دانلود کتاب شناخت و ارزیابی محیط زیست


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب شناخت و ارزیابی محیط زیست و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب شناخت و ارزیابی محیط زیست

کتاب شناخت و ارزیابی محیط زیست اثر مرتضی دیناروندی، به سه مبحث شناخت محیط زیست، ارزیابی توان محیط زیست و ارزیابی اثرات محیط زیست می‌پردازد.

در بخشی از کتاب شناخت و ارزیابی محیط زیست می‌خوانیم:

اهمیت اساسی سیکل کربن در طبیعت بدین لحاط است که کربن نقش اساسی را به عنوان حامل و ناقل در اکوسیستم زمین ایفا می‌کند. ترکیبات کربن به صورت احیا شده ناقل انرژی هستند و وقتی با اکسیژن ترکی