دانلود کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی)

  • از: عبدالرضا ناطقی
  • ناشر: نشر قلم همت
  • ۵ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی)

کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی) نوشته‌ی عبدالرضا ناطقی، دربردارندۀ قصه‌های کوتاهی به زبان روسی است که برای تقویت درک مطلب و روخوانی علاقمندان و دانشجویان این زبان به رشته تحریر در آمده.

عبدالرضا ناطقی در کتاب دنیای داستان‌ها (Мир рассказов) سعی بر این داشته است تا علاقه‌مندان زبان روسی، اعم از دانشجویان و افرادی که دوره‌های لازم را گذرانده‌اند، با خواندن این داستان‌های ساده و جذاب بتوانند علاوه بر لذت بردن از آن‌ها، علم زبانی خود را نیز افزایش داده و آن را تقویت نمایند.

این داستان‌ها از منابع مختلف انتخاب و پس از اندکی ویرایش و ساده‌سازی و افزودن تصویرهای مناسب، به صورت یک مجموعه در این اثر قرار داده شده‌اند. از دیگر ویژگی‌های کتاب حاضر، درج معانی برخی کلمات و اصطلاحات در پایان هر داستان می‌باشد.

 ۱۲۸ صفحه، ۱۲ مگابایت، زبان روسی، PDF، 
شابک: 978-600-6602-63-9 

چاپ ۱۳۹۸: ۲۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

Источ́ник мол́одости چشمه جوانی
?А вы откуд́а شما اهل کجایید؟
Фиф́ти-фиф́ти پنجاه - پنجاه
А мож́ет, эт́о любов́ь شاید این عشق است
Необы́чное яйцо تخم مرغ جادویی
Макс, рус́ский яз́ык и ماکس، زبان روسی و....
Высоќое им́я نام بلند آوازه
?Что со мной چه اتفاقی برای من افتاده؟
Жан и рус́ское искус́ство ژان و هنر روسی
Хит́рый зая́ц خرگوش زیرک
Три поросёнка سه بچه خوک
Семей́ный перевод́чик مترجم خانواده
Учёный кот گربه دانشمند
Тотал́ьная распродаж́а حراج کلی
Очки عینک
Подар́ок هدیه
Хлеб и зол́ото نان و طلا
Рус́ский язы́к زبان روسی
Кот и Эйла گربه و خانم ایلا
Писат́ельница خانم نویسنده
Подар́ки к Рождеству هدیه‌های کریسمس
Подар́ок полков́ника هدیه سرهنگ
Забав́ная истор́ия خاطره بامزه
Сюрприз́ شگفتانه
Послед́ний лист آخرین برگ
Ночь в гостин́ице شبی در هتل
Как я готов́ила ры́бу چگونه ماهی درست کردم
Ру́сский язы́к и реклам́а زبان روسی و آگهی
Всё пропал́о همه چیزخراب شد
Мать и бандит́ы مادر و جنایت کاران
Под́виг شجاعت
Опас́ный вагон́ واگن خطرناک
Лиса и журав́ль روباه و مرغ ماهی خوار
Джек и бобов́ый стеб́ель جک و ساقه لوبیا
Эт о хорошо این خوب است
Сирота یتیم
Муд́рый кузнец́ آهنگر دانا
Осёл и колод́ец الاغ و چاه
Пустая́ лод́ка قایق خالی
Меня не касае́тся به من مربوط نیست
Мух́а и пчела مگس و زنبور عسل
Полом́анный траќтор تراکتور خراب
Искат́ель جوینده
Яд в се́рдце قلب مسموم

راهنمای دانلود کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی)

برای دانلود کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی)

نظرات کتاب دنیای داستان‌ها (مجموعه داستان‌های روسی)

Mr Jud
۱۳۹۹/۷/۲۸
برای مشتاقان به فراگیری زبان روسی، مفید هست
مشاهد همه نظرات (۱)