دانلود کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی

  • از: بهانه راسخ
  • ناشر: انتشارات آفتاب گیتی
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی

کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی نوشته‌ی بهانه راسخ، ضمن بیان تاریخچه و مفاهیم خرید کردن، به بررسی ابزارهای اندازه‌گیری، روش‌های تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی عوامل موثر بر خرید می‌پردازد.

یکی از مباحث مهم در عملکرد مصرف‌ کننده، درک چگونگی تصمیم‌گیری مصرف‌ کنندگان می‌باشد. همه ما مصرف‌ کننده هستیم زیرا برمبنای نظمی خاص، غذا، لباس، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده‌ها و... را دریافت کرده و مصرف می‌کنیم. تصمیماتی که درمورد مصرف، تقاضای مواد خام، حمل و نقل، خدمات فنی و یا استقرار و تخصیص منابع گرفته می‌شوند، به موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر می‌انجامند. بنابراین، رفتار مصرف‌ کننده عاملی مهم در رکود یا رونق فعالیت‌های بازرگانی است.

مصرف‌ کنندگان در این حالت برای کاهش تنش و نگرانی پیش آمده، به دنبال تأیید و تصدیق خرید خود پس از خرید هستند و این کار را از طریق نگاه کردن به تبلیغات و یا تصدیق‌هایی که فروشنده ارائه می‌کند انجام می‌دهند. طراحان تبلیغات و بازاریابان باید به منظور کاهش عدم تجانس شناختی پس از خرید مصرف‌ کنندگان روش‌های متفاوتی را به کار برند.

یکی از این روش‌ها، نشان دادن مشتریان و یا افرادی است که آن کالا را مصرف کرده‌اند و از آن راضی هستند. راه دوم استفاده از تبلیغات مقایسه‌ای است که در آن مزایای نام تجاری نسبت به سایر نام‌های تجاری نشان داده می‌شود. برقراری تماس فروشندگان و کارکنان خدمات پس از فروش و صحبت کردن با مشتری نیز به کاهش تنش و نگرانی مشتری و افزایش رضایت ایشان از خرید کمک می‌کند.

در بخشی از کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی می‌خوانیم:

مصرف و مصرف‌کننده

امروزه "مصرف" به یکی از اساسی‌ترین مفاهیم جامعه مدرن تبدیل شده است، به گونه‌ای که می‌توان آن را پدیده اجتماعی تلقی نمود که نیازهای چندگانه افراد را برآورده می‌سازد. سازمان‌ها بدون آگاهی از چگونگی رفتار مصرف‌کننده و درک صحیح از آن، امکان اتخاذ اقدام مناسب جهت تأمین نیازها و خواسته مصرف‌کننده را نخواهند داشت. واژه‌های مصرف و مصرف‌کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصطلاحات زبان حقوقی به شمار می‌آیند.

برای تعیین قلمرو اجرایی متونی که صرفا به نفع مصرف‌کنندگان تدوین یافته‌اند و نیز برای درک فلسفه حقوق مصرف، این واژه‌ها باید تعریف شوند. "مصرف‌کنندگان" اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای کاربرد غیرحرفه‌ای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می‌کنند یا مورد استفاده قرار می‌دهند.

در نگرش سنتی رفتار مصرف‌کننده، توجهات عمدتا بر خریدار و پیش‌زمینه‌های بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا متمرکز بود. در نگرش جدید گامی فراتر از این رفته و به بررسی تاثیرات غیرمستقیم شناخت رفتار مصرف‌کننده بر فرایند مصرف و سایر پیامدها و نتایجی که بیش از خریدار و فروشنده را در برمی‌گیرد پرداخته شده است. "رفتار مصرف‌کننده" به مطالعه تمامی فرایندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصول و خدمات، تجارب و یا ایده‌ها به وسیله افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها برای ارضای نیازها و بررسی آثار این فرایندها بر مشتری و جامعه می‌پردازد. به عبارت دیگر رفتار مصرف‌کننده شامل مجموعه‌ای از فرایندهای روانی و فیزیکی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می‌یابد.

رفتار مصرف‌کننده یعنی مطالعه این که مردم چگونه خرید می‌کنند و چه چیز یا چیزهایی می‌خرند و چرا خرید می‌کنند.

چگونگی رفتار مصرف‌کننده و درک صحیح از آن، امکان اتخاذ اقدام مناسب جهت تأمین نیازها و خواسته مصرف‌کننده را نخواهند داشت. واژه‌های مصرف و مصرف‌کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصطلاحات زبان حقوقی به شمار می‌آیند.

 ۱۳۰ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-6155-20-5 

چاپ ۱۳۹۷: ۱۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف اصلی
اهداف فرعی
فرضیه‌ها
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
قلمرو پژوهش
روش نمونه‌گیری و حجم جامعه آماری
روش پژوهش
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعاریف مفهومی
مدل پژوهش
خلاصه فصل
فصل دوم: مروری بر پیشینه و ادبیات پژوهش
مقدمه
مصرف و مصرف‌ کننده
نگرش مصرف‌ کننده
رویکرد سیستمی تحلیل رفتار مصرف‌ کننده
عوامل موثر بر تصمیم‌های خرید مصرف‌ کنندگان
تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‌ کنندگان، قبل، در حین و بعد از خرید
رفتار خرید مصرف‌ کننده
مراحل فرایند تصمیم‌گیری خرید
شناخت مشکل
تحقیق و جست و جو برای جمع آوری اطلاعات
ارزیابی گزینه ها
تصمیم‌گیری درباره خرید
رفتار پس از خرید
انواع تصمیمات خرید
عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید تصمیم‌گیری
فرهنگ
خرده فرهنگ
سن و مرحله زندگی
مراحل دوره زندگی خانواده
شغل
شخصیت و تصور شخصی
شخصیت و رفتار مصرف‌ کننده
باورها و عقاید
استرس و رفتار مصرف‌ کننده
خانواده و نقش آن در تصمیم‌گیری خرید
گروه‌های مرجع و تعاملات اجتماعی
موقعیت جغرافیایی
کودکان
گروه‌های مرجع و رهبران ایده
رهبران ایده
طبقه اجتماعی
ادراک
توجه
نگرش
مفهوم احساس گناه مصرف‌ کننده
ابعاد احساس گناه مصرف‌ کننده
زمینه‌های بروز احساس گناه مصرف‌ کننده
خلاصه فصل
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش گردآوری داده‌های تحقیق
متغیرهای تحقیق
ابزار اندازه‌گیری تحقیق (پرسشنامه)
مراحل طراحی پرسشنامه
محتوای پرسشنامه
روایی پرسشنامه (اعتبار)
پایایی پرسشنامه (اعتماد)
جامعه آماری تحقیق
تعداد جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
آزمون‌های مورد استفاده
خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده‌ها و اطلاعات
تعیین آزمون آماری
نرخ برگشت پرسشنامه
پایایی و روایی پرسشنامه
بررسی‌های جمعیت شناختی پژوهش
جنسیت
وضعیت تاهل
تحصیلات
سن
شغل
در آمد
تحلیل داده‌ها (آزمون فرضیه ها) آزمون پیرسون
تحلیل داده‌ها (معادلات ساختاری)
آزمون تحلیل عاملی
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته‌های پژوهش
بررسی‌های جمعیت شناختی پژوهش
بررسی فرضیه‌های تحقیق
بررسی رابطه متغیرها
انواع پیشنهاد جلب نظر مشتری
پیشنهادات جهت بهبود
پیشنهادات آتی
محدودیت‌های پژوهش
منابع
پرسشنامه

راهنمای دانلود کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی

برای دانلود کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی