دانلود کتاب آدم برفی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آدم برفی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب آدم برفی

کتاب آدم برفی، نوشته‌ی نوید درگاهی، داستانی زیبا در مورد یک پسر بچه و آدم برفی‌اش است.

نوید درگاهی در این کتاب از خاطرات 12 سالگی‌اش حکایت می‌کند: اﺳﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ. ﯾﺎدم ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ روز ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻮد. ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺪری ﺧﻮد زﻧﺠﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮﻟﺪ 12 ﺳﺎﻟﮕﯽام را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ و آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی زﻧﺠﺎن ﺑﺮﻓﯿﻪ! ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮف ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آدم ﺑﺮﻓﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ. ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺎدر ﺳﯿﺎه و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ. او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ...

 ۲۲ صفحه، ۶۹۶ کیلوبایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-95033-4-6 

چاپ ۱۳۹۶: ۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب آدم برفی

برای دانلود کتاب آدم برفی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  آدم برفی
زکیه طهرانی
۱۳۹۸/۷/۱۲
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییی 😍💋💖
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)