دانلود کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

کتاب‌های مرتبط

بیشتر ›

معرفی کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند

کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند نوشته‌ی ریچارد مک فرسون و متیو آر پینکوس، موضوعاتی مانند بیولوژی طبیعی پلاکت، پروتئین‌ها یا فاکتورهای ترومبوفیلیک، آنتاگونیست‌های ویتامین k، ضد انعقادهای دارای هدف خاص و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چند مورد از نکات کلیدی که ریچارد مک فرسون (Richard A Mcpherson) و متیو آر پینکوس (Matthew R Pincus) در کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند؛ روش آزمایشگاهی در خطر ترومبوز؛ درمان آنتی‌ترومبوتیک (Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods) به آن‌ها می‌پردازند:

- پلاکت‌ها سلول‌هایی بسیار پیچیده هستند که در واکنش‌های حیاتی مرکزی در هموستاز و ترومبوز، از جمله چسبیدن به زیر آندوتلیوم، ترشح محتویات گرانول، انبوهش (تجمع) و تدارک سطح غشاء برای فعال شدن عوامل انعقادی مشارکت می‌کنند.

- ناهنجاری‌های تعداد پلاکت یا عملکرد پلاکت می‌توانند نقش مهمی در تعادل هموستاز و ترومبوز ایفا کنند.

- شمارش پلاکتی و عملکرد پلاکتی به وسیله شماری از اختلالات ارثی و اکتسابی، فرآیندهای اتوایمیون و نیز انواعی از داروها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

در بخشی از کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند می‌خوانیم:

پلاکت‌های خون سلول‌هایی بدون هسته و بسیار پیچیده هستند که از مگاکاریوسیت‌های مغز استخوان مشتق می‌شوند. با تهیه اسمیر خون محیطی فرصتی جهت ارزیابی تعداد، اندازه، توزیع و ساختار پلاکت‌ها به کمک میکروسکوپ نوری فراهم می‌آید. اگرچه در تجزیه و تحلیل ناهنجاری‌های خفیف ساختار پلاکت‌ها نیاز به میکروسکوپ الکترونی است، اما فقدان آشکار گرانول‌ها یا غیرطبیعی بودن آن‌ها و انحراف واضح ساختار پلاکتی ممکن است در زیر میکروسکوپ نوری مشهود باشند.

در اسمیرهایی که از نمونه‌های نوک انگشت و بدون ماده ضدانعقاد تهیه شده باشند، برخی از تجمعات پلاکتی را می‌توان انتظار داشت. در موارد مشاهده ناهنجاری‌ها، همواره باید آرتیفکت‌های ناشی از جمع آوری یا به کارگیری نامناسب نمونه را مدنظر داشت و چنانچه توضیح قانع کننده‌ای برای ناهنجاری مزبور وجود نداشته باشد، باید نمونه‌گیری را تکرار کرد.

 ۷۵ صفحه، ۱۱ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-238-736-3 

چاپ ۱۳۹۷: ۱۷۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بیولوژی طبیعی پلاکت
ارزیابی آزمایشگاهی اختلالات عملکرد پلاکت
اختلالات کمی پلاکت
اختلالات ارثی عملکرد پلاکت
اختلالات اکتسابی عملکرد پلاکت
فاکتور فونویلبراند، بیمارى فونویلبراند و پورپوراى ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک
مسیرهای ضدانعقادی درون‌زاد
پروتئین‌ها یا فاکتورهای ترومبوفیلیک
حالت‌های افزایش انعقاد اکتسابی
جنبه‌های کلی ارزیابی آزمایشگاهی خطر ترومبوز
آنتاگونیست‌های ویتامین k
ضدانعقادی غیرخوراکی وابسته به آنتی ترومبین
ضدانعقادهای دارای هدف خاص
درمان ضدپلاکتی

راهنمای دانلود کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند

برای دانلود کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری: پلاکت‌های خون و بیماری فون ویلبراند