Your Choice Analogue opportunist or progressive optimist

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Your Choice Analogue opportunist or progressive optimist

کتاب صوتی این انتخاب شماست

معرفی و دانلود کتاب صوتی این انتخاب شماست کریستوفر پیترکا و سباستین مایکل در کتاب صوتی این انتخاب شماست به تحلیل رابطه‌ی انسان و ماشین‌آلات در جهان امروز پرداخته‌اند و ضمن این کار، چشم‌اندازهای پیش روی جوامع بشری در حوزه‌ی فناوری را نیز بررسی نموده‌اند. کتاب حاضر ذیل مجموعه‌ی «ایده‌های ارزشمند» به انتشار می‌رسد. درباره کتاب صوتی این انتخاب شماست: کریستوفر پیترکا و سباستین مایکل دو تن از کارآفرینانِ برجسته در جهان امروزند. دعوت گروه تدکس... ادامه

کتاب این انتخاب شماست

معرفی و دانلود کتاب این انتخاب شماست کتاب این انتخاب شماست نوشته‌ی کریستوفر پیترکا و سباستین مایکل، رابطه‌ی انسان و ماشین‌آلات در عصر امروز را بررسی و تحلیل می‌کند و به دورنمای آینده جوامع بشری در زمینه‌ی فناوری می‌پردازد. این اثر ذیل مجموعه‌ی «ایده‌های ارزشمند» به انتشار می‌رسد. درباره کتاب این انتخاب شماست کتاب حاضر شامل سخنرانی دو کارآفرین برجسته جهان، یعنی کریستوفر پیترکا و سباستین مایکل، به دعوت گروه تدکس تهران (TEDxTehran)... ادامه

1