دانلود کتاب توانبخشی و اقتصاد


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب توانبخشی و اقتصاد و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب توانبخشی و اقتصاد

روشنک نجفی در کتاب توانبخشی و اقتصاد، با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ادامه درمان بیماران توانبخشی مطالعاتی را گرد‌آوری کرده است. این مطالعات و تحقیقات در کلینیک‌های توانبخشی وابسته به بهزیستی شهر کرمانشاه انجام شده است. 

جامعه آماری پژوهش کلیه تمامی بیمارن توانبخشی در کتاب توانبخشی و اقتصاد، کیلنیک‌های توانبخشی وابسته به بهزیستی شهر کرمانشاه بود که در سال 1393 - 1394 به کلینیک‌های درمان برای درمان مراجعه نمودند. به دلیل نا مخشص بودن تعداد این بیماران برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه برای جوامع نامحدود استفاده گردید و به این منظور تعداد 348 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش در کتاب توانبخشی و اقتصاد نشان می‌دهد که فاکتور عامل اقتصادی یک عامل مهم به خصوص در بیمارای هایی که برای ادامه درمان باید هزینه های زیادی را پرداخت کنند، در ادامه درمان افراد محسوب می شود...

توانبخشی عبارت است از فرآیندی هدف گرا و دارای محدودیت زمانی که هدفش توانا ساختن یک شخص دارای اختلال برای رسیدن به یک سطح ذهنی، جسمی، اجتماعی و کارکردی مناسب است و در این راه او را (برای تغییر دادن زندگی) با ابزارهایی مجهز می‌سازد. در کتاب توانبخشی و اقتصاد می‌خوانیم که در توانبخشی مفاهیمی همچون یکپارچه سازی اجتماعی، کاهش اثرات ناتوانی، توانمندسازی، بهبود کیفیت زندگی و... مورد توجه و دارای اهمیت هستند.

بیماران توانبخشی برای درمان خود با مسائل بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و عوامل بسیاری بیماری‌زا از ادامه درمان باز می‌دارد. بارها به بیان تاثیرات عوامل. طبقه، اجتماعی - اقتصادی بر سلامت اشاره شده است. طبقه اجتماعی، گروهی نسبتا وسیع و پایدار مرکب از زنان، مردان و کودکان است که از لحاظ تولید اجتماعی و مالکیت ابزارهای تولید دارای وضعیتی کمابیش یکسان هستند. در یک جامعه هر چه وارد طبقات اجتماعی پایین‌تر شویم، امید به زندگی کوتاه‌تر و بیماری‌ها شایع‌تر می‌شوند. در طول زندگی شرایط ضعیف اقتصادی اجتماعی بر سلامت اثرگذار است.

در علوم بهداشتی، توانبخشی یا بازتوانی فرآیندی است که در آن به فرد توان خواه کمک می‌شود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب را که منجر به محدودیت عملکرد وی شده است، مجدداً به دست آورد. توانبخشی حوزه علمی بسیار وسیعی در مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می‌گردد و به افراد کمک می‌کند تا پس از ابتلا به مشکلاتی نظیر سکته، ضایعات نخاعی، جراحی‌های ارتوپدی، ضربه مغزی، سوختگی، کم شنوایی، اختلال پردازش مرکزی شنوایی، مشکلات تعادل و غیره، تا حد امکان بر مشکل خود غلبه نموده و استقلال عملکردی قبلی را باز یابند. به عبارتی دیگر توانبخشی به معنای بازتوانی و بازگرداندن توانایی‌های یک فرد به حالت حداکثر استقلال اطلاق می‌گرد. در توان بخشی بر خلاف پزشکی هیچ گونه دارویی تجویز نمی‌شود و روند بازیافتن توانایی‌ها تدریجی است. 

 ۱۲۰ صفحه، ۹۰۱ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8077-23-7 

چاپ ۱۳۹۶: ۱۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-5 فرضیه‌های پژوهش
1-6 متغیرهای پژوهش
1-7 تعریف متغیرها
توانبخشی
معلول
عوامل اجتماعی - اقتصادی
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 تاریخچه توانبخشی در جهان
2-2 تاریخچه توانبخشی در ایران
2-3 تعریف توانبخشی
2-4 اهداف توانبخشی
2-5 انواع توانبخشی
2-6 نقش توانبخشی در بهبود بیماران
2-7 توانبخشی در بیماری‌های عصبی  ماهیچه‌ای
2-8 توانبخشی در دیسک گردن
2-9 توانبخشی در آرتریت و اختلالات بافت پیوندی
2-10 توانبخشی در بیماری استئوآرتریت
2-11 توانبخشی در بیماری آمیوتروفیک جانبی
2-12 توانبخشی در بیماری سرطان
2-13 وقتی متخصصان توانبخشی به کمک بیماران می‌آیند
2-14 تعریف اصطلاحات مرتبط با معلولیت و توانبخشی
2-15 وضعیت اقتصادی - اجتماعی موثر بر ادامه درمان وسلامت
2-16 تاثیر عوامل اجتماعی بر ادامه درمان و سلامت بیماران
2-17 عوامل اقتصادی موثر بر ادامه درمان در پژوهش حاضر
2-18نقش سلامت اجتماعی بر سلامت فردی
2-19 درک گستردگی عوامل موثر بر سلامت اجتماع
2-20 لزوم سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت سلامت
2-21 عوامل تعیین کننده سلامتی
2-22 تاریخچه و فعالیت‌های سازمان بهزیستی
2-23 چالش‌های پیش روی سازمان بهزیستی
2-24 پیشینه پژوهش
فصل سوم
روش پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 نوع روش پژوهش
3-3 جامعه آماری
3-4- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
3-5 روش جمع‌آوری داده‌ها
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها
1- پرسش نامه عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر ادامه درمان
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-8- شیوه تحلیل داده‌ها
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
4-1 مقدمه
4-2 داده‌های توصیفی
4-3 داده‌های استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری
5-2 پیشنهاد‌های پژوهش
5-3 محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائم

راهنمای دانلود کتاب توانبخشی و اقتصاد

برای دانلود کتاب توانبخشی و اقتصاد و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  توانبخشی و اقتصاد