دانلود کتاب صوتی 1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!)


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی 1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!)  و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی 1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!)

هری اچ. هریسون در کتاب صوتی 1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!) مطالب بسیار سودمندی را ذکر می‌کند که به والدین کمک می‌کند تا آنچه را که هر جوان نیاز دارد، تا بتواند در دنیای بزرگسالان به بقای خود ادامه دهد، درک کنند.

هر سال میلیون‌ها جوان کانون خانواده را ترک می‌کنند و وارد جامعه می‌شوند و والدین با نگرانی پیش خود می‌‌اندیشند: تا چه مدت دوری از خانه را تاب می‌آورند؟ مطالعات نشان می‌دهد که 50 درصد از آن‌ها، در طی پنج یا شش سال بعد به خانه‌های خود باز می‌گردند.

هری اچ. هریسون (Harry H Harrison) در این کتاب شگفت‌انگیز مطالب بسیار سودمندی را در جهت تربیت جوانان بیان می‌کند زیرا اگر والدین نتوانند مهارت‌های لازم را به جوان‌های خود بدهند، آن‌گاه بعد از چند سال کودک رشد یافته‌شان به خانه باز می‌گردد و کنترل تلویزیون را گم می‌کند، و اتاقش را هم‌چنان بی‌نظم و ترتیب و کثیف رها می‌کند و تا پاسی از شب در کوچه و خیابان سرگردان است و دیر وقت به خانه باز‌ می‌گردد.

 ۷ ساعت و ۲۱ دقیقه، ۴۳۴ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: ۶۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

فهرست مطالب

۱ دقیقه
هزار و یک چیزی که جوان‌ها قبل از ‌ترک خانه باید بدانند (وگرنه برمی‌گردند)
۲ دقیقه
متن پشت جلد
۲ دقیقه
مقدمه
۲ دقیقه
مقدمه مترجم
۵ دقیقه
بخش اول - نکته‌ ۱ تا ۱۶
۴ دقیقه
بخش اول - نکته ۱۷ تا ۲۷
۳ دقیقه
بخش اول - نکته‌ ۲۸ تا ۳۵
۵ دقیقه
بخش اول - نکته‌ ۳۶ تا ۴۹
۲ دقیقه
بخش اول - نکته ۵۰ تا ۵۴
۵ دقیقه
بخش دوم - نکته‌ ۵۵ تا۷۰
۴ دقیقه
بخش دوم - نکته ۷۱ تا ۸۵
۵ دقیقه
بخش دوم - نکته ۸۶ تا ۱۰۱
۵ دقیقه
بخش دوم - نکته ۱۰۲ تا ۱۱۵
۵ دقیقه
بخش سوم - نکته‌ ۱۱۶ تا ۱۲۴
۴ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۲۵ تا ۱۳۱
۴ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۳۲ تا ۱۳۸
۴ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۳۹ تا ۱۴۷
۴ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۴۸ تا ۱۵۶
۵ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۵۷ تا ۱۶۶
۵ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۶۷ تا ۱۷۵
۴ دقیقه
بخش سوم - نکته ۱۷۶ تا ۱۸۴
۴ دقیقه
بخش چهارم - نکته‌ ۱۸۵ تا ۱۹۶
۵ دقیقه
بخش چهارم - نکته ۱۹۷ تا ۲۰۹
۴ دقیقه
بخش چهارم - نکته‌ ۲۱۰ تا ۲۱۸
۴ دقیقه
بخش چهارم - نکته ۲۱۹ تا ۲۲۹
۴ دقیقه
بخش چهارم - نکته ۲۳۰ تا ۲۳۷
۵ دقیقه
بخش چهارم - نکته‌ ۲۳۸ تا ۲۵۰
۳ دقیقه
بخش چهارم - نکته‌ ۲۵۱ تا ۲۵۷
۴ دقیقه
بخش چهارم - نکته‌ ۲۵۸ تا ۲۶۴
۴ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۲۶۵ تا ۲۷۳
۳ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۲۷۴ تا ۲۸۰
۳ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۲۸۱ تا ۲۸۶
۴ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۲۸۷ تا ۲۹۵
۴ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۲۹۶ تا ۳۰۵
۴ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۳۰۶ تا ۳۱۱
۴ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۳۰۶ تا ۳۱۱
۳ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۳۱۲ تا ۳۱۷
۴ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۳۱۸ تا ۳۲۳
۳ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۳۲۴ تا ۳۲۹
۳ دقیقه
بخش پنجم - نکته‌ ۳۳۰ تا ۳۳۳
۶ دقیقه
بخش ششم - نکته‌ ۳۳۴ تا ۳۸۳
۴ دقیقه
بخش هفتم - نکته‌ ۳۸۴ تا ۳۹۱
۴ دقیقه
بخش هفتم - نکته‌ ۳۹۲ تا ۴۰۰
۴ دقیقه
بخش هفتم - نکته‌ ۴۰۱ تا ۴۰۷
۴ دقیقه
بخش هفتم - نکته‌ ۴۰۸ تا ۴۱۴
۵ دقیقه
بخش هفتم - نکته‌ ۴۱۵ تا ۴۲۲
۴ دقیقه
بخش هفتم - نکته‌ ۴۲۳ تا ۴۳۱
۵ دقیقه
بخش هشتم - نکته‌ ۴۳۲ تا ۴۳۹
۴ دقیقه
بخش هشتم - نکته‌ ۴۴۰ تا ۴۴۷
۴ دقیقه
بخش نهم - نکته‌ ۴۴۸ تا ۴۵۷
۳ دقیقه
بخش نهم - نکته‌ ۴۵۸ تا ۴۶۶
۵ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۴۶۷ تا ۴۷۶
۴ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۴۷۷ تا ۴۸۶
۶ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۴۸۷ تا ۵۰۵
۳ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۵۰۶ تا ۵۱۳
۴ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۵۱۴ تا ۵۲۲
۶ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۵۲۳ تا ۵۳۵
۳ دقیقه
بخش دهم - نکته‌ ۵۳۶ تا ۵۴۶
۴ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۵۴۷ تا ۵۵۴
۵ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۵۵۵ تا ۵۶۲
۴ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌۵۶۳ تا ۵۷۱
۵ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۵۷۲ تا ۵۸۰
۴ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۵۸۱ تا ۵۸۸
۳ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۵۸۹ تا ۵۹۴
۴ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۵۹۵ تا ۶۰۱
۳ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۶۰۲ تا ۶۰۵
۳ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۶۰۶ تا ۶۱۲
۳ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۶۱۳ تا ۶۱۸
۳ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۶۱۹ تا ۶۲۵
۴ دقیقه
بخش یازدهم - نکته‌ ۶۲۶ تا ۶۳۴
۳ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۳۵ تا ۶۴۲
۴ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۴۳ تا ۶۵۷
۳ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۵۸ تا ۶۶۳
۳ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۶۴ تا ۶۶۷
۳ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۶۸ تا ۶۷۴
۳ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۷۵ تا ۶۸۲
۳ دقیقه
بخش دوازدهم - نکته‌ ۶۸۳ تا ۶۸۷
۴ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۶۸۸ تا ۶۹۳
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۶۹۴ تا ۷۰۰
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۰۱ تا ۷۰۶
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۰۷ تا ۷۱۲
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۱۳ تا ۷۱۷
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۱۸ تا ۷۲۲
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌‌ ۷۲۴ تا ۷۲۸
۴ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۲۹ تا ۷۳۴
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۳۵ تا ۷۳۹
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۳۵ تا ۷۳۹
۵ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۴۰ تا ۷۴۶
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۴۷ تا ۷۵۳
۲ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۵۴ تا ۷۵۷
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۵۸ تا ۷۶۳
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۶۴ تا ۷۷۰
۳ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۷۱ تا ۷۷۷
۵ دقیقه
بخش سیزدهم - نکته‌ ۷۷۸ تا ۷۸۵
۷ دقیقه
بخش چهاردهم - نکته‌ ۷۸۶
۳ دقیقه
بخش پانزدهم - نکته‌ ۷۸۷ تا ۷۹۳
۲ دقیقه
بخش پانزدهم - نکته‌ ۷۹۴ تا ۷۹۸
۳ دقیقه
بخش پانزدهم - نکته‌‌ ۷۹۹ تا ۸۰۵
۴ دقیقه
بخش پانزدهم - نکته‌ ۸۰۶ تا ۸۱۶
۴ دقیقه
بخش شانزدهم - نکته‌ ۸۱۷ تا ۸۲۶
۳ دقیقه
بخش شانزدهم - نکته‌ ۸۲۷ تا ۸۳۴
۳ دقیقه
بخش شانزدهم - نکته‌ ۸۳۵ تا ۸۴۳
۴ دقیقه
بخش هفدهم - نکته‌ ۸۴۴ تا ۸۵۶
۶ دقیقه
بخش هفدهم - نکته‌ ۸۵۷ تا ۸۷۷
۲ دقیقه
بخش هفدهم - نکته‌ ۸۷۸ تا ۸۸۱
۴ دقیقه
بخش هجدهم - نکته‌ ۸۸۲ تا ۸۸۸
۵ دقیقه
بخش هجدهم - نکته‌ ۸۸۹ تا ۸۹۵
۴ دقیقه
بخش هجدهم - نکته‌ ۸۹۶ تا ۹۰۴
۵ دقیقه
بخش هجدهم - نکته‌ ۹۰۵ تا ۹۱۶
۵ دقیقه
بخش نوزدهم - نکته ۹۱۷ تا ۹۳۶
۴ دقیقه
بخش بیستم - نکته‌ ۹۳۷ تا ۹۴۵
۵ دقیقه
بخش بیستم - نکته‌ ۹۴۶ تا ۹۶۲
۴ دقیقه
بخش بیستم - نکته‌ ۹۶۳ تا ۹۷۵
۵ دقیقه
بخش بیستم - نکته‌ ۹۷۶ تا ۹۹۱
۶ دقیقه
بخش بیستم - نکته‌ ۹۹۲ تا ۱۰۰۱

راهنمای دانلود کتاب صوتی 1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!)

برای دانلود کتاب صوتی 1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  1001 چیزی که جوانان قبل از ترک خانه باید بدانند (وگرنه بر می‌گردند!)
حسین آ قا
۱۳۹۷/۳/۷
کتاب کاربردی و متفاوت
عالیه
Mahdi Ch
۱۳۹۶/۱۲/۲۸
من نسخه چاپی‌اش را سال ۹۰ خریدم خیلی خوب بود
رها احمدی
۱۳۹۹/۲/۱۴
کتاب خوبی بود اما خیلی از نکاتش هم به درد ما که توی ایرانیم نمیخورد حدودا ۳۰۰ تا نکتش از نظر من جالب بود همچنین من با تخفیف ۷۰ درصدی عید این کتاب رو خریدم و راضیم. توی این کتاب صوتی بین هر نکته خیلی فاصله گذاشته شده و اگه کتاب متنی بود توی زمان خیلی کمتری مطالعه‌اش میکردم
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۷)