگی با کیفیت و آسان دنیای مدرن، باور اینکه به اجداد غیرمتمدنمان شباهت داریم آسان نیست. ما در خانه‌های مدرن زندگی می‌کنیم، به... ادامه

1