دانلود کتاب مدیریت و کارآفرینی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت و کارآفرینی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مدیریت و کارآفرینی

فرآیند حل خلاق مسئله  ‌حل مسئله بخش جدایی ناپذیرزندگی سازمانی است. هر بار که مدیر یا رهبری افراد را در تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت راهبردی می‌کند. حل مسائل روی می‌دهد، و تصمیم‌گیری ها انجام می‌پذیرد. هر بارکه هرعضوی از سازمان به روش جدیدی برای کاهش هزینه‌ها می‌اندیشد یا محصول محصول یا خدمت جدیدی اختراع می‌کند و یا تصمیم می‌گیرد که چگونه به سازمان کمک کند تا به نحوی بهتر عمل کند، حل مسئله صورت می‌گیرد.

برای افراد، توسعه مهارتهای حل خلاق مسئله، یک ضرورت است نه یک تشریفات. در این فصل به شما نشان خواهیم داد که چگونه مسائل به صورت خلاق را آغازکنیدیا از فرصتها به صورت خلاقانه‌تر بهره برداری کنید. ‌حل خلاق مسئله تا همین چند سال پیش حل مسئله را بیشتر به عنوان یک امر استدلالی و عقلایی تعریف می‌کردند. اما در سالهای اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که یک روش کاملاً عقلایی و استدلالی تمامی ابعاد حل مسئله را دربرنمی گیرد. خلاقیت برای موفقیت آمیز بودن حل مسئله امری حیاتی است.

در فرآیند حل خلاق مسئله هشت مرحله اصلی وجود دارد: 1-تحلیل محیط 2-تشخیص مسئله 3-شناخت مسئله ‌4-فرضیه سازی 5- ارائه راه کارها 6-انتخاب از میان راه کارها 7-اجرای راه کار انتخاب شده 8-کنترل تحلیل محیط

 ۴۸۵ صفحه، ۸۷۰ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-8379-69-3 

چاپ ۱۳۹۲: ۲۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۲۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
مدیریت منابع انسانی
سکوت سازمانی
مدیریت منابع انسانی
الزامات مدیریتی برای مدیران دولت تدبیر و امید
آشنایی با الگوی استانداری معیار
تعالی سازمانی
1. رهبری
2. سرمایه‌های انسانی
3. منابع و شبکه همکاران
4. دانش و فناوری اطلاعات
5. فرآیندهای ارزش آفرین
معیارهای نتایج
6. نتایج سرمایه‌های انسانی
RADAR منطق امتیاز دهی نتایج
فرآیند عمومی خود ارزیابی اولین گام در مسیر تعالی سازمانی
اصول و مبانى مدیریت
تعریف مدیریت‏
وظایف اصلى مدیران
طبقه بندى مدیران‏
مدیران عملیاتى‏
مدیران میانى‏
مدیران عالى‏
درجه بندی مدیران
مدیران عالى‏ مدیران میانى‏ مدیران عملیاتى‏
مهارت هاى مدیران‏
مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت‏
الف - اعمال قدرت کاریزماتیک، بر مبناى نفوذ شخص رهبر
ب - اعمال قدرت سنّتى
ج - اعمال قدرت قانونى
ارزیابى نظریه بوروکراسى
الف - نکات قوّت
ب - نقاط ضعف
مکتب نئوکلاسیک مدیریت یا روابط انسانى
ارزیابى مکتب نئوکلاسیک مدیریت‏
نظریه‏هاى جدید مدیریت
نظریه عمومى سیستم‏ها
تعریف سیستم‏
طبقه بندى سیستم ها
ویژگى‏هاى سیستم‏هاى باز
اصول کارآفرینی
خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت
مدیریت کسب و کار
کارآفرینی و ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)
زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی
محورهای پیشنهادی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در حوزه کارآفرینی
کارآفرینی و ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)
زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی
محورهای پیشنهادی خانه کارآفرینان ایران در حوزه کارآفرینی
هفت ویژگی کارآفرینان
1.خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن
2- تعریف خلاقیت
2-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی
2-2- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی
3- نوآوری
3-1- خلاقیت و نوآوری چگونه با هم مرتبط شده‌اند؟
3-2- نوآوری شامل چه چیزهایی است؟
3-3- چگونه متغیرهای ساختاری بر نوآوری اثر می‌گذارند؟
3-4- چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می‌گذارد؟
3-5- کدام متغیرهای منابع انسانی بر نوآوری اثر می‌گذارند؟
4- ویژگی‌های افراد اخلاق
5- فرصت‌های خلاقیت
6- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری
6-1- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی
6-2- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی
منابع
7- ویژگی‌های سازمان خلاق
8- نقش مدیر در پرورش خلاقیت
9- تکنیک های توسعه خلاقیت گروهی
9-1- طوفان فکری
9-2- تکنیک خلاقیت شش کلاه تفکر
9-3- گردش تخیلی
9-4- تفکر موازی
9-5- ارتباط اجباری
طرح تجاری چیست؟ قسمت اول
دلایل نوشتن طرح کسب و کار
طرح تجاری راهنمای کسب و کار
طرح بازاریابی
ب) تکنیک دلفی
ج) تکنیک گروه اسمی یا گروه کاغذی
مسئله یابی مشارکتی
جلب مشارکت دولت و سازمان های غیر دولتی جهت دستیابی به نتایج پایدار
1- تشخیص مشکل (مسئله)
2- آزمایشگری
3- ارزشیابی
1- معرفی مفهوم و ایجاد گروه کاری در سطح مزرعه
2- تجزیه و تحلیل کشاورزی اکولوژی
3- ارزیابی تکنولوژی از نظر پایداری
4- طراحی آزمایشات و نمایش ها
5- آزمودن :
6- خلاصه ای از نتایج آزمایشی
7- اشاعه :
روش عملی توسعه تکنولوژی مشارکتی
ـ ایجاد اعتماد :
ـ شناسایی راه حل ها و تعیین اولویت ها
ـ طراحی آزمایش
ـ هدایت آزمایش
ـ سهیم شدن (کسب) تجربه
نتیجه گیری و پیشنهادات
کاربرد مسئله یابی مشارکتی : مسئله یابی مشارکتی
روش استفاده از مسئله یابی مشارکتی
چگونگی مشارکت کشاورزان
سازماندهی گروه های کاری و برگزاری جلسات
هدایت جلسات
مشارکت به منزله راهبردی برای توسعه روستائی
تعریف توسعه تکنولوژی مشارکتی
اهمیت توسعه تکنولوژی مشارکتی
اهداف و فرآیند توسعه تکنولوژی مشارکتی
ویژگی های اساسی توسعه تکنولوژی مشارکتی
مراحل توسعه تکنولوژی مشارکتی

...

راهنمای دانلود کتاب مدیریت و کارآفرینی

برای دانلود کتاب مدیریت و کارآفرینی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مدیریت و کارآفرینی
دریا احمدیان
۱۳۹۶/۱/۱۴
خیلی خوب بود
حمیدالله hamidullah
۱۳۹۵/۹/۴
عالی
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲)