کتاب‌های مرتبط با کتاب حکایت مرد تنها: زندگی‌نامه‌ داستانی آیت الله سید حسن مدرس