دانلود کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا

کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا به قلم عظیم عزیزی و نرگس صادقی با هدف ارتقاء آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه شناخت مسائل اخلاقی پیوند، ایمنی پیوند، داروهای استفاده شده برای جلوگیری از رد پیوند و مراقبت‌های پرستاری از بیماران پیوند کلیه، کبد، پانکراس، ریه، مغز استخوان، قلب تالیف گردیده است.

گرچه در ایران نوشته‌های بزرگان و شخصیت‌های مشهور پزشکی کهن ایران نظیر حکیم ابن سینا و اسماعیل جرجانی نشان از نخستین برداشت‌های مبهم از مسئله انتقال اعضاء است اما پیوند اعضاء به مفهوم کنونی آن یعنی جایگزینی یک عضو با عضو مشابه؛ در سال 1314 با انجام پیوند قرنیه به وسیله‌ی پایه‌گذار علم چشم پزشکی مدرن در ایران استاد شمس در بیمارستان فارابی تهران انجام شد.

پیوند عضو هم طولانی کننده عمر و هم نجات دهنده زندگی است و طی آن تمامی یا بخشی از یک عضو از شخص دیگری (یا مرده یا زنده) به فردی دیگر پیوند می‌شود. بدون شک پرستار مراقبت‌های ویژه یک عضو اساسی در تیم پیوند محسوب می‌شود. او نقش رابط میان بیمارستان با سازمان تامین ارگان، پزشکان و خانواده‌های اهدا کنندگان بالقوه را دارد. همچنین پرستاران نقش مهمی در مراقبت‌های قبل و بعد از پیوند ایفا می‌کنند به طوری که مراقبت‌های پرستاری تکمیل کننده کار جراحان است.

در بخشی از کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا می‌خوانیم:

به طور معمول پرستاران اولین افرادی هستند که نیاز به اهدا عضو و تهیه اعضا را تشخیص می‌دهند و بهترین شرایط را برای آمادگی روانی از خانواده اهدا کننده فراهم می‌کنند. به آنان اگاهی و آموزش‌های لازم را می‌دهند و با آنان همدردی کرده و از تجربه‌ها در مواقع بحرانی برای کمک به خانواده بهره می‌گیرند. مطالعه‌ای نشان داد که 87 درصد از کسانیکه قبل اهدا عضو اطلاعاتی دریافت نموده‌اند احساس رضایت بیشتری دارند. اما به هر حال در یک موقعیت خاص و اورژانسی نمی‌توان انتظار پذیرش اهدا اعضا را داشت. پرستاران با فراهم کردن اطلاعات لازم وحمایت‌های روانی واحساسی به تصمیم گیری درباره اهدا عضو کمک می‌نمایند. لازم به ذکر است که مشکل اصلی خانواده در آن زمان اهدا عضو نیست بلکه مرگ عضو خانواده می‌باشد. گاهی خانواده‌ها از اینکه اهدا عضو از دیدگاه مذهبی مورد تایید می‌باشد یا نه نگرانند هر چند که استاندادها و شرایط خاصی برای اهدا عضو مطرح شده است.

پرستاران پیوند مراقبت‌های پرستاری را برای بیماران قبل و بعد پیوند انجام می‌دهند و تمام جنبه‌های مراقبتی بیماران را از طریق هماهنگی بین پرستاران انجام می‌دهند این پرستاران به تمام پروسیجرهای جراحی پیوند برای مراقبت و مدیریت کردن بیماران اگاهی کامل داشته و بیماران را مورد ارزیابی بالینی قرار داده و مراقبت‌های پرستاری را بر اساس اولویت بندی نیازهای بیمار انجام می‌دهند. این پرستاران بیماران را از نظر برنامه‌های ترخیص نیازهای آموزشی و پروسیجر جراحی و دیگراقدامات تشخیصی از قبیل‌ام آر آی و اقدامات درمانی و نظارتی بر اعمال دیگر پرستاران مورد پایش قرار می‌دهند.

 ۱۹۴ صفحه، ۶۰۴ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-965383-8 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۹۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیش گفتار
فصل اول: تاریخچه پیوند
پیوند عضو چیست؟
تاریخچه پیوند اعضا در جهان
جدول زمانی پیوندهای موفق
تاریخچه پیوند اعضا در ایران
فصل دوم: اصول اخلاقی در پیوند اعضاء
فناوری‌های نوین پزشکی و مسائل حقوقی
چرا پیوند عضو دارای اهمیت است؟
مدل رضایت مفروض
استحصال عضو از فرد زنده
اهدای عضو از فرد زنده غیر فامیل و غریبه
معیارهای اختصاص عضو پیوندی
دو اصل اخلاقی جهت پیوند عضو
قانون
قوانین کشورهای مختلف
سیاست گذاری
چه رویکردی در پیوند عضو باید داشته باشیم؟
قانون و پیوند اعضا
قرآن و پیوند اعضاء
اسلام و پیوند اعضا
فقه، مرگ مغزی و پیوند اعضا
پیوند اعضا و ایثار
قانون مجازات اسلامی وحیات غیرمستقره
قصد و رضایت پیوند اعضا
رضایت دهنده عضو
صغیر ممیز و اهدای عضو
مولی علیه و اهدا عضو
تأثیر جهت (انگیزه) نامشروع در پیوند اعضا
پیوند اعضا از فرد مرده
شرایط گیرنده عضو
حقوق مالی در پیوند اعضا
عدالت در تخصیص عضو به بیماران
مراحل اهداء اعضا
مشکلات برنامه پیوند اعضا
فصل سوم: شرایط گیرنده و اهداکننده اعضاء پیوندی
انتخاب و ارزیابی اهداکننده
آزمایش‌های تاییدی
آزمایش تاییدی در مرگ مغزی
الکتروانسفالوگرافی
اولتراسونوگرافی داپلر مغزی
پاسخ موتور مغزی
رفلکس ساقه مغز
رفلکس قرنیه و فک
رفلکس گگ و سرفه.
آزمون آپنه
اهدای کنترل شده پس از مرگ قلبی
اهدای کنترل نشده پس از مرگ قلبی
مجوز برای اهدای عضو
اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی
اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی
پروتکل‌های استاندارد مراقبت از اهدا کننده
نقش پزشکی قانونی در اهدای اندام‌ها و بافت‌های بدن
ریکاوری ارگان
اهدای بافت
خلاصه اهدای عضو
فصل چهارم: ایمنی شناسی پیوند
ایمونولوژی رد پیوند
اخذ رضایت به اهداء عضو از خانواده مرگ مغزی
مراحل رضایت گیری
نقش پرستاران در فرایند اهدا
انتخاب گیرنده
مطالعات ایمنو لوژیک
سرکوب سیستم ایمنی
واژه‌های پیوند
مکانیسم ایمنی
ایمنی هومورال
ایمنی توسط سلول‌های میانجی
T سل‌های سایتوکاین
سلول‌های T کمک کننده
Tسل‌های سرکوب کننده
سایر مکانیسم‌های دفاعی سیستم ایمنی
سلول‌های کشنده طبیعی (NK)
فاگوسیت‌ها
فاکوسیت‌ها و عملکردشان
کمپلمان
رد پیوند
رد پیوند فوق حاد
رد پیوند حاد
فصل پنجم: داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
درمان ایمونوساپرسیو (سرکوب کننده ایمنی)
کورتیکواستروئیدها
سیکلوسپورین
تاکرولیموس
آزاتیوپرین
میکوفنولاتموفتیل
سیرولیموس
اورلیموس
درمان الحاقی
ترکیبات آنتی لنفوسیت
ترکیبات آنتی تیموسیت
آنتاگونیست گیرنده IL-2 (IL-2RA)
آلمتوروماب (campath 1H)
فصل ششم: پیوند کلیه و مراقبت‌های پرستاری
پیوند کلیه
تاریخچه پیوند کلیه
اتیولوژی
شاخص‌های جسمی عمومی برای اهدا کنندگان
فرد گیرنده
ارزیابی گیرنده
مطالعات ایمنی شناسی
نفرکتومی اهدا کننده
روش نگهداری کلیه خارج شده
تکنیک پیوند
درمان‌های ایمنو ساپرسیو
عوارض پیوند
رد پیوند
مراقبت‌های پرستاری بعد از پیوند کلیه
مراقبت‌های بلافاصله بعد از عمل و روز جراحی
یک روز بعد از جراحی
دو روز بعد از جراحی
علت‌های شایع کاهش ناگهانی دیورز بعد از جراحی
آموزش جهت نحوه انجام یادداشت غذایی
رژیم غذایی بیمار را باتوجه به وضعیت بیماری و نیز اهداف و پیامدهای مورد انتظار تنظیم کنید.
فعالیت بدنی
فصل هفتم: پیوند کبد و مراقبت‌های پرستاری
پیوند کبد
تنظیم توده کبد (بازساری کبد)
ارزیابی و انتخاب بیماران جهت انجام پیوند
ویژگی‌های اهدا کننده زنده
انواع پیوند
تکنیک جراحی پیوند
عوارض پیوند کبد
بررسی و مراقبت از گیرنده پیوند قبل از عمل
مراقبت‌های پرستاری
قبل از عمل
مراقبت و توجهات لازم در اتاق عمل
مراقبت‌های لازم در اتاق عمل
مراقبت پس از عمل پیوند
آموزش مراقبت خود به بیمار
ارزیابی قبل از پیوند کبد
رادیوگرافی و تست‌های تشخیصی
فرمول آخرین مرحله بیماری کبدی کودکان
مرحله قبل از پیوند
تعیین شایستگی اهداکننده
پیوند کبد از اهداکننده زنده
عوارض اهدا کننده زنده کبد
وکیل مدافع اهداکننده
پروسه انجام پیوند کبد
برداشتن کبد شخص دریافت کننده
آناستوموزهای صفراوی
مدیرت پرستاری و پزشکی بعد از عمل
تشخیص‌های پرستاری پیوند کبد
گردش خون
الکترولیت‌ها
مدیریت ریوی
عوارض معمول بعد از پیوند کبد
عوارض روده‌ای معده‌ای
عوارض وریدی
خطر اختلال در لخته شدن
وضعیت عصبی
مدیریت درد
کنترل گلوکز
عملکرد کلیه
خطر عفونت
درنهای صفراوی
تغذیه
تست عملکرد کبد
ناکارآمدی کبد پیوندی
مراقبت از رد پیوند
خروج از بخش مراقبت‌های ویژه
آموزش بیمار
پیگیری بلند مدت
فصل هشتم: پیوند ریه و مراقبت‌های پرستاری از آن
پیوند ریه
مرگ و میر ناشی از پیوند ریه
انواع پیوند ریه
مراقبت از بیماران تحت جراحی قفسه سینه
مراقبت از بیماران تحت جراحی قفسه سینه
ناپایداری وضعیت ریوی
نارسائی گرافت-ریه (آسیب ایسکمی – خونرسانی)
مایع درمانی واهمیت آن
عوارض پیوند ریه
عفونت‌ها
اختلال عملکرد سیستم لنفاوی پس از پیوند
ریه پیوندی بدون عصب
آسیب اعصاب محیطی
مشکلات راه هوایی
آموزش به بیمار پس از ترخیص
پیوند پانکراس
مسائل اخلاقی
نارسایی تنفسی با فاصله زمانی از پیوند
الیگوری بعد از عمل
فشار خون
فصل نهم: پیوند مغز استخوان
پیوند مغز استخوان
مغز استخوان
اریتروپوئز
پیوند مغز استخوان
اندیکاسیون پیوند مغز استخوان
انواع پیوند مغز استخوان
فرایند پیوند
قبول پیوند
آزمایشات لازم قبل از پیوند
عوارض پس از پیوند مغز استخوان
سمیت اولیه مستقیم شیمیایی- پرتوتابی
سمیت مستقیم دیررس شیمیایی-پرتوتابی
بیماری پیوند علیه میزبان
علائم رد پیوند
رد پیوند مغز استخوان
نحوه تهیه نمونه
مرحله‌ی آمادگی
مرحله‌ی بعد از پیوند
روش انجام
مراقبت‌های قبل از پیوند
مراقبت پرستاری حین تزریق مغز استخوان
مراقبت پس از ترخیص
اقدامات پرستاری
استوماتیت
حفظ سلامت پوست
ضایعات بد خیم پوست
بی اشتهای
درد
بهبود تصویر ذهنی
فصل دهم: پیوند پانکراس
پیوند پانکراس
نشانه‌ها و انتخاب
ارزیابی قبل از پیوند پانکراس
فرآیند جراحی پانکراس
برقراری مجدد مسیر عروق شریانی و سیاهرگی
ترشحات برون ریز پانکراس
ترشحات خارج شونده مثانه
کنترل پزشکی و مراقبت پرستاری پس از عمل جراحی
تشخیص‌های پرستاری
پیوند پانکراس
ملاحظات طولانی مدت
پیوند سلول جزایر لانگرهانس
فصل یازدهم: درمان بیماران پس از پیوند کلیه، کلیه-پانکراس و یا پانکراس
درمان بیماران پس از پیوند کلیه، کلیه-پانکراس و یا پانکراس
انفارکتوس میوکارد
مشکلات دستگاه گوارش
کولیت‌های پزودوممبران
رد پیوند
تشخیص رد پیوند
ترومبوزهای پیوند
ترومبوزهای وریدی عمقی
بیماری عفونی مرتبط با پیوند
عفونت قارچی
عفونت ناشی از ویروس پولیوما
عفونت پونوموسیست جیرووسی (پونوموسیست کارینی)
اختلالات پرولیفراتیولنفو بعد از پیوند
پیوند پانکراس
نکات کلیدی
فصل دوازدهم: مراقبت پرستاری از پیوند
مراقبت از دندان‌ها پس از پیوند
برفک (کاندیدیاز)
زخم‌های دهان
به عنوان بیمار پیوند به نکات ذیل توجه کنید
دیابت بعد از پیوند
دیابت پس از پیوند
علائم و نشانه‌های دیابت پس از پیوند
تشخیص و درمان دیابت
پیشگیری از عوارض دیابت
دلایل بروز عوارض گوارشی در بیماران پیوندی
مشکلات گوارشی شایع پس از پیوند
درمان اسهال
زخم‌ها
گاستریت در دریافت کنندگان پیوند
پانکراتیت در دریافت کنندگان پیوند
درمان پانکراتیت

راهنمای دانلود کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا

برای دانلود کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا

نظرات کتاب مراقبت‌های پرستاری در پیوند اعضا

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.