دانلود کتاب کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین

مطالعه کتاب طبیعت: هرچیز طبیعی ضرورتاً از طریق شکل و وضعیتش (gesture) شناخته می‌شود چنانکه داشتن بینش دقیقی از شرایط اقلیمی نظیر سایه یا آفتابی بودن، خشکی یا مرطوب بودن، نوع خاک و میزان حاصلخیزی هرمنطقه بسان درک زیان طبیعت می‌توانند انسان را به بیشترین دستاوردها یاری رسانند.
نظام گیتی (cosmic rhythm): انوار خورشید، ماه، سیارات و ستارگان بطور منظم به گیاهان می‌رسند و در رشد و نمو آنان نقش دارند بطوریکه درک چگونگی و میزان اثرات هرکدام می‌تواند ما را به تنظیم امور کشاورزی از جهات زمان آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت بمنظور کسب بیشترین راندمان محصول رهنمون شوند.
زندگی گیاهان در گرو زنده بودن خاک: چهار عنصر آب، خاک، هوا و دما از اصلی‌ترین عوامل موفقیت در کشاورزی هستند. خاک را می‌توان پدیده‌ای زنده و پویا تصوّر نمود که تدارک و تأثیراتش بر سلامتی گیاهان و کیفیّت محصولاتشان اساسی است لذا علم بیودینامیک به ثبات، پایداری و سلامت خاک بعنوان اهداف اصلی خود می‌نگرد.

در سال 1924 میلادی، گروهی از کشاورزان اتریش که شاهد نزول حاصلخیزی اراضی و کاهش تولیدات و سلامت محصولات دامی بودند، درصدد چاره‌اندیشی برای یافتن راهی جهت پایداری تولیداتشان برآمدند. آنان به فیلسوف اتریشی بنام "رودُلف استاینر" (Rudolf Steiner) مراجعه کردند. استاینر در واکنش به مشاهدات کشاورزان عنوان نمود که کاربرد روزافزون کودهای شیمیایی به مرور بیش از پیش تا اواخر قرن بیستم از حاصلخیزی خاک‌ها خواهد کاست. وی بر سلامت گیاهان، خاک، حیوانات و انسان که در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگرند، تأکید ورزید و معتقد بود که آن‌ها تحت تأثیر نیروهای کیهانی (cosmic) و ستاره‌ای (astral) قرار دارند. استاینر با بیان این موضوعات توّجه کشاورزان را نیز به کیفیّت و سلامت محصولات زراعی و دامی برانگیخت. لذا به آموزش حفاظت خاک، تهیّه کمپوست، کودهای دامی و آمیزه‌های بیودینامیک پرداخت و عوامل آسیب بر طبیعت را که از غفلت بشر در بکارگیری نادرست از دستاوردهای مدرن است، برشمرد

 ۱۴۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-5228-30-4 

چاپ ۱۳۸۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

فصل اول: کشاورزی بیودینامیک
مقدمه
تاریخچه کشاورزی بیودینامیک
رودُلف استاینر کیست؟
کشاورزی بیودینامیک چیست؟
گستره جهانی کشاورزی بیودینامیک
ارزشیابی خاک و کمپوست
عصاره‌های گیاهی و کودهای آلی مایع
کود سبز
محصولات پوششی
تناوب‌های زراعی و کاشت گیاهان همراه
دام‌ها و مزارع بیودینامیک
تأثیرات سیاره ای
تقویم بیودینامیک
سازمان‌های بیودینامیک
انجمن‌های حامی کشاورزی
پژوهش‌های بیودینامیک
مخالفت‌ها و انتقادات از کشاورزی بیودینامیک
منابع و مآخذ
فصل دوم: کاربرد گیاه Vetiver grass در پروژه‌های حفاظت از منابع خاک و آب
دیباچه (preface)
پیشگفتار (foreword)
مقدمه (Introduction)
چرا گیاه vetiver را اعجاب انگیز می‌دانند؟
معرفی گیاه vetiver grass
ریشه ها
ساقه ماشوره‌ای (culm)
برگ‌ها
گل آذین / سنبلچه‌ها (inflorescence / spikelet)
بذور و بوته‌های جوان (seed and seedling)
احتمال تبدیل شدن vetiver به علف هرز
تفاوت‌های vetiver grass با cogon grass
روش نامگذاری (nomenclature) اکوتیپ‌های vetiver grass
اکوتیپ‌های مهّم vetiver grass
1) گونه vetiveria zizanioides Nash
2) گونه vetiveria nemoralis A.camus
جمع‌آوری اکوتیپ‌های vetiver و بررسی مقایسه‌ای رشد آنها در شرایط مختلف
خصوصیات مناسب‌ترین اکوتیپ‌های گونه v.zizanioides
خصوصیات مناسب‌ترین اکوتیپ‌های گونه V.nemoralis
سایر اکوتیپ‌های vetiver
سازگاری و مناسبت کاشت vetiver در شرایط اقلیمی مختلف
اکوتیپ‌های مناسب برای خاک‌های شنی
اکوتیپ‌های مناسب برای خاک‌های لوم رسی (رس ناپایدار)
اکوتیپ‌های مناسب برای خاک‌های شور
اکوتیپ‌های مقاوم به بیماری ها
اکوتیپ‌های مناسب برای خاک‌های لاتریت( lateritic soil)
معرفی اکوتیپ‌های مناسب براساس مناطق مختلف کشور
اکوتیپ‌های vetiver را چگونه می‌توان بدست آورد؟
چگونگی ازدیاد vetiver
1) تکثیر در پاکت‌های پلاستیکی
الف) پاکت‌های پلاستیکی
ب) پنجه‌دهی اکوتیپ‌های vetiver
پ) خاک و سایر مواد ضروری
ت) مرتب کردن پاکت ها
2) تکثیر در اراضی زراعی (multiplication on cultivated plots)
الف) تکثیر بر بسترهای آماده شده (raised beds)
ب) تکثیر در سطوح مزارع وسیع (large-scale field)
ج) تکثیر در مزارع شالیزاری (paddy fields)
1) آماده‌سازی زمین و طراحی خطوط کنتوری برای کاشت
2) آماده‌سازی خاک برای ایجاد پشته‌های vetiver (soil preparation)
عملیات کاشت vetiver
چه استفاده‌هایی از vetiver grass می‌توان نمود
محل استقرار پشته‌های گیاه vetiver جایگاه حوادث
استفاده از بخش‌های مختلف گیاه vetiver
الف) برگ و ساقه....
ب) ریشه‌ها....
استفاده از vetiver grass برای حفاظت از منابع خاک و آب
برای کاهش رسوب ذرات سیلت در استخرهای ذخیره آب، تالاب‌ها و کانال ها
حفظ رطوبت خاک
کاشت vetiver در اراضی مسطح (flat lands)
برای کنترل فرسایش شیاری و بمنظور پراکنش آب
کنترل فرسایش خندقی (gully)
شانه‌های خاکی جاده‌ها (road shoulders)
دامنه‌های کم شیب (slops)
دامنه‌های دارای شیب تند (steep slopes)
جلوگیری از آلودگی (contamination) منابع آب
اراضی دارای شرایط بحرانی (critical areas)
بهسازی (rehabilitating) خاک‌های تخریب شده (deteriorated soil)
بکارگیری vetiver grass را عموماً براساس نوع اراضی
1) اراضی شالیزاری (paddy fields)
2) اراضی کرتی سایر محصولات کشاورزی
3) کرت‌های سبزیجات، گلها (floral) و گیاهان زینتی (ornamental)
4) کاشت vetiver در باغات میوه جدیدالاحداث
5) باغات میوه بارده و بالغ
6) اراضی یکپارچه‌سازی شده (integrated plots)
1-6) کشت ردیفی vetiver
2-6] کشت دایره‌ای شکل در اراضی مسطح
3-6) کشت vetiver در اراضی یکپارچه‌سازی شده با غالبیت درختان میوه
7) استفاده از گیاه vetiver در صنایع دستی
8) استفاده از ساقه‌ها و برگ‌های vetiver برای پرورش قارچ خوراکی
9) استفاده از ساقه‌ها و برگ‌های vetiver برای پوشش بام ها
10) استفاده از برگ‌ها و ساقه‌های vetiver برای تهیه کمپوست و مالچ
11) استفاده از گیاه vetiver بعنوان سوخت سبز (green fuel)
سابقه موفقیت‌ها و جوایز کسب شده پروژه vetiver
آژانس‌ها و سازمان‌های همکار در طرح‌های vetiver بشرح زیر می‌باشند
الف) مؤسسات و شرکت‌های دولتی شامل
ب) دانشگاه ها
پ) سایر ارگان‌های همکار
پسگفتار (Epilogue) و نتیجه گیری
توصیه‌های 10 گانه‌ای جهت کاشت و مراقبت‌های مناسب از vetiver
منابع و مآخذ
ضمیمه فصل 1: زودیاک (Zodiac) چیست؟
پیشگفتار
مقدّمه
1) برج فلکی Aries
2) برج فلکی Taurus
3) برج فلکی Gemini
4)برج فلکی cancer
5) برج فلکی Leo
6) برج فلکی Virgo
7) برج فلکی Libra
8) برج فلکی Scorpio
9) برج فلکی Sagittarius
10) برج فلکی Capricorn
11) برج فلکی Aquarius
12) برج فلکی Pisces

راهنمای دانلود کتاب کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین

برای دانلود کتاب کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین

نظرات کتاب کشاورزی بیودینامیک: تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین

محمدحسین عسکری کریم آبادی
۱۳۹۹/۲/۱۶
بسیار کتاب عالی و قابل استفاده‌ای
سپاس فراوان از شما
Alijaaan. Bi
۱۳۹۷/۶/۲۹
کتابی جامع بود, ممنون متشکر
سالار شایان مهر
۱۳۹۷/۳/۲
سلام
بسیار کتاب مفید و جامع سپاس.
مشاهد همه نظرات (۴)