معرفی و دانلود PDF کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2)

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2)

کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2) نوشته‌ی عباس چهاردولی و امیرحسین عزتی، به لزوم بررسی و طرح الگوهای مدیریت راهبردی بومی در حوزه‌های مختلف نظامی، امنیتی، خدماتی و حتی صنعتی پرداخته است.

در این کتاب طی مطالعات و پژوهش‎های چندین ساله سعی شده تا الگوی مناسبی برای مدیریت راهبردی، مبتنی بر منابع معرفتی اسلامی با عنوان مدیریت راهبردی متوسمانه ارائه شود که در تحقق اهداف سازمانی و ملی موثر باشند.

لزوم بررسی و طرح الگوهای مبتنی بر معرفت‌شناسی دینی و ولایت‎مداری اسلامی، توجه به مبانی و الزامات ملی و همچنین پایین‏ بودن کارآمدی مطلوب الگوهای رایج مدیریت راهبردی، از جمله ضرورت‌هایی بودند که در تالیف و تدوین این کتاب نقش داشتند.

در بخشی از کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2) می‌خوانیم:

مدیریت راهبردی متوسمانه لازم است تأثیر فلسفه فاعلیت قابلیتی بر مدل مختار (مدیریت راهبردی متوسمانه) تشریح شود. به نظر می‌رسد در مدیریت راهبردی متوسمانه مواردی نظیر تأثیر ریاضیات و فیزیک تکاملی البته در پنج حوزه مبانی فلسفی، فلسفه مضاف، رویکرد مختار، مکتب منتخب، روش تجزیه ‌و تحلیل مناسب، مورد بحث قرار گیرد.

الگوی مدیریت راهبردی متوسمانه به دلیل آنکه ادعای ارائه شیوه‌ای نو و خلاقانه در حوزه مدیریت راهبردی را دارد و خود را بدیل سایر الگوهای موجود می‌داند، بایستی در هر پنج حوزه مزبور تکلیف خود را با ادبیات رقیب روشن نماید.

نویسنده معتقد است تنها در صورتی می‌توان ادعای اسلامی بودن را در ادامه عنوان مدیریت راهبردی پذیرفت که با رویکردی تأسیسی با حرکت از مبادی و اصول که در واقع همان مبانی فلسفی و فلسفه مضاف مختار ما (سه‌گانه نظام تعالی) هستند و تبیین ابتدایی و سپس توسعه آن‌ها، به سایر موارد همچون الگوپردازی، مدل‌سازی و ابزار و فرمولاسیون پرداخت.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه
مبادی
توجهات اساسی
ولایت تکوینى و ولایت تشریعى
تذکر مهم: انسان برحسب تقیید و اطلاق‌
ویژگی‌های نظام طبیعت
حقوق طبیعی از چشم‌انداز مسیحیت و حکمای مسیحی
روش‌شناسی در سه‌گانه نظام تعالی
روش‌های مرسوم در فهم قرآن
چارچوب نهایی زیرساخت نظام مفاهیم در سه‌گانه نظام تعالی
عناصر سه‌گانه نظام تعالی در سطح مبنا 
فصل اول: مدیریت راهبردی متوسمانه (تعریف، روش‌شناسی و نحوه دستیابی)  
مقدمه 
تأثیر ریاضیات و فیزیک تکاملی بر مدیریت راهبری متوسمانه
مبادی و اصول و بایسته‌های مدیریت راهبردی متوسمانه
روش مورد استفاده در مدیریت راهبردی متوسمانه
کلیودینامیک یا مدل‌سازی جریان‌های تاریخی
دستاوردهای کلودیوداینامیک
مجله کلیودینامیک: تئوری‌ها و ریاضیات تاریخی
نقش مدیریت راهبردی متوسمانه در تحقق اهداف دین، تشکیل حکومت و دستیابی به تمدن نوین اسلامی
مدیریت راهبردی متوسمانه
نگرش متبصرانه در الگوی راهبرد متوسمانه
نظریه مبنایی مدیریت راهبردی متوسمانه
تبیین نظریه تأخیر
سیر مجاهدانه و حیات انقلابی و مردن‌ اختیاری 
مفهوم‌شناسی توسم
مفهوم‌شناسی توسم در ادبیات فارسی از فرهنگ دهخدا 
متانویا، ذهن تحول‌گرا یا فراذهن
وضوح - وقوف - ولایت‌مداری
جایگاه رویکرد متوسمانه نسبت به زمان
تفاوت بین رویکرد تعاملی و رویکرد متوسمانه
فصل دوم: هستی‌شناسی در رویکرد مدیریت راهبردی متوسمانه (فلسفه مدیریت راهبردی متوسمانه)  
مقدمه
هرم هستی
شبکه هستی از منظر حجة‌الإسلام واسطی
معرفت‌شناسی مدیریت راهبردی متوسمانه
مخروط فهم شبکه‌ای
قالب مناسب وضع موجود و مطلوب
مخروط معرفت شبکه‌ای
مراحل شش‌گانه فهم و شاخص‌های معیار آن
مرحله اول سطوح فهم و ادراک
مرحله دوم، برقرار کردن رابطه بین مفاهیم موجود یا از پیش دانسته شده است (فهم اولی) 
مرحله سوم یا فهم کاربردی
مرحله چهارم مرحله فهم تحلیلی
انسان‌شناسی در الگوی مدیریت راهبردی متوسمانه
مکاتب طراحی راهبردی در ادبیات موجود راهبردی و مکتب اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم)  
نمودار جانمایی تشکیل راهبردها در بستر مکاتب
جایگاه مکاتب مختلف در تشکیل راهبرد
فصل سوم: روش‌شناسی در رویکرد متوسمانه (روش استنباطی حکمی چند سطحی)  
تعریف روش‌شناسی حکمی اجتهادی
روش برهانی
روش تبیین تجربی
پیش‌فرض‌های بایسته روش‌شناسی استنباطی حکمی
پیش‌فرض‌های نبایسته روش‌شناسی استنباطی حکمی
انتقاد روشمندانه
روش اجتهادی
اجتهاد قسم اول
اجتهاد قسم دوم
اجتهاد قسم سوم
اصول اساسی نظریه‌پردازی چند سطحی
فرآیند نظریه‌پردازی چند سطحی
فرآیند نظریه‌پردازی چند سطحی
کمی‌سازی متغیرهای کیفی
منطق فازی
اعداد فازی
تجمیع نظرات
الگوی دستیابی به مدیریت راهبردی متوسمانه 
تکوین راهبرد 
الگوی مفهومی طراحی راهبرد متوسمانه بر مبنای نگرش سیستم متعالی
کاربستی نوین از رویکرد سیستمی در مدیریت راهبردی متوسمانه.  
تبیین اصطلاح حجم راهبردی به عوض سطح راهبردی (تبدیل رویکرد کارتزینی سطحی به رویکرد حجمی)  
چیستی الگوی سیستمی متعالیه
بنیان‌های اخلاقی
بنیان‌های اعتقادی
روش دستیابی به الگوی مدیریت راهبردی متوسمانه
نحوه فرمولاسیون و تکوین راهبرد با رویکرد متوسمانه (شهد)  
مدل ارزیابی راهبردی (شکیبا)  
درمانگاه مدیریت
تبیین الگوی عینک بصیرت
فصل چهارم: فرآیند نحوه اعمال مدیریت راهبردی در سطح ملی مبتنی بر نگاشت نهادی در ج. ا. ا 
تحلیل مفهوم راهبرد در سطح ملی
گونه‌شناسی مفهومی راهبرد ملی
اول- تفسیر نظامی سنتی
دوم- تفسیر نظامی مدرن
سوم- تفسیر انتقادی
معنای منتخب
مدل محتوایی راهبردی
مقدمات طراحی راهبرد ملی
اول. ذینفعان (بازیگران) «استراتژیک»  
رهبری
رؤسای قوای سه‌گانه
مدیران ارشد
مجریان
جامعه مدنی
امت اسلامی (توده مردم) 
شورای عالی امنیت ملی
مجمع تشخیص مصلحت
دوم. عناصر راهبردی
چارچوب راهبردی
برنامه راهبردی
سیاست راهبردی
نتیجه 
جورچین مدیریت راهبردی در جمهوری اسلامی ایران
سطح اول: چارچوب راهبردی
رهبری
رؤسای قوای سه‌گانه 
جامعه مدنی
مردم
شورای عالی امنیت ملی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
چارچوب راهبردی متولی نهاد رهبری
سطح دوم: برنامه راهبردی
شورای عالی امنیت ملی
روش مدیریت در سطح «تعیین سیاست‌های راهبردی حکومت»  
لزوم نظارت و اصلاحات مستمر در راهبرد ملی
جمع‌بندی نهایی
فصل پنجم: ارائه یک مثال عملی از اعمال مدیریت راهبردی متوسمانه در سطح یک سازمان ملی
تبیین روش جامع تحلیل محیطی با رویکرد تعادل مرکز ثقل نیروها (تعیین موقعیت در مدل شهد)  
مکانیسم تحلیل وضع موجود و تدوین وضع مناسب و مطلوب
ملاک‌های اصلی چکلیست تعیین موقعیت به روش مدل هادی
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در مدل مدیریت راهبردی متوسمانه
موقعیت‌یابی در مدل شهد
تبیین نواحی در رویکرد متوسمانه
موقعیت‌یابی راهبردی با استفاده از ماتریس هادی
انتخاب راهبرد مناسب با استفاده از مدل هادی
مطالعه موردی و پیاده‌سازی مدل شهد
تحلیل آماری
تجمیع نظرات
تحلیل عاملی
تحلیل خوشه‌ای
تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی
تحلیل خوشه‌ای
تفسیر نتایج
خلاصه فصل پنجم
پیوست‌ها 
پیوست 1: ویژگی‌های نظام طبیعت
پیوست دو: دیدگاه شهید مطهری در خصوص فلسفه بودن و شدن
پیوست 3: مباحث مطرح شده در سوره نمل از دیدگاه علامه شاه آبادی
پیوست 4: هرم هستی
پیوست 5: انسان حی متأله
پیوست 6: انسان‌شناسی
پیوست 7: راهبرد
پیوست 8: فرآیند نظریه‌پردازی چند سطحی
پیوست 9: فطرت، جبر و اختیار در قرآن
پیوست 10: نیل به سعادت از دیدگاه فارابی
پیوست 11: مدینه فاضله و غیر فاضله فارابی
پیوست 12: برهان لطف
پیوست 13: اندیشه سیاسی صدرا 
پیوست 14: آینده جهان از منظر اسلام 
پیوست 15: کمی‌سازی متغیرهای کیفی
پیوست 16: مطالعه موردی جهت پیاده‌سازی مدل شهد 
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2)
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات432
زبانفارسی
شابک978-622-6350-93-8
موضوع کتابکتاب‌های مدیریت و رهبری
قیمت نسخه الکترونیک
10000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2)

برای دریافت کتاب مدیریت راهبردی متوسمانه (جلد 2) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.