دانلود کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم)


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم)

امیرحسین علیقلی و مهدی شفیعی در کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم)، سه داستان مشهور و جذاب «اکوان دیو»، «بیژن و منیژه» و «سرانجام کیخسرو و افراسیاب» فردوسی را به زبانی ساده روایت می‌کنند.

این کتاب در قالب گزیده‌‌ای از شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی در قالب نثر، جهت مطالعه‌ی آسان علاقمندان شعر و ادب پارسی گردآوری شده است، تا هم زمینه‌ی خواندن کل اثر بدیع فردوسی کبیر را فراهم کند و هم مهم‌ترین قسمت‌های شاهنامه را در مجموعه‌ای جداگانه در اختیار دوستداران آن شاهکار قرار دهد. داستان‌ها به تقدم‌شان در کتاب اصلی آمده است تا پس از ارائه‌ی مجموعه‌ی کامل، از نظر ترتیب زمانی وقایع، مشکلی به وجود نیاید.

شاهنامه نگهبان راستین سنت‌های ملی و شناسنامه‌ی قوم ایرانی است و می‌توان گفت بدون وجود این اثر بزرگ بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و اجدادی ما در طوفان حوادث تاریخی از بین می‌رفت. شاهنامه روایتی از نبرد خوبی و بدی است و پهلوانان، جنگجویان این نبرد دائمی در جهان روزگار می‌گذرانند. دیدگاه فردوسی و اندیشه‌ی حاکم بر شاهنامه همیشه طرفدار خوبی‌ها در برا‌بر ستم و تباهی است.

در بخشی از کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم) می‌خوانیم:

سپاهیان رستم به سوی توران زمین حرکت نمودند و پس از مدتی به نزدیکی مرز آن سرزمین رسیدند. در آن‌جا، رستم سپاهیان را به ماندن و آماده بودن برای رزم فرمان داد و سپس به همراه پهلوانان برگزیده، وارد خاک تیران شد.

رستم و همراهانش جامه‌های پشمین به تن کردند و چون بازرگانان، با کاروانی که صد اشتر با بار گوهر و صد اشتر با بار جامه‌های لشگری به همراه داشت، تا نزدیکی شهر ختن پیش رفتند و در آن جا اتراق نمودند. همگان، گرد آن به ظاهر کاروان جمع شدند.

در همان اوضاع و احوال، پیران که از شکار بازمی‌گشت، بدان کاروان رسید. رستم نیز جامی زرین و پر از گوهر به اضافه‌ی ده اسب آراسته شده به دیبا را آماده‌ی تقدیم نمودن به پیران نمود و سپس پیش رفته، بر او آفرین کرد و چنان نمود که پیران او را نشناخت.

پیران از نام و شهر رستم پرسید. رستم هم بدو گفت که بازرگانی ایرانی‌ام که پیشه‌ام خرید و فروش است. اینک، از تو می‌خواهم که مرا مورد حمایت خود قرار دهی تا در اینجا به کار تجارت بپردازم و گوهر فروخته، چارپا بخرم، آن هم بدون آزار اهل توران. رستم پس از گفتن این سخنان، جام پرگوهر و اسبان گرانمایه‌ی تازی را به پیران پیشکش نمود. پیران هدیه‌ی رستم را پذیرفت و بدو گفت که برو شاد و ایمن وارد شهر شو که در نزد خویشت جای می‌دهم. تو می‌توانی آزادانه به خرید و فروش بپردازی.

 ۷۶ صفحه، ۷۷۸ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-972-393-8 

چاپ ۱۳۹۶: ۸۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۵۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
داستان اکوان دیو
داستان بیژن و منیره
داستان سرانجام کیخسرو و افراسیاب

راهنمای دانلود کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم)

برای دانلود کتاب گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  گزیده‌ای از داستان‌های شاهنامه؛ بیشه گرازان (جلد چهارم)