دانلود کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور

کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور، تأثیر پیشروی و پسروی خلیج گرگان بر روی تغییر کاربری اراضی اطراف را با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور مدل‌سازی و برآورد می‌کند. 

چهره‌ی کاربری اراضی ساحلی به دلیل پسروی و پیشروی پهنه‌های آبی همواره دستخوش تغییر می‌باشد. این تغییر کاربری‌های ساحلی ضرورت پایش مستمر آن‌ها را طی بازه‌های زمانی معین به منظور مدیریت کارآمد منابع ساحلی مطرح می‌کند. 

برای این منظور در این کتاب ابتدا دو تصویر ماهواره‌ای Landsat 5 و Sentinel 2 برداشت شده به ترتیب در سال‌های 1992 و 2017 دریافت و پس از آماده‌سازی و اعمال پیش پردازش‌های لازم، بیشترین شباهت طبقه‌بندی و کاربری‌های اراضی گستره مطالعاتی استخراج شده‌اند. 

مقادیر دقت کلی 0.94 و ضریب کاپا 0.92 بیانگر دقت مناسب نقشه‌های کاربری اراضی برآورد شده در این تحقیق است. تصاویر طبقه‌بندی شده به همراه نقشه‌های توپوگرافی و شبکه‌ی معابر، گستره‌ی مطالعاتی به عنوان ورودی‌های مدل‌ساز تغییرات اراضی به منظور آشکارسازی تغییرات کاربری‌ها طی یک بازه‌ی زمانی 25 ساله را فراهم آوردند. 

نتایج مطالعه نشان داد که پهنه‌ی آبی خلیج گرگان با پسروی سطح آبی 150 کیلومتر مربعی روبرو بوده است که این کاهش سطح منجر به افزایش مساحت اراضی ساحلی و بایر شده است. همچنین پهنه‌های اراضی زراعی، باغی و مرتعی طی دوره‌ی زمانی مطالعه شده با کاهش معنی‌دار سطح مواجه بوده‌اند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برنامه‌ریزان منطقه‌ای و مدیران محیطی را در مدیریت کلان منابع ارزشمند خلیج گرگان یاری دهد.

در بخشی از کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور می‌خوانیم:

خلیج گرگان در بخش جنوب شرقی دریای مازندان و در استان گلستان واقع شده و در واقع به علت رشد زبانه دراز و باریک میانکاله در منطقه به وجود آمده است. به علت مجاورت سواحل شبه جزیره میانکاله با دریا و ارتباط این سواحل با امواج و با توجه به تغییرات تراز سطح آب دریا در چند سال گذشته، این سواحل در معرض تغییراتی از نظر مورفولوژی قرار گرفته‌اند (رحیمی پور و افشار، 1384). تغییرات سطح تراز آب دریای خزر در نواحی ساحلی این خلیج به مرور زمان، منجر به تغییراتی در کاربری و الگوی استفاده از اراضی این نواحی و حتی حوزه‌های مجاور شده است.

وسعت خلیج گرگان حدود 400 کیلومتر مربع است. خلیج گرگان کم عمق است به طوری که با در نظر گرفتن بالا آمادگی آب، حداکثر عمق آن به 4 متر می‌رسد. اکولوژی خلیج گرگان تحت تأثیر دریای خزر، رودهای مجاور و شبه جزیره میانکاله قرار گرفته ‌است. لذا می‌توان گفت که شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان دو محیط زیستی و جغرافیایی جدایی‌ناپذیرند.

اگر چه خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله به صورت یک محدوده زیستی حفاظت شده درآمده ولی وجود صید بی‌رویه و بی‌موقع، افزایش واردات فضولات صنعتی، دامداری و کشاورزی از یک سو و اهمیت زیست محیطی خلیج گرگان و لزوم بهره‌برداری بیشتر از منابع غذایی برای جمعیت فزاینده‌ی کشور از سوی دیگر از جمله مسائلی است که لزوم توجه بیش‌تر و انجام پژوهش‌های فراوان‌تری در خصوصیات خلیج گرگان و شبه‌جزیره میانکاله را توجیه کند.

 ۱۱۶ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-459-470-7 

چاپ ۱۳۹۷: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر
پیشگفتار
فصل اول: اصول و کلیات
1-1- مقدمه
2-1- اهمیت موضوع نگارش کتاب
3-1- تعاریف واژه‌های کلیدی
فصل دوم: مبانی نظری
1-2- آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
2-2- اهمیت پایش کاربری اراضی ساحلی
3-2- روش‌های آشکارسازی تغییرات
4-2- پیشینه مطالعات انجام شده
فصل سوم: ابزار و روش ها
1-3- آنالیز و اندازه گیری فضایی در GIS
1-1-3- عملیات اندازه گیری
2-1-3- عملیات هم پوشانی
3-1-3- عملیات پیوستگی
4-1-3- عملیات همسایگی
5-1-3- پرس و جو
2-3- قابلیت‌های سنجش از دور
3-3- مؤلفه‌های اصلی سنجش از دور
4-3- طبقه بندی تصاویر سنجش از دور
5-3- طبقه بندی کننده بیشترین شباهت
6-3- ارزیابی نتایج طبقه بندی
7-3- معرفی محدوده مطالعاتی
فصل چهارم: پیاده سازی و تجزیه و تحلیل
1-4- روند تحقیق، داده‌ها و نرم افزارهای مورد استفاده
2-4- آماده سازی و پیش پردازش تصاویر
1-2-4- تصحیحات رادیومتریک
2-2-4- تصحیح هندسی
3-4- طبقه بندی تصاویر
4-4- ارزیابی نتایج طبقه بندی تصاویر
5-4- آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
6-4- نتایج و یافته‌های آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
7-4- تأثیر پسروی خلیج گرگان بر سطوح کاربری‌های اراضی
نتیجه گیری
1-5- جمع بندی و نتیجه گیری
2-5- بررسی فرضیه تحقیق
فهرست منابع

راهنمای دانلود کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور

برای دانلود کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجش از دور

نظرات کاربران

فقط کاربرانی که کتاب را دریافت کرده‌اند، امکان ثبت نظر دارند.