کتاب‌های انتشارات مصدق

دانلود قانونی کتاب‌های انتشارات مصدق از کتابراه

در نبردی مشکوک

در نبردی مشکوک
«جیم» پسری ساده است که به عنوان متصدی در یک فروشگاه کار می‌کند. یکی از روزها در حال برگشت از محل کار با گروهی از چپ‌گرایان معترض روبه‌رو می‌شود و در طی اتفاقاتی به همراه آن‌ها به زندان می‌افتد. داستان اصلی از جایی آغاز می‌شود که جیم بدون هیچ گرایش قبلی به ناگهان به حزب کمونیست می‌پیوندند و به رهبر اصلی اعتصاب‌ها تبدیل می‌شود. «جان اشتاین بک» به خاطر نوشتن این داستان جذاب و تاثیرگذار، موفق به دریافت جایزه کتاب کالیفرنیا شد.
۵۵۰۰۰ تومان
دریافت کتاب