معرفی و دانلود رایگان کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران)

عکس جلد کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران)
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران)

کتاب فرهنگ آبادی های شهرستان مغان (گرمی، انگوت وموران) از تالیفات آقای داودکیانی نویسنده، شاعر و فولکلورشناس اردبیلی اخیرا توسط انتشارات محقق اردبیلی در اردبیل به چاپ رسیده اس. این اثر که به اظهار مولف آن جلد هفتم از مجموعه ده جلدی تحت عنوان فرهنگ الفبایی آبادی های استان اردبیل است به معرفی شهرستان مغان (موغان) به مرکزیت گرمی، بخش ها، دهستان ها و آبادی ها آن می پردازد واطلاعات ارزشمندی در مورد هریک از آبادی ها به دست می دهد شهرستان موغان (گرمی) از شهرستان‌های قدیمی استان اردبیل است که تا سال 1372هجری شمسی به عنوان مرکز شهرستان موغان (مغان) درمحدوده استان آذربایجان شرقی قرارگرفته بود اما با انتزاع قسمت شرقی استان آذربایجان شرقی از آن و تشکیل استان جدید اردبیل، شهرستان موغان (مغان) نیز به سه شهرستان مستقل گرمی، پارس آباد و بیله سوار تقسیم شد و در محدوده استان جدید اردبیل قرارگرفت.

شهرستان گرمی در جغرافیای سیاسی و تشکیلات اداری خود از سه بخش مرکزی، انگوت وموران تشکیل می شود که برروی هم 9 دهستان و حدود 346 پارچه آبادی را تشکیل می دهند. بخش مرکزی از چهار دهستان: اجارود غربی به مرکزیت «دیزج»، اجارودمرکزی به مرکزیت «حمزه خانلو»، اجارود شمالی به مرکزیت روستای «شکرآب» و دهستان اینی به مرکزیت «اورتااینی»، بخش انگوت از سه دهستان انگوت غربی به مرکزیت «آشاغی قاراآغاج»، انگوت شرقی به مرکزیت «تازه کند انگوت» و پائین برزند به مرکزیت «قاسم کندی» و بخش موران که ازبخش های جدیدالتاسیس شهرستان گرمی است از دو دهستان آزادلو به مرکزیت «آزادلی» و اجارودشرقی به مرکزیت «زاهرا» تشکیل می شود....

فهرست مطالب کتاب

معرفی نویسنده
سخن مولف
شهرستان گرمی
بخش انگوت
دهستان انگوت شرقی
اصغرخانلو(عسگرخان لی)
اوروج علیلو( اوروج علی لی)
اوچبلاغ (اوچ بولاغ)
آقاوردیلو(آقاوئردی لی)
برون قشلاق (آشاغی ویوخاری بورون قشلاقی )
پنجه علی خرابه سی (پنجعلی خاراباسی)
پیرلو(پیرلی)
تازه کند انگوت
تپلقا
تکبلاغ انگوت (تک بولاغ انگوت)
تکه چی (ته که چی)
جبیلو(جه بی لی)
جدا(جیدا)
جلدی«خالی ازسکنه »
جملو کندی ( جملو،جمی لی ، جومه لی ، جمعه لو)
جهانگیرلو
چات  قشلاق (آشاغی ،  یوخاری)
چنار(شرقی )
چنار(غرب)
داشقاپو( داش قاپی )
درگاهلو(درگاهلی)
زارع آباد
ساری لار
سیدآباد
شاعرلو ( شاعرلی یا شاعرلر
شعبان لو (شابان لی )
شهبازلو(شاهبازلی)
شوردرق (آشاغی ، یوخاری شوردره)
صالح بیگلو«خالی ازسکنه»
صیادآباد(تولاچی)
عباس علیلو (عاباس علی لی)
قباله کندی
قربان لو(قربان لی )
قیشلاق بخشعلی (باغیش قیشلاقی)
قشلاق جدا(جیداقیشلاقی)
قشلاق جلدی حاجی نبی (خالی ازسکنه)
قشلاق جملوآوات،حاج پاپور، قوچی (خالی ازسکنه)
قشلاق چرتقلو (چیرتیق لی)
قشلاق عبا(عباقیشلاقی)
قشلاق قطار(قاطارقیشلاقی)
قشلاق قیلینج(خالی ازسکنه)
قشلاق کرملوحاجی سردار (خالی ازسکنه)
قیلولو(قیللولو ، قولواوغلو)
کوراماللو(کورامال لی)
کهل قیشلاق(کوهول قیشلاقی)
گرمی انگوت
ماراللوی(جعفرقلی خانلو)
محمدتقی کندی
محمدقلی بیگ لو
ملالو(موللالی ، ماللالار)
منصورلو(منصورلی)
نریمان
هدیلو
یل سویی(یئل سویو)
دهستان انگوت غربی
اللهیارلو(آللاهیارلی)
انجیرلو(انجیرلی)
ایستی باغچه(ایستی باغچا)
ایلخچی (ایلخیچی قیشلاقی)
آخرلو(خالی ازسکنه)
آدام دره سی (آشاغی ویوخاری آدام دره سی)
آغ تپه
آقامحمدبیگلو(آقامحمد بیگ لی)
باغیشلو
پلنگ لو(پلنگ لی)
پیره پیرلو( پیره پیرلی)
تولان(توولان)
چاروق داش
چنار
حاجی عباس کندی
خسبک
دانیار(دانیال)
دلیک داش
دلیکیارقان(ده لیک یارلیقان)
دومولی(دمولی)
دیک داش
زاویه سنگ (داش زئیوه)
زیوه(چای زئیوه)
سامانلو(سامان لی )
سلم آغاجی (سروآغاجی)
سلوک قیشلاقی(سولوک قیشلاقی)
سیدجوادلو(سیدجوادلی)
سیدلر
سیدمحمدلو(سیدمحمدلی)
شورستان
شیخ رضی
عالی قاپو(آلاقاپی)
عمارت(عمارات)
فرخلو(فرخ لی)
قارقشلاقی
قراجه آغل
قره آغاج (آشاغی ، یوخاری)
قره خان بیگ لو(قاراخان بیگ لی)
قشلاق انجیرلو(خالی ازسکنه)
قشلاق آقابابا(آقاباباقیشلاقی)
قشلاق بریان(بیریان قیشلاقی)
قشلاق تیلاندار(تیلاندارقیشلاقی)
قشلاق حاج صمید (حاج صمیدقیشلاقی)
قشلاق حاجی عباس(حاجی عباس قیشلاقی)
قشلاق دولاما(دولاما قیشلاقی)
قیشلاق زاویه (زئیوه قیشلاقی)
قشلاق زرگر(خالی ازسکنه)
قشلاق سولی یئر«خالی ازسکنه»
قشلاق علیا یا دوز قیشلاقی
قشلاق قره ساقال(قاراساققال قیشلاقی)
قشلاق قره قیه(قاراقایاقیشلاقی)
قشلاق کدخدالو
قیلیج خان لی
قورتلوقشلاق
قوری درق(قورو دره)
قوزلوی انگوت
قویطول
کدخدالو
کردکندی
کلانتر
کهنه کند
کینو(کیننو،کین ناو،کین آب)
گئچی قیشلاقی (امیرلی ،حاجی محمدلی )
گلین بولاغی
گوده کهریز
گونی کندی (گونئی کندی)
لاچین دره سی
لقین چی
لکرآباد (آشاغی ویوخاری لکرآباد)
لکوان
مال قیشلاقی
مردان
مزرعه قیزیل بولاغ(خالی ازسکنه)
مسجدلو
نادرقیشلاقی
نولو یااسمعلی کندی
ولی بیگ لو(ولی بیگ لی )
ولیلو (خالی ازسکنه)
هیبت (علیا و سفلی )
هیزان
دهستان پائین برزند
ابراهیم کندی
احدبیگ لو(احدبیگ لی)
ارزنق (اَرزه نه)
اسمعلی کندی
آقداش (علیا و سفلی)
تکبلاغ شرفه(خالی ازسکنه)
تکدام برزند
توسان لوی برزند (توسان لی )
حاج احمدکندی
حسین خانلو
داش بلاغ برزند(داش بولاغ)
دام دا باجا
درگاه لوی برزند
دمیرچی دره سی
زرگربرزند
سربازبولاغی(متروکه)
شاهمار بیگلو(شاهماربیگ لی  )
شرفه
طاووس دره سی
علی تپه سی(متروکه)
علی محمدلو(آلی ممدلی)
قاسم کندی (مرکزدهستان برزند )
قلعه برزند (قالا برزند)
ماراللوی کلبعلی (مارال لی)
مزرعه چیت دومان(خالی ازسکنه)
میکائیل دره سی
نصرالله بیگ لو(نصرالله بیگ لی)
نورالله بیگ لو(نورالله بیگ لی)
بخش مرکزی
دهستان اجارود شمالی
انگورتلار سفلی(آشاغی انگورتلار)
آرانچی
بابی کندی
بهرام آباد
بیگ باغی
چونه خانلو(چونه خانلی)
حواس کندی(حاواس ، هاواس)
خامسلو( خامس لی)
ساری‌نصیرلو(ساری نصیرلی )
سیدکندی
شکرآب (شکراوو)
شکرلو(شوکورلو)
شوردرق انی (شوردره)
صغیرلر(صیغیرلار)
عدالت قیشلاقی
فرضی کندی
قاطیریوران (علیا وسفلی )
قزل گونی(قیزیل گونئی)
قشلاق حسین قلی (خالی ازسکنه)
قشلاق مازان (مازان قشلاقی)
کچلر(کئچل لر)
کله سر
مشهدلو(مشهدلی)
نجفقلی قیشلاقی
نقاره( ناغارا)
هاچاکندتازه
دهستان اجارودغربی
انگورد
اولی کندی(اولو کندی)
اون بیربیگلو(اون بیربیگ لی)
آرمارمشهدلو
بشیرلو(آشاغی ویوخاری بشیرلی)
بیلداشی (بئل داشی)
تازه کندلنگان
تکانلو (تیکان لی)
تکدام اجارود
تولون
تولیر
جین کندی
چونزه (علیا ، سفلی )
چونگنش  (چون گونش)
خان کندی
داش بلاغ (داش بولاغ)
دریامان
دیزج (دیزه )
رحیم لو
رفیع کندی(متروکه)
سلیمانلو
شوربولاغ
عزیزلو
غفارکندی
قره قوچ
قشلاق
گیلارلو
لسگه دره
لله بولاغی (له له بولاغی
لنگان
مجیدلو (مجیدلی)
مزرعه خانلار (خانلار)
مزرعه علی گشادفکری(مزرعه)
مغوان (مئغوان)
دهستان اجارود مرکزی
اجاق آلازار (آلازاراوجاقی)
اژدرلو (اژدرلی)
القناب (آلقانوو)
امراهلو(ایمراهلی)
ایلخیچی (آشاغی ، یوخاری)
حسن کندی
حمزه خان لو(مددلو)
خانبلاغی (خان بولاغی)
زنگیر(زینگیر)
قهرامانلو
ماه پری
دهستان ای نی
اظماره (علیا، سفلی)
آلیله (آلای لا)
الیله سر(ال له سر)
انی (ای نی،اینی)
بیعرق (بی آرا )
تازه کندقره بلاغ (ته زه کند قارابولاغ)
تپه
تنگ
چلک
داش دیبی
رمضانلو(خالی ازسکنه)
ساری درق (ساری دره)
شاوون(علیا ، سفلی)
قره بلاغ(قارابولاغ)
قره یتاق (قارایاتاق)
قنبرلو (قنبرلی)
قوزلو
گیگال (گئی گال)
ییلاق قره قیه (غیرمسکونی)
بخش موران
دهستان اجارودشرقی
افجه (ائوچه)
افسوران (آووصوران)
اوچ آغاج
اوماسلان
ایلخانلار(ائل خانلار)
بورک آباد
پرمهر(پلمه یئر، پرمئییر)
پیره خلیل (پیره خیل لی)
پیله درق(پی یه دره)
تازه کندموران
تمرداش
جنگان(جنقان)
درمانلو(ده یرمان لی)
دمیرچی
زهرا (زاهرا)
سیاوش کندی
سیدلرزهرا
سینه سر(آلازار)
سیه (سی یا)
شیلوه
علی وردیلو(علی وئردیلی)
کریملو
کلان
کلانسرا
کولاتان
لجایر(له جه ییر)
مهره (مئهره)
میخوش(موخوش)
میرآب(میرو)
وان
وانستانق (ونیستانا)
هاچاکنددرمانلو(هاچاکند)
همه شان
یئدی درق (یئدی دره)
یئل دگیرمانی (تکله)
دهستان آزادلو
اروج آباد
اکبرآباد
ایلخیچی قشلاقی
آزادلو(آزادلی)
آقاحسن بیگلو (آقاحسن‌بیگلی)
باقرلو(باقرلی)
پرچین
تپه باشی
درویش گورونمز
درین کبود(درین کووود، درین کوول)
رحیملوی موران
زنگبار
سلاله (سالالا)
صمدلو(صمدلی)
عبابیگلو(عبابیگلی)
قره قشلاق(قاراقشلاق)
قشلاق قوزلو
کردلر
کمرقیه
مهدی خانلو(مهدی خانلی)
هادی بیگ لو(هادی بیگ لی)

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران)
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۲
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۳۲۰
زبانفارسی
شابک978-900-344-006-7
موضوع کتابکتاب‌های جغرافیا و زمین شناسی، کتاب‌های جهانگردی و گردشگری
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران)

فریبا معصومی
۱۳۹۵/۹/۲۱
خیلی از این کتاب خوشم آمد و مطالعه آنرا دوست دارم فقط ایکاش نقشه یا نقشه‌ها یی از استان اردبیل ضمیمه این کتاب میشد تا کسانی که مثل من این استان را ندیده‌اند و با آن آشنایی ندارند بهره بیشتری از کتاب میبردند در هر حال از مولف این اثر بخاطر زحماتشان خیلی تشکر میکنم ودر ضمن تبریک میگویم بنظر من تهیه چنین اثری موفقیتی برای نگارنده آن بحساب می‌آید.
افسانه بهمن
۱۳۹۷/۴/۱۷
این کتاب خیلی عالی بود، در تغییر دیدگاه من بسیار موثر بود
مریم انصاری
۱۳۹۴/۱۰/۹
عالیییی. ولی کاش به جای خرید حجم دانلود pdfکتاب کمی بالا میرفت
حسین بدرزاده
۱۳۹۹/۱/۲۰
یاشاسین مغان گرمی
یاشاسین
افسر یوسفی
۱۳۹۹/۱/۲۰
بسیار عالی👍👍
sayyed isa
۱۳۹۶/۸/۱۱
سلام. چوخ گوزل. یاشا
جعفر میرنصیری
۱۳۹۵/۹/۱۸
خیلی عالی. دستتان درد نکنه.
ووو ددد
۱۳۹۴/۹/۱۶
بد نیست ولی خوب هم نیست
مشاهده همه نظرات ۸

راهنمای مطالعه کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران)

برای دریافت کتاب فرهنگ آبادی های موغان 1 (گرمی، انگوت، موران) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.