دانلود کتاب کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی

کتاب "کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی" درباره توانایی اجتماعی کودکان، اطلاعات مفیدی را برای درمانگران بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم می‌آورد. همچنین منبع خوبی برای والدینی که درصدد یافتن پاسخی برای مشکلات اجتماعی فرزندانشان هستند. در این کتاب سعی کردم، با آوردن نمونه‌های موردی، کوشش‌ها و موفقیت‌های کودکان با اختلالات گوناگون را به تفصیل توضیح دهم.

این کتاب به منظور ارائه یک چهارچوب تحولی، جهت فهم ما از توانایی اجتماعی در سنین مختلف تنظیم شده است. کتاب حاضر با مباحثی درباره نظریه‌هایی در خصوص توانایی اجتماعی چیست، شروع می‌شود و با مباحثی از جمله روند تحولی منحصر به فرد کودکان در طی مراحل مختلف رشد و بالندگی ادامه می‌یابد. مباحث این کتاب مبتنی بر نظریه‌هایی است که تصریحاً نشان می‌دهد که محیط (تربیت) در کنار آورده‌های زیستی (وراثت) نقش مهمی را در رشد و اکتساب مهارت‌های اجتماعی دارد. مهم است بدانیم قبل از اینکه، چگونه توانایی اجتماعی می‌تواند در کودک دارای اختلال، مشکل ساز باشد، چگونگی تکوین توانایی اجتماعی در روند تحولی کودک، مورد توجه می‌باشد. علاوه‌براین در این کتاب درباره اعضای خانواده و متولیان امور مدرسه که سهم بسیار مهمی در تحول اجتماعی دارند، بحث شده است. اطلاعات این کتاب مبتنی بر یافته‌های تجربی معتبر و مشاهده‌های بالینی درباره تحول توانایی اجتماعی است که ممکن است در هیچ زمینه ای با این دقت بررسی نشده باشند. این کتاب درصدد است یک سری برنامه‌های مقدماتی برای درمانگران و روانشناسان مدرسه به منظور درک و تشخیص زمینه‌های نگرانی آن‌ها و همینطور مرور اجمالی بر مداخلات درمانی ممکن را فراهم آورد.

 ۲۱۶ صفحه، ۶۵۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-309-122-1 

چاپ ۱۳۹۳، قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار مولف
پیشگفتار مترجم
فصل  اول:کفایت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
پیشینه تاریخی مطالعه عقب ماندگی ذهنی
ویژگی های عقب ماندگی ذهنی (اختلال رشدی ذهنی)
تعریف و تبیین عقب ماندگی ذهنی
تعاریف سنتی عقب ماندگی ذهنی
تعاریف اخیر عقب ماندگی ذهنی
مولفه های تعریف عقب‌ماندگی ذهنی
توانایی‌های هوشی
رفتار سازشی (مهارت‌های مفهومی، اجتماعی و عملی)
میزان شدت عقب ماندگی
نقطه برش هوش
ظاهر شدن پیش از هیجده سالگی(دوران رشد)
طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه آموزش و پرورش
کودکان عقب مانده ذهنی دیر آموز(مرزی)
کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر
کودکان عقب مانده ذهنی حمایت پذیر
علت شناسی عقب ماندگی ذهنی
علل مربوط به پیش از تولد:
علل مربوط به هنگام تولد:
علل مربوط به پس از تولد:
عوامل مؤثر در تخمین شیوع عقب ماندگی
محیط اجتماعی
 سن تشخیص
جنسیت
ویژگی های کودکان عقب ذهنی
ویژگی های جسمی کودکان عقب توان ذهنی
حافظه کودکان عقب ماندگی ذهنی
پیشرفت تحصیلی کودکان عقب مانده ذهنی
انگیزش در کودکان عقب مانده ذهنی
بهداشت روانی کودکان عقب مانده ذهنی
زبان و گفتار کودکان عقب ماندگی ذهنی
مشکلات اجتماعی و افراد عقب مانده ذهنی
کارکرد اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
ارزیابی کارکرد اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
روش مشاهده
روش بازی نقش
سیاهه های رفتاری
کفایت اجتماعی و روابط با همسالان در کودکان عقب مانده ذهنی
بازی های کودکان عقب مانده ذهنی
بافت اجتماعی و کفایت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
نقش خانواده بر کفایت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
نقش خواهر و برادر در کفایت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
برنامه های مداخله ای برای کودکان عقب مانده ذهنی
خدمات حمایتی برای افراد عقب مانده ذهنی
دامنه حمایت‌ها
الگوی حمایت افراد با عقب‌ماندگی ذهنی
منابع حمایت‌ها
خلاصه و جمع بندی
فصل دوم: کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و پر استعداد
پیشینه تاریخی مطالعه درباره تیزهوشی
تبیین مفهوم تیز هوشی
زمینههای تیزهوشی و سرآمدی
زمینه وراثتی در هوش
زمینه محیطی در هوش
زمینه های مشترک (وراثت و محیط) در هوش
ویژگی های کودکان تیزهوش
برتری تیزهوشان در تحصیل و تکالیف مدرسه
برتری تیزهوشان در ابداع، نوآوری و خلاقیت
برتری تیزهوشان در مهارت‌های اجتماعی
ارزیابی و تشخیص کودکان تیزهوش
برخی نشانه ها و معیارهای نسبتا پایدار برای تشخیص تیزهوشی
برخی علائم و معیارهای احتمالی برای تشخیص تیزهوشی
برخی علائم و معیارهایی که احتمالا مرتبط با تیزهوشی نیستند
برخی ویژگی‌ها و معیارهایی که تیزهوشی را پنهان میکنند
برخی ویژگی‌ها و معیارهای مربوط به خانواده یا عوامل خانوادگی که تیزهوشی را پنهان میکنند.
تعریف تیزهوشی
نرخ شیوع تیز هوشی و علت شناسی آن
کودکان تیزهوش و مشکلات اجتماعی
درجه بندی تیزهوشان و مشکلات اجتماعی
تیزهوشان و ارتباط با همسالان
رشد نا متقارن و نا هماهنگ، کودکان تیز هوش و مشکلات اجتماعی
کودکان تیز هوش با ویژگی های استثنایی دوگانه
تیزهوشی و ناتوانایی های یادگیری (LD)
تیزهوشی و اختلال نقص توجه/بیش فعال
کودکان تیز هوش و رشد عاطفی
کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش
فضای خانواده و کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش
انسجام خانواده و کفایت اجتماعی کودکان
خانواده گسسته
خانواده توده ای
انعطاف پذیری خانواده و کفایت اجتماعی کودکان
خانواده سخت
خانواده آشفته
شیوه های فرزندپروری و کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش
خلاصه و جمع بندی
منابع

راهنمای دانلود کتاب کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی

برای دانلود کتاب کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی