دانلود کتاب هیپنوتیزم کاربردی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب هیپنوتیزم کاربردی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب هیپنوتیزم کاربردی

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید.

هیپنوتیزم یک حالت فوق طبیعى مغزى است که به طریق مصنوعى ایجاد می‌گردد. سلول‌هاى مغز در این حالت، آمادگى بیشترى جهت یادگیرى چیزهاى جدید، خلق تجربیات جدید، خلاقیت و نوآورى دارد.

هیپنوتیزم یک حالت فوق العاده تمرکز می‌باشد، هر چقدر عمق هیپنوتیزم بیشتر شود، تعداد سلول‌هایى که می‌توانند روى یک موضوع تمرکز داشته باشند بیشتر خواهد شد و میزان یادگیرى به همان مقدار بیشتر خواهد شد.

در هیپنوتیزم ما با قدرت اعجاز انگیز تصویر ذهن یا باور روبرو می‌شویم، گاهآ از اینکه تنها تصویر ذهنى یا باور می‌تواند چه تغییرات شگرفى در مغز انسان ایجاد کند، دچار شگفتى می‌شویم. تصویر ذهنى در تمام مراحل زندگى اثراتى بر روى انسان می‌گذارد. ما با تلقینات منفى محیط هیپنوتیزم شده‌ایم؛ براى اینکه بتوانیم حداکثر قدرت خود را نشان دهیم باید با هیپنوتیزم از خواب بیدار شویم و محدودیت‌هایى که براى ما ایجاد شده‌اند را از بین ببریم.

اغراق آمیز نیست اگر بگوییم همه انسان‌ها، هر کدام تا اندازه‌اى تحت تأثیر عقایدى که از دیگران گرفته‌اند و عقایدى که براى خودشان تکرار شده است و بر حقیقى بودنش صحه گذاشته‌اند؛ هیپنوتیزم شده‌اند. اندیشه‌هاى منفى روى افکار ما درست همان اثر اندیشه‌هاى منفى را دارند که توسط متخصص هیپنوتیزم ایجاد می‌شود. آیا هرگز نمایش هیپنوتیزم را تماشا کرده‌اید. اجازه دهید در این باره با هم صحبتى داشته باشیم:

هیپنوتیزور به بازیکن فوتبال می‌گوید دستش روى میز چسبیده و او نمی‌تواند دستش را بلند کند. بازیکن با همه تقلایى که می‌کند نمی‌تواند دستش را از روى میز بلند کند. عضلات دست و شانه از زور فشار چون طناب کشیده می‌شود. اما دست همچنان از روى میز تکان نمی‌خورد.

هیپنوتیزور به قهرمان وزنه بردارى می‌گوید، توانایى بلند کردن مدادى را ندارد، وزنه بردارى که در حالت عادى 300 کیلوگرم را بلند می‌کند، از بلند کردن یک مداد عاجز می‌ماند.

شگفتى مسئله جایى نمایان می‌شود که هیپنوتیزم، ورزشکار را ضعیف نمی‌کند. به صورت بالقوه قدرت همیشگی‌اش را حفظ می‌کند. اما بدون اینکه بداند، در جهت خلاف خود تقلا می‌کند. از یک سو سعى می‌کند مداد را بلند کند و از سوى دیگر هم عضلاتش منقبض می‌شود.

این مجموعه شاید اولین مجموعه‌ای باشد که به این طریق در ایران طراحی، آماده و پخش می‌گردد. روش‌هایی که شما در این مجموعه با آنها آشنامی شوید، شامل تحقیقات چند ساله و نتایج تجربیاتی که بر روی بیش از پنج هزار نفر در ایران انجام گرفته است می‌باشد. بنابراین نتایجی که از این مجموعه می‌توانید به دست آورید بسیار شگفت انگیز خواهد بود. چنانچه به همان ترتیبی که از شما خواسته شده است تمرینات را انجام دهید نتایج به دست آمده بیشتر می‌شود.

 ۱۵۸ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-93819-3-0 

چاپ ۱۳۹۵: ۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۹۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
پیشگفتار
با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید
تکنیک تمرین بدون فشار چیست؟
چگونه هیپنوتیزم دارای چنین قدرتی می‌باشد؟
فصل اول: کاربردهای هیپنوتیزم
کاربردهای درمانی
هیپنو آنالیز
خودهیپنوتیزم
دقت فوق العاده
بازگشت
فصل دوم: انتخاب سوژه باپاندول
نمونه‌ای از تلقین به خود ناآگاهانه
آزمون تلقین بر روی خودتان
مرحله دوم آزمایش
آزمون تلقین بر روی فرد دیگر
فصل سوم: آزمون‌های تلقین پذیری
آزمون ریلکسیشن
آزمون نوسان
مرحله دوم آزمون نوسان
مرحله سوم آزمون نوسان
قفل کردن دستان سوژه
آزمون صندلی
تجزیه و تحلیل آزمایش‌های شما
فصل چهارم: شرایط اولیه برای هیپنوتیزم کردن
سوژه‌های انتخاب شده چه فکر می‌کنید
سوءتفاهم سوژه‌ها در مورد حالت هیپنوز
درباره این که چه کسی را هیپنوتیزم می‌کنید محتاط باشید
افرادی که «نباید» هیپنوتیزم شوند
افرادی که آسانتر هیپنوتیزم می‌شوند
کودکان و نوجوانان
شرایط مطلوب برای القای حالت هیپنوز
صدای شما و آنچه که باید بگویید
شخصیت و خودمحوری
از خودتان در برابر تلقین منفی محافظت نمایید
فصل پنجم: هیپنوتیزم کردن با نگاه خیره
روش اول
روش دوم
روش سوم
چگونه از هیپنوتیزم کردن خودتان بطور ناخودآگاه اجتناب کنید
روش چهارم
طولانی کردن مکث بعد از عددهای فرد
روش پنجم
یک تکنیک خاص
فصل ششم: دیگر تکنیک‌های هیپنوتیزم کردن
روش ششم
روش هشتم (آزمون بلند شدن دست)
روش نهم (برخورد سیاستمدارانه با سوژه‌های مشکل)
روش دهم
فصل هفتم: از خواب به حالت هیپنوز و هیپنوتیزم فوری
روش یازدهم
روش عملکرد
روش دوازدهم (روش شنیداری)
روش فوری
سومنامبولیست های خودانگیز
روش‌های دارویی
هیپنوتیزم از طریق لوح فشرده (به فصل پانزدهم مراجعه شود)
فصل هشتم: عمیق کردن حالت هیپنوتیزم
شرطی‌سازی هیپنوتیزمی
آزمون دست سفت شده
آزمون بسته شدن چشم
فصل نهم: هیپنوتیزم غیر رسمی
حالت عمیق هیپنوتیزم
فصل دهم: نمایش با هیپنوتیزم
هیپنوتیزم نمایشی
هیپنوتیزم گروهی
علائم عمیق شدن هیپنوتیزم
فصل یازدهم: به پایان بردن هیپنوتیزم
بیدار کردن سوژه از حالت هیپنوتیزم
بیدار کردن سوژه‌هایی که در هیپنوز عمیق هستند
پس از جلسه هیپنوتیزم
تلقینات فراموشی پست هیپنوتیکی
دو قاعده اساسی در هیپنوتیزم
فصل دوازدهم: تلقینات پُست هیپنوتیک
تلقینات پست هیپنوتیک
تلقینات پست هیپنوتیک آزمایشی
بدست آوردن اعتماد کامل سوژه
دوام تلقین پست هیپنوتیک
فصل سیزدهم: خودهیپنوتیزم
اهداف خودهیپنوتیزم
هیپنوتیزم تمامآ خودهیپنوتیزم است
اختلاف در نام است نه در ماهیت حالت هیپنوز
فصل چهاردهم: آموزش خودهیپنوتیزم
تلقینات پست هیپنوتیک محافظت کننده
آموزش خودهیپنوتیزم به دانشجو
تفاوت بین «صحبت کردن با» افراد و «گفتن به» آنان
تشریح حالت هیپنوتیزم
اطمینان بخشیدن به سوژه
هیپنوتیزم کردن سوژه
عمیق کردن حالت هیپنوز
تلقینات پست هیپنوتیکی برای خودهیپنوتیزم
کاربردهای خودهیپنوتیزم
فصل پانزدهم: خود هیپنوتیزم با لوح فشرده
درس اول
درس دوم
درس سوم
تخیل یا واقعیت
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم
فصل شانزدهم: هیپنوتیزم و خدمات درمانی
پیشگیری بهتر از درمان است
فصل هفدهم: سخن پایان
اجتناب از ایجاد وابستگی
نمایش قدرت‌های فیزیکی
تلقین‌های درمانی

راهنمای دانلود کتاب هیپنوتیزم کاربردی

برای دانلود کتاب هیپنوتیزم کاربردی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  هیپنوتیزم کاربردی

نظرات کتاب هیپنوتیزم کاربردی

محمد رضا کریم زاده
۱۳۹۸/۳/۲۵
کتاب خیلی خوبیه اما بهتون پیشنهاد میکنم که اگه میخواید به طور پیشرفته تر با هیپنوتیزم اشنا بشید کتاب‌های مربوط به ضمیر ناخود اگاه را مطالعه کنید در واقع لازمه‌ی هیپنوتیزم اشنایی با ضمیر ناخوداگاه است با تشکر از کتابراه
parviz el
۱۳۹۶/۱۰/۵
برای من که تازه باهیپنوتیزم اشنا شدم. می‌تونم بگم که کتاب روشهای هیپنوتیزم رو به بیانی بسیار ساده واموزنده توضیح داده، درکل برای یادگیری و شروع هیپنوتیزم کتاب بسیار خوبی به نظر میاد.
بهزاد فراهانی
۱۳۹۸/۴/۹
یکی از بهترین کتابهاست
بهترین کتاب مقدماتی هیپنوتیزم هستش
خیلی خوب و کاربردی و روان و اموزنده بود واقعا خیلی عالی بود من کتاب زیاد خوندم در این مورد این خیلی کامل بود
کتاب استاد کابوک هم میتونید بهونید اون ریزترسو گفته
مشاهد همه نظرات (۲۰)