معرفی و دانلود کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)

عکس جلد کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)
قیمت:
8500 تومان - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)

از آغاز تاریخ تاکنون، پردیسه شناخت، خود را به صور مختلف به اذهان بشرى معرفى کرده است. دیر زمانى به چهره اعتقاداتى جادویى، جاندارپندارى، افسانه، اسطوره و باورهاى خرافى بیرون آمده، گاه خود را در قالب دین و اخلاق متجلّى ساخته و زمانى دیگر به قامت هنر در آمده است. علم و دانش بشرى، آخرین و متغیرترین سیمایى است که شناخت بشرى ارائه کرده است.

برطبق نظریات استنتاج شده در این پژوهش، انسان ها در اثر تعامل با محیط طبیعى و خارجى، برنامه‌هایى را در مغزشان درونى مى‌کنند. این برنامه‌ها بر حسب تشابهات موجود بین انواع تعاملات، در مغز تعریف مى‌شوند که پس از تثبیت، توانایى تعمیم به موارد مشابه را دارند، به طورى که انواع شناخت و تفکّر را رقم مى‌زنند. شناخت هایى که در شکل جمعى آن، ظاهر مى‌شوند، چون از فردى به فرد دیگر متفاوت نیستند، بلکه به سبب تعاملات مشابه انجام شده‌اند، در نزد افراد مشترک‌اند. افراد نسبت به کم و کیف برنامه‌هاى مغز، شیوه استفاده از آن ها و اصلاً موجودیت برنامه‌ها در مغز و بروز آن ها در قالب شناخت و تفکّر هیچ‌گونه آگاهى‌اى ندارند. هر گونه شناخت نوینى مستلزم تعاملى نوین است که کاملاً ناآگاهانه صورت مى‌گیرد، و اگر با دخالتِ آگاهى و اراده صورت گیرد، هیچ تعامل نوینى حاصل نمى‌شود؛ زیرا در مغز، هر نوع طرح انعکاسى جدید با برنامه‌هاى پیشین این‌همانى شده و موجب فهم، شناسایى و تفکّر در قالب گذشته مى‌شود. ...

در این کتاب، ابتدا به منظور تشریح پدیده توتمیسم شکل گرفته بود، پس از آن که تعاریف و حدود گزاره‌هاى آن به کراّت تغییر یافت، به خصایصى در گستره شناخت دست یافت که به توتمیسم محدود نمى‌شد، بلکه حوزه وسیعترى را تحت پوشش قرار مى‌داد. از این رو، در جستجوى حوزه تعمیم نظریات استخراج شده برآمد و در این راه، خود را در دایره بسیارى از شناخت هایى یافت که در جوامع ابتدایى متداول است. از طرف دیگر، مشاهدات جدید در زمینه برخى از شناخت هاى بدویان که با نظریات پیشین اثر قابل توضیح نبود، نگارنده را واداشت که براى تبیین آن ها، نظریاتى را ارائه کند که به وسیله مشاهدات و آزمونها تعدیل یافته، آن گاه تعیین شود.

پس از آن که بسیارى از شیوه‌هاى شناخت در جوامع ابتدایى تشریح شد، برخى فصول مشترک ما بین شناخت هاى بدویان با شناخت هاى انسان هاى امروزى، موجب شد تا علاوه بر آن که فصول مشترکِ شناخت هاى بدویان و انسان هاى امروزى تبیین شود، در جستجوى نقاط افتراق آن ها، نظریاتى استنتاج شود که بسیارى از شناخت ها را در نزد انسان امروزین تشریح کند، به طورى که چرایى و چگونگى انواع شناخت را مرحله به مرحله تبیین مى‌کرد.

فهرست مطالب کتاب

فهرست
دیباچه
مقدمه
فصل اول: شناخت در جوامع ابتدایى
فصل دوم: شکل‌گیرى باورها و روابط ذهنى
فصل سوم: شناخت در جوامع ابتدایى
فصل چهارم: تعاریف ذهنى
فصل پنجم: رابطه شهودى و دو وجهى
فصل ششم: روابط شهودى
فصل هفتم: تعاریف عام
فصل هشتم: آگاهى و شناسایى
فصل نهم: دستاوردهاى نظریه شناسایى
فصل دهم: این‌همانىِ تعاریف خاص و عام
فصل یازدهم: علل باورهاى توتمى
فصل دوازدهم: یادگیرى تعاملى
فصل سیزدهم: مراسم جادویى
فصل چهاردهم: تقویت سهمى
فصل پانزدهم: علیّت
فصل شانزدهم: نقدى بر نظریاتى از مردم شناسان
فصل هفدهم: چند رابطه ناخودآگاه در یک پدیده اجتماعى
فصل هجدهم: روابط علّى ـ باواسطه
فصل نوزدهم: زبان
فصل بیستم: رابطه شهودى در برخى از انواع شناخت
فصل بیست و یکم: الگوى لمسى - جنبشى
فصل بیست و دوم: بازى‌ها
فصل بیست و سوم: الگوى چشایى ـ بلع
فصل بیست و چهارم: تعیین حدود گزاره‌ها
فصل بیست و پنجم: از افسانه و اسطوره تا زندگى روزمره
فصل بیست و ششم: تابو در جوامع ابتدایى و امروزى
فصل بیست و هفتم: باورهاى خرافى و روش هاى آمارى و تجربى
نتیجه گیرى
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات124
زبانفارسی
شابک978-964-6530-52-4
موضوع کتابکتاب‌های علوم اجتماعی
قیمت نسخه الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)

برای دریافت کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.