معرفی و دانلود PDF کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

برای دانلود قانونی کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 تالیف دبلیو. لاری کنی، جک اچ. ویلمور و دیوید ال. کاستیل باعث می‌شود تا درک تازه‌ای نسبت به ساختار و عملکرد عضلات و ماهیچه‌های بدن هنگام ورزش، سوخت و ساز آن، کنترل عصبی و عضلانی، هورمون‌ها و انرژی بدن به دست آورید.

خستگی هنگام فعالیت‌های ورزشی، واکنش دستگاه قلبی – تنفسی به فعالیت‌های ورزشی شدید، روش‌های درست انجام تمرینات ورزشی، سازگاری با تمرین‌های مقاومتی هوازی و بی‌هوازی از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب بررسی می‌شود.

درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 (Physiology of sport and exercise):

این کتاب متن ساده و روانی دارد و از آوردن کلمات و اصطلاحات بسیار پیچیده و تخصصی در آن خودداری شده است تا افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.

از آنجایی که زیربنای واقعی حرکت، عضله است، فصل اول با «ساختار و عملکرد عضله فعال» آغاز شده که بر عضله‌ی اسکلتی تمرکز دارد و ساختار و عملکرد آن، تارهای عضلانی و شیوه‌ی تولید حرکت در بدن را بررسی می‌کند. تفاوت انواع تارهای عضلانی و دلیل اهمیت این تفاوت‌ها را در انواع خاصی از فعالیت یاد می‌گیرید.

در فصل دوم با عنوان «سوخت فعالیت ورزشی» اصول سوخت و ساز مطالعه می‌شود و درباره‌ی تولید منبع اصلی انرژی - آدنوزین تری فسفات ATP و نحوه تولید آن از غذاها در سه دستگاه انرژی بحث می‌شود. در فصل سوم با عنوان «کنترل عصبی عضلانی فعالیت ورزشی» چگونگی آغاز و کنترل حرکت عضله از طریق سیستم عصبی بررسی خواهد شد.

در فصل چهارم با عنوان «کنترل هورمونی فعالیت ورزشی» نخست درباره‌ی دستگاه غدد درون‌ریز و سپس کنترل هورمونی سوخت و ساز انرژی و تعادل مایعات و الکترولیت‌ها هنگام فعالیت ورزشی بحث می‌شود. در فصل پنجم با عنوان «انرژی هزینه‌ای و خستگی» درباره‌ی سنجش انرژی هزینه‌ای، تغییرات انرژی هزینه‌ای از حالت استراحتی تا شدت‌های گوناگون فعالیت ورزشی و دلایل کاهش خستگی که فعالیت ورزشی را محدود می‌کند بحث شده است.

در فصل ششم با عنوان «دستگاه قلبی عروقی و کنترل آن» شما به ساختار و عملکرد دستگاه قلبی - عروقی نگاهی می‌اندازید: قلب، رگ‌های خونی و خون. همچنین بر این نکته تمرکز می‌کنید که این دستگاه چگونه همه بخش‌های بدن را خون رسانی کافی می‌کند تا نیازهایشان - به ویژه هنگام فعالیت ورزشی - تأمین شود.

نویسندگان کتاب، دبلیو. لاری کنی (W. larry kenney)، جک اچ. ویلمور (Jack H. wilmore) و دیوید ال. کاستیل (.David L costill) در فصل هفتم یا «دستگاه تنفس و تنظیم آن» به بحث درباره مکانیک و تنظیم تنفس، فرایند تبادل گاز در ریه‌ها و در عضلات و انتقال اکسیژن و دی اکسیدکربن در خون می‌پردازند. در فصل هشتم که «پاسخ‌های قلبی - تنفسی به فعالیت ورزشی کوتاه مدت» نام دارد، تغییرات قلبی - عروقی و تنفسی بررسی می‌شوند که در پاسخ به یک مرحله فعالیت ورزشی کوتاه مدت رخ می‌دهند.

فصل نه با عنوان «اصول تمرین فعالیت ورزشی» مبنایی برای دو فصل بعدی است که واژه شناسی و اصول مورد استفاده از سوی فیزیولوژیست‌های ورزشی را توضیح می‌دهد. اصولی که در این فصل ارائه می‌شوند می‌تواند برای به حداکثر رساندن سازگاری‌های فیزیولوژیایی به تکرار فعالیت ورزشی استفاده شوند. در فصل دهم سازگاری‌ها با تمرین مقاومتی که از راه آن‌ها، قدرت عضلانی و استقامت عضلانی می‌توانند در پاسخ به تمرین مقاومتی افزایش یابند، بررسی می‌شود.

در آخرین فصل کتاب به بحث درباره تغییرات دستگاه‌های گوناگون بدن پرداخته می‌شود که پیامد اجرای فعالیت بدنی منظم با ترکیب‌های متفاوتی از شدت و مدت فعالیت ورزشی هستند. سازگاری‌هایی که در دستگاه‌های فیزیولوژیایی رخ می‌دهند سرانجام به افزایش ظرفیت فعالیت ورزشی و عملکرد ورزشی منتهی می‌شود.

کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 کناسب چه کسانی است؟

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت بدنی یا پزشکی ورزشی و پژوهشگران در زمینه ورزش و فیزیولوژی بدن انسان مفید و کاربردی است.

در بخشی از کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 می‌خوانیم:

برای مفید واقع شدن انرژی باید از ترکیبات شیمیایی به مقدارکنترل شده‌ای آزاد شود. دسترسی داشتن به سوبسترای اصلی و فعالیت آنزیم، دو عامل اصلی‌اند که این سرعت را تعیین می‌کنند. دسترسی داشتن به مقادیر زیادی از یک سوبسترا فعالیت آن مسیر ویژه را زیاد می‌کند. فراوانی یک سوخت ویژه (برای مثال، کربوهیدرات) باعث می‌شود تا سلول‌ها بیشتر به آن سوخت متکی شوند تا سایر سوخت ها. به تأثیر در دسترس بودن سوبسترا بر سرعت سوخت و ساز، اثر عمل جرم می‌گویند.

مولکول‌های پروتئینی خاصی که آنزیم خوانده می‌شوند، نیز سرعت رهایش انرژی را کنترل می‌کنند. بسیاری از این آنزیم‌ها باعث افزایش سرعت تجزیه (کاتابولیسم) ترکیبات شیمیایی می‌شوند. واکنش‌های شیمیایی تنها زمانی انجام می‌شوند که مولکول‌های واکنشی، انرژی اولیه را در حد کافی داشته باشند، تا واکنش یا زنجیرهای از واکنش‌ها شروع شوند.

آنزیم‌ها باعث انجام دادن یک واکنش شیمیایی نمی‌شوند و مقدار انرژی قابل استفاده‌ای را که از این واکنش‌ها تولید می‌شود، تعیین نمی‌کنند. آن‌ها، با کاستن از انرژی فعالشدن که برای شروع واکنش ضروری است. سرعت واکنش‌ها را افزایش می‌دهند.

اسامی آنزیم‌ها بسیار پیچیده اند؛ اما بیشتر آن‌ها به پسوند «آز» ختم می‌شوند. برای مثال، آنزیم مهمی که برای تجزیه ATP و رهایش انرژی موجود در آن استفاده می‌شود، آدنوزین تری فسفاتاز (ATPase) نام دارد.

فهرست مطالب کتاب

بخش 1: عضله در فعالیت ورزشی
فصل 1: ساختار و عملکرد عضله‌ی فعال
فصل 2: سوخت مورد نیاز فعالیت ورزشی: بیوانرژی و سوخت و ساز عضله
فصل 3: کنترل عصبی عضله فعال
فصل 4: کنترل هورمونی فعالیت ورزشی
فصل 5: انرژی هزینه‌ای و خستگی
بخش 2: عملکرد قلبی - عروقی و تنفس
فصل 6: دستگاه قلبی - عروقی و کنترل آن
فصل 7: دستگاه تنفسی و تنظیم آن
فصل 8: پاسخ‌های قلبی - تنفسی به فعالیت ورزشی شدید
بخش 3: تمرین فعالیت ورزشی
فصل 9: اصول تمرین فعالیت ورزشی
فصل 10: سازگاری‌های ناشی از تمرین مقاومتی
فصل 11: سازگاری‌ها با تمرینات هوازی و بی‌هوازی

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1
نویسنده، ،
مترجمعباسعلی گایینی، محمدرضا اسد، فرح حدادی
ناشر چاپیانتشارات حتمی
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات257
زبانفارسی
شابک978-600-355-178-7
موضوع کتابکتاب‌های ورزشی، کتاب‌های دانشگاهی
قیمت نسخه الکترونیک
132000 ت - 13.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

ریحانه برزگر آقاوردی
۱۴۰۱/۱۰/۲۳
کتابی عالی در زمینه‌ی فیزیولوژی ورزش اما با زبانی سخت نوشته شده و نیاز به داشتن پس زمینه اطلاعاتی در رابطه با فیزیولوژی انسان برای فهمیدنش نیاز است.
در کل با زبان ساده نوشته نشده.
Farbod afshar
۱۴۰۱/۸/۱۱
کتاب مفید برای دانشجویان تربیت بدنی و کسایی ک میخوان ارشد بدن
حامد جولازاده
۱۴۰۰/۳/۱۵
من رو دست این کتاب ندیدم بسیاد عالى و خوب بود این کتاب ممنون از کتاب راه
zaynab Paktinat Paktinat
۱۴۰۲/۳/۱۶
کامل‌ترین و بهترین کتاب تو زمینه فیزیولوژی
وحید عباسی
۱۴۰۱/۱/۱۸
خیلی کتاب خوبی است امیدوارم همه استفاده کنند
Amin Javan
۱۴۰۰/۱۱/۶
کتابی خوب در زمینه فیزیولوژی ورزشی وشناخت بهتر حرکات است
مهدی کریمی
۱۴۰۱/۹/۳۰
ترجمه‌ی دقیق از کتاب اصلی ارائه داده
N
۱۴۰۱/۸/۲۸
برای دانشگاه گرفتم. کتاب پرمحتوایی هست
Arash Nasirvand
۱۴۰۱/۸/۱۲
یک کتاب کامل و جامع در حوزه علوم ورزشی
مریم علیزاده
۱۴۰۱/۷/۲۹
بسیار عالی و پر محتوا و کاربردی
آریا شفیعی
۱۴۰۱/۴/۲۲
فوق العاده برای شروع
امیر بانی
۱۴۰۰/۱۱/۲
کتاب تخصصی و خوبیه
مشاهده همه نظرات 12

راهنمای مطالعه کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

برای دریافت کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.