معرفی و دانلود کتاب افکار فلاسفه بزرگ

عکس جلد کتاب افکار فلاسفه بزرگ
قیمت:
15000 تومان - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب افکار فلاسفه بزرگ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب افکار فلاسفه بزرگ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب افکار فلاسفه بزرگ

در این کتابِ مختصر، مؤلفان، افکار فلاسفۀ بزرگ را در ارتباط با تجربه و ارزش‌های اخلاقی انسان، خلاصه می‌کنند. همۀ مسائل عمده فلسفه، از معرفت‌شناسی و منطق، فلسفه‌های حیات، فلسفۀ سیاسی و حقوقی، فلسفۀ مذهب و مابعدالطبیعه، مورد بحث قرار می‌گیرند. بخش پایانی، نظریات مکاتب مهّم فلسفی را ارائه می‌دهد. بنابراین، خواننده به آسانی، افکار اساسی اندیشمندان برجستۀ جهان از روزگاران نخستین تاکنون، دربارۀ خیر و شرّ، خدا و جهان، حقیقت و زیبایی، طبیعت و مانند آن، روابط انسانی، ذهن و تن، بقا، ارادۀ آزاد و سایر علایق اساسی انسان را خواهد دریافت. هر یک از شش قلمرو ایدۀ کتاب یکی از جنبه‌های مهّم فلسفی را مورد بحث قرار داده که می‌توان آن را جداگانه و مستقّل مطالعه نمود. یک مطالعۀ اندیشمندانه از همۀ کتاب، بینشی در مورد مسائل حیرت‌انگیز فراهم خواهد نمود که بزرگ‌ترین اذهان جهان را، به چالش و مبارزه طلبیده و هنوز هم ما با آن مواجه هستیم.
 

فهرست مطالب کتاب

پیش‏گفتار مترجم
درباره‏ ی این کتاب
پیش‏گفتار
بخش اوّل: نظریه‏ ی شناخت، ارزش‏ شناسی
معیار حقیقت
عادت
سنّت
زمان
احساسات و عواطف
غریزه
ظنّ قوی یا گمان قریب به یقین
وحی
قانون اکثریت
اجماع اتفّاق آراء
واقع‏گرایی ساده
تطابق و همخوانی
اقتدار، مرجعیت
معیار عمل‏گرایی و سودمندی حقیقت
استحکام و انسجام صِرف
توافق و انسجام کامل
ارتباط منطقی
خطاهای مادی استدلال
خطاهای زبان‏شناسی
خطاهای زبان احساساتی
خطای ابهام
خطای سخن دوپهلو
خطای ابهام در سخن
تصویر خطای سخن
خطای سخن ترکیبی
خطای تقسیم
خطای انتزاع ذهنی نادرست
خطای ناپیوسته و نامربوط
خطای اتّکای توسّل به غفلت
خطای اتّکا و توسّل به دلسوزی
خطای توسّل به اعتبار و شهرت
تکیه بر قدرت
توسّل و اتّکای به ریشخند و استهزاء
اتّکا بر توده ‏ها
خطاهای مادی گوناگون
خطای تصادف
خطای تصادف معکوس
خطای علّی
خطای استنتاج
پرسش‏ های مرکب و گوناگون
دادخواست اصل دادخواهی و ترحّم
خود آن را انجام بده
خطای اقتدار نابجا
خطای ژنتیکی، تکوینی
خطای قیاس
گواه نابسنده و ناقص
خطای عاطفی
خطای شرطی معکوس
قضایای متناقض تناقض‏ گویی
مسئله‏ ی حقیقت
تعاریف حقیقت
مفاهیم حقیقت
نظریه ‏ی تطابق حقیقت
نظریه‏ ی ارتباط منطقی حقیقت
نظریه‏ ی اصالت عمل حقیقت
نظریه‏ ی معنایی حقیقت
نظریه‏ ی اصالت هستی حقیقت
نسبیت حقیقت در مقابل عینیت
حقیقت به عنوان امر نسبی
شک‏گرایی
حقیقت به عنوان عینیت و امر خارجی
بخش دوّم: اخلاق و فلسفه‌های حیات
فلسفه‏ ی سقراط
خود را بشناس
فضیلت دانش است
فضیلت خوشبختی و سعادت است
فلسفه‏ ی خودسازی ارسطو
طبیعت بیراهه نمی‏رود و بیهوده نیست
والاترین نیکی، خوشبختی و سعادت زندگی
راه خوشبختی
عالی‏ترین شکل خوشبختی
طبیعت سه جانبه‏ ی انسان
تعادل و میانه‏ روی در همه ‏ی اشیاء
فضایل اخلاقی ارسطو
عمل درست
فلسفه‏ ی لذّت‏پرستی اپیکور
فلسفه‏ ی لذّت‏پرستی سیرنائیک
اپیکوریان مکتب اپیکوری
حزم و دوراندیشی
درد و مرگ
فلسفه‏ ی رواقی اپیکتیتوس
تن دردادن و تحمّل کردن رواقی
اراده ‏ی خلل‏ ناپذیر و استوار
مسائل و مشکلات زندگی
فلسفه‏ ی رواقی جنسی
فلسفه‏ ی سودگرایی جرمی بنتام
لذّت‏ پرستی کمّی
فلسفه‏ ی خیر برین
حساب جامع کلی لذّت‏گرایی
چهار اصل اخلاقی
اصالت نفع جان استوارت میل
معیار اخلاقی
شهود باوری امانوئل کانت
اخلاق اشراقی
امر مطلق یا قاطع
استقلال اراده
مقام و عظمت بشر
افراد آدمی اهداف عالی
شرّ به عنوان امر زاید و طفیلی
جهان، عنصری که اساساً اخلاقی است
بدبینی
رهایی از شرّ، رستگاری انسان
اخلاق ترحّم و دلسوزی
اخلاق بردگی در مقابل اخلاق سروری
رد برتر، ابَرمرد
چنین گفت زرتشت
فلسفه‏ ی وفاداری و اخلاص رویس
وفادار بودن به وفاداری
واقع‏ گرایی اخلاقی جرج ادوارد مور
غیرقابل تعریف بودن نیکی
مغالطه یا قیاس کاذب طبیعت‏ گرایانه
بخش سوم: فلسفه ‏ی اجتماعی، سیاسی و حقوقی
جمهوری افلاطون
ارتباط میان دولت و افراد
فضایل چهارگانه‏ ی اصلی
طبیعت و نقش عدالت
سازمان دولت شایسته و آرمانی
آموزش و پرورش در دولت شایسته و آرمانی
حکومت اشرافی سیاسی
فلسفه‏ ی سیاسی ارسطو
هدف دولت، حکومت
دولت شایسته و خوب
اعتدال و میانه‏ روی سیاسی
فلسفه‏ ی حقوقی سنت توماس آکویناس
شدّت عمل و عدم اطاعت از قوانین مدنی کشور
قانون طبیعی
قانون ابدی، جاودانی
قانون مثبت
قانون ملی و بین‏المللی
فلسفه ‏ی سیاسی ماکیاول
شاهزاده امیر
اشکال دولت
فلسفه‏ ی سیاسی توماس هابز
حقوق طبیعی
تساوی انسانی
قانون طبیعی
قرارداد اجتماعی
قوانینی که از قرارداد اجتماعی نشأت می‏گیرد
لویاتان
فلسفه‏ ی دموکراتیک ژان ژاک روسو
آزادی و برابری
حقّ قطعی و مسلّم حاکمیت
اراده‏ ی عمومی
قرارداد اجتماعی
فلسفه‏ ی حقوقی هگل
دولت ایده و نظریه‏ ی الهی و اخلاقی
دولت، یک سازمان
قانون اساسی
پادشاهی
بخش چهارم: فلسفه‏ ی مذهب
مفاهیم و برداشت‏ هایی درباره‏ ی خدا
چند خداگرایی
یک خدایی
پرستش همه‏ خدایی - آیین وحدت وجود
توحید و یکتاپرستی
اعتقاد به خدای یکتا
خداگرایی طبیعی
طبیعت‏گرای لاهوتی مابعدالطبیعه
اومانیسم، اَبَرطبیعت باوری
اومانیسم انسان باوری و مذهب اصالت بشر
انگارگرایی غیرشخصی
واقع‏ گرایی لاادری ندانم ‏کیشی
وحدت‏ گرایی
طبیعت‏گرایی مذهبی
مسئله‏ ی وجود خداوند
مبحث سبب‏ شناسی
استدلال کلامی
استدلال و احتجاج از طرح و نظم
استدلال توافق و انطباق
استدلال هستی‏ شناسی
برهان و استدلال ارزشی
برهان ارزش‏ ها، احتجاج و استدلال ارزشی
استدلال مذهبی تجربی
استدلال و برهان معرفت‏ شناسی، ارزش‏ شناسی
برهان انسان‏ شناختی
لاادری‏ گرایی و الحاد و خداوند ناباوری
الحاد و خدا ناباوری
نظریه‏ ی بی‏ نظمی و وجود هرج و مرج در جهان
مکبث پرده‏ ی پنجم نمایش صحنه‏ ی 5
استدلال ناشی از ترس
استدلال ناشی از تکامل
استدلال انسان‏ انگاری خداوند
چه کسی خدا را آفرید
برهان واقع‏ گرایی ساده
فراپدیده‏ گرایی
تعامل‏ گرایی، عمل متقابل دو طرفه
ذات و جوهرگرایی
مسئله‏ ی ذهن (تن)
دوگانه‏ گرایی متافیزیکی
نظریه‏ ی توازن جسم و روان
هماهنگی از پیش تثبیت شده لایب نیتس
نظریه‏ ی اختیار الهی
همه پدیده ‏گرایی
بقاء، ابدیت
شکل‏ های ساختگی و تصنّعی بقا
بقای اجتماعی
بقای زیستی
بقای غیرشخصی
اندیشه‏ ی مشتاقانه و پرشور
منشأ پست
شک‏ گرایی دانشمندان
مفهوم مجموعه‏ ی متناهی
براهین و استدلالات بقا و ابدیت
استدلال بر پایه‏ ی قیاس
کلیت و جامعیت عقیده
مسئله‏ ی شرّ
خوش‏بینی
بدبینی
بخش پنجم: متافیزیک
شاخه ‏های سنّتی، قدیمی و یا کهنِ ماورای طبیعت
فلسفه‏ ی شناخت‏ شناسی
ماورای طبیعی پیش از دکارت
پست‏ مدرن پساتجدّد متافیزیک، رنه دکارت
ثنوّیت ماورای طبیعی دکارت
عقل‏گرایی قاره‏ای
وحدت‏گرایی روحی و جسمی بندیکت اسپینوزا
مکتب همه‏ روانی گاتفرید ویلهلم لایب نیتس
تجربه‏ گرایی “جان لاک
ایدآلیسم آرمان‏گرایی جرج برکلی
فلسفه‏ ی شکاکیت دیوید هیوم
فلسفه‏ ی ایدآلیسم نقادّی کانت
ایدآلیسم مطلق جرج ویلهلم فردریک هگل
بخش ششم: انواع فلسفه
ماتریالیسم دیالکتیک
کمونیسم
انقلاب بزرگ
تئوری ارزش کار
پراگماتیسم، ابزارگرایی و اصالت ابزار
معیار پراگماتیستی حقیقت
نظریه‏ ی پراگماتیستی حقیقت
ابزارگرایی
انسان‏گرایی
پراگماتیسم
مذهب ثبوتی مثبت‏گرایی کلاسیکی
اثبات‏گرایی منطقی مکتب تحلیلی
مکتب تحلیلی
اتمیسم منطقی
فیزیک‏ گرایی
علم‏گرایی
اصل و قانون بررسی و پژوهش
ردّ تئوری محرّک اخلاق
مدرسی‏ گرایی جدید، توماسیسم جدید
مدرسی‏ گرایی
توماس‏گرایی جدید
روش مدرسه‏ ای پژوهش و تحقیق
فلسفه‏ ی بودن (هستی)
وجود خداوند
تئوری تکامل مکتب توماس
واقع‏ گرایی معتدل و میانه
فلسفه‏ ی اجتماعی توماس‏گرایی
واقعیت‏ گرایی جدید و انتقادی
واقع‏ گرایی جدید
جهان به عنوان دوستدار و یار ارزش‏ها
پدیدارشناسی و اصالت پدیداری و نمودشناسی
فلسفه ‏ی وجود و درست آئینی جدید
بشر و آزادی اراده
فلسفه‏ ی عقل ناباوری و خردستیزی
ذهنیت و درون نهادی چون حقیقت و واقعیت

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب افکار فلاسفه بزرگ
نویسنده،
مترجمگل بابا سعیدی
ناشر چاپیانتشارات آزادمهر
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات224
زبانفارسی
شابک978-964-8477-36-1
موضوع کتابکتاب‌های فلسفه و منطق
قیمت نسخه الکترونیک
15000 ت - 3.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب افکار فلاسفه بزرگ

عفت کاکایی دهکردی
۱۳۹۴/۹/۸
از شما آقای نوروزی بابت خواندن کتاب تشکر می‌کنم بنابر این پیشنهاد می‌کنم کتابهای دیگری که در این زمینه داریم مانند مشکل اتحاد و تعالی را که متاسفانه ناشناخته مانده‌اند بخوانیدو اگر خواستید می‌توانم خود کتاب را به شما هدیه بدهم این جایزیه من به شما فرزندان خوب این مرز و بوم می‌باشد اردتمند کاکایی
Ali s
۱۳۹۹/۲/۳
کتاب بدی نیست ولی من نوع نگارشش رو زیاد نپسندیدم میتونست بهتر باشه و همینطور برای کسانی که تازه شروع به مطالعه در مورد فلسفه کردن توصیه میکنم اول کتاب دنیای صوفی رو بخوانن و بعد بیان سراغ این کتاب
Mahdi Ghobadi
۱۴۰۲/۱/۳
بایستی این جور کتابها رو با دقت مطالعه کرد و با نکته بینی خواند نباید غرق در هر کتابی شد البته که ترجمه هم در فهم دقیق کتاب موثر است.
Amin Taher
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
افرادی که علاقه دارند با افکار متفاوت آشنا شوند حتما این کتاب را مطالعه کنند.
علی اصغر نوروزی
۱۳۹۴/۹/۵
خیلی آموزنده بود انسان را از عقب ماندگی فکری نجات میدهد
Mostafa abbasi
۱۳۹۶/۱۰/۵
مفید و جامع
سارا اقامحمدی
۱۳۹۶/۱/۴
من به فلسفه خیلی علاقه دارم
مصطفی ناصری
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
کتاب بسیار پرمغز و خوبیه
مشاهده همه نظرات 8

راهنمای مطالعه کتاب افکار فلاسفه بزرگ

برای دریافت کتاب افکار فلاسفه بزرگ و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.