دانلود کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS

کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS، به آموزش و معرفی این نرم‌افزار می‌پردازد و کاربرد آن در عرصه‌ی ورزش را شرح می‌دهد.

درباره‌ی کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS:

مربیان ورزش، مدیران، معلمان، مشاوران و روان‌شناسان به طور مستمر با تصمیم‌گیرى دربارۀ افراد یا کمک به آن‌ها به جهت تصمیم‌گیرى سر و کار دارند. نقش روش‌هاى اندازه‌گیرى آن است که اطلاعاتى به دست دهد تا بر پایۀ آن بتوان تصمیم‌هاى منطقى، مناسب و متکى بر اصول صحیح اتخاذ کرد. اگر اندازه‌گیرى باید در تصمیم‌گیرى‌هاى واقعى به ما کمک کند، وسایل مربوط به آن باید داراى چه ویژگى‌هایى باشد؟ روش‌هاى اندازه‌گیرى خود فى نفسه عامل تصمیم‌گیرى نیستند و این خود افراد هستند که تصمیم مى‌گیرند. روش‌هاى اندزه‌گیرى در نهایت مى‌تواند در مورد برخى از عوامل که به تصمیم مورد نظر ارتباط دارد، اطلاعاتى به دست دهد.

مثلاً یک آزمون قابلیت حرکتى و یا مهارت ورزشى مى‌تواند شاخصى بدهد که براساس آن بتوان پیشرفت شخص را در آن مهارت به خصوص تا حدودى پیش‌بینى کرد، اما مهم خود شخص است که تصمیم مى‌گیرد آیا در آن مهارت به فعالیت بپردازد یا نه؟ البته مواردى نیز وجود دارد که تصمیم‌گیرى به عهده‌ی معلم، مربى و یا افراد دیگر است.

اندازه‌گیرى در هر زمینه، اطلاعاتى را دربارۀ خصیصه‌اى معین فراهم مى‌سازد که اغلب براى پیش‌بینى پدیده‌هاى مربوط به آن خصیصه مفید واقع مى‌شود. هدف اندازه‌گیرى همواره کسب اطلاعات دربارۀ خصیصه‌هاى اشیاء، ارگانیزم‌ها و یا رویدادهاست. نتیاج اندازه‌گیرى همواره منجر به توصیف پدیدۀ مورد اندازه‌گیرى مى‌شود و تفسیر این نتایج نیز در بیشتر موارد نوعى پیش‌بینى فراهم مى‌آورد.

کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیار کاربردی و سودمند است.

در بخشی از کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS می‌خوانیم:

اگر براى تفسیر نمرۀ یک دانش‌آموز، نمرۀ او را با نمرۀ یک گروه مرجع مقایسه کنیم، به آن گروه مرجع گروه هنجار گویند. گروه مرجع از کسانى تشکیل مى‌شود که به گونه‌اى شبیه دانش‌آموز مورد نظر هستند.

در تعیین هنجار براى یک آزمون باید پرسش زیر را مورد توجه قرار داد، آزمون در مورد چه گروهى به کار خواهد رفت؟ براى مثال، اگر آزمون براى اندازه‌گیرى آمادگى جسمانى دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه استان گیلان به کار رود، گروه مرجع یا گروه هنجار باید نمونه‌اى از تمام دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه استان گیلان باشد. یا اگر براى سنجش آمادگى خواندن کودکان کودکستانى به کار رود، گروه مرجع باید از کودکان کودکستانى که هنوز آموزش خواندن و نوشتن را شروع نکرده‌اند، تشکیل شود. براى تعیین هنجار، پس از انتخاب گروه هنجار، نمرات گروه را در آزمون مورد نظر تعیین مى‌کنیم و با انجام بعضى محاسبات آمارى دیگر که بعداً توضیح داده مى‌شود، عمل هنجاریابى و ساخت نورم را به پایان مى‌رسانیم.

نورم و یا هنجار بیشترین کاربرد را در تربیت بدنى دارند و نمرات هنجار داراى انواع مختلفى هستند که معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از: هنجارهاى سنى، هنجارهاى کلاسى، هنجارهاى درصد و نمرات استاندارد. در هنجارهاى کلاسى عملکرد یک دانش‌آموز با عملکرد یک گروه مرجع مقایسه مى‌شود، اما در هنجارهاى درصدى و نمرات معیار موقعیت نسبى یک دانش‌آموز در گروهى که او خود عضوى از آن است، نشان داده مى‌شود.

 ۲۱۲ صفحه، ۱۷ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-5751-06-2 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: ۳۹۰۰۰ ت - 11.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بخش 1: مفاهیم اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و مرور آمار توصیفی
فصل اول: اهداف و ضرورت اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی
فصل دوم: جدول‌های توزیع فراوانی و رسم نمودارها
فصل سوم: معیارهای مرکزی و معیارهای پراکندگی
فصل چهارم: نقاط و مراتب درصدی و طرز تهیۀ نورم‌ها
فصل پنجم: ضریب همبستگی و کاربرد آن در محاسبۀ روایی و اعتبار آزمون‌ها
بخش 2: مواد قابل اندازه‌گیری در تربیت بدنی و انواع آزمون‌های آمادگی جسمانی و مهارت‌های ورزشی
فصل ششم: مواد قابل اندازه‌گیری در تربیت بدنی و انواع آزمون‌ها
فصل هفتم: آمادگی قلبی - تنفسی
فصل هشتم: انعطاف‌پذیری، تعادل، چابکی و سرعت
فصل نهم: قدرت، استقامت عضلانی و توان
فصل دهم: آزمون‌های مهارت ورزشی
بخش 3: نرم‌افزار SPSS و کاربرد آن در اندازه‌گیری و ارزشیابی
فصل یازدهم: آشنایی با نرم‌افزار SPSS
فصل دوازدهم: کاربرد SPSS در اندازه‌گیری و ارزشیابی
کتاب‌نامه

راهنمای دانلود کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS

برای دانلود کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری SPSS