معرفی و دانلود PDF کتاب بتن و آسفالت تراوا

عکس جلد کتاب بتن و آسفالت تراوا
قیمت:
۲۰۰۰۰ تومان - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب بتن و آسفالت تراوا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بتن و آسفالت تراوا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بتن و آسفالت تراوا

کتاب بتن و آسفالت تراوا، با بررسی آخرین اطلاعات و منابع مؤسسات آکادمیک، گروه‌های صنعتی، جامعه‌ی مهندسی و علمی، نتایج روسازی‌های تراوا را در قالب یک سند شرح داده است.

علی‌رغم مزایای محیطی روسازی‌های تراوا در آمریکای شمالی، آن‌ها جایی در همایش‌های طراحی و ساخت شهری ندارند. تعداد کمی از آژانس‌های محلی و ایالتی از استانداردها یا دستورالعمل‌های طراحی برای مهندسان خود برخوردار هستند. مرجع‌های کمتری برای اطلاعات پیشرفته‌تر و فراتر از دستورالعمل‌های عمومی وجود دارند.

با توجه به این که راهنمای فنی قابل دسترس و مزایای تکنولوژی بهترین روش مدیریت آب‌های سطحی محدود هستند، کمیته‌ی توسعه‌ی کم تأثیر شورای تحقیق منابع آبی شهری مؤسسه‌ی منابع آبی و محیطی انجمن مهندسان ساختمان آمریکا اقدام به تشکیل کمیته‌ی فنی روسازی‌های تراوا کرد. توسعه‌ی کم تأثیر به سیستم‌ها و روش‌هایی اشاره دارد که از فرآیندهای طبیعی برای بهبود کیفیت آب استفاده می‌کنند.

جلسات فنی کمیته‌ی توسعه‌ی کم تأثیر در خصوص روسازی‌های تراوا به عنوان بخشی از کنفرانس‌های ملی این تکنولوژی در ویلمینگتن نیوجرسی (انجمن مهندسان ساختمان آمریکا، 2007)، سیاتل واشنگتن (انجمن مهندسان ساختمان آمریکا، 2008)، سانفرانسیسکو کالیفرنیا (انجمن مهندسان ساختمان آمریکا، 2010) و فیلادلفیا پنسیلوانیا (انجمن مهندسان ساختمان آمریکا، 2011) برگزار شدند.

این کمیته از اعضای انجمن‌های علم آکادمیک، انجمن‌های نظارتی، انجمن‌های مهندسان و نمایندگان فنی صنعت روسازی‌های تراوا تشکیل شده، اطلاعات قابل دسترس تکنولوژی روسازی‌های تراوا را بررسی و گزارش خود را درباره‌ی وضعیت تکنولوژی روسازی‌های تراوا به عنوان بهترین روش مدیریت آب‌های سطحی ارائه کرده است.

یافته‌های این کمیته معرف اطلاعات موجود در زمان انتشار کتاب بتن و آسفالت تراوا (Permeable Pavements) در خصوص طراحی، نصب و نگهداری روسازی‌های تراواست. سند حاضر با ارائه‌ی خلاصه‌ی روش‌های پذیرفته شده‌ی فعلی برای کمک به مهندسان ارائه شده و به عنوان جایگزینی برای تجربه و قضاوت مهندسی، استانداردهای تفصیلی، کتاب‌های تخصصی و مرجع‌های ضروری پروژه‌های مهندسی در نظر گرفته نشده است.

در بخشی از کتاب بتن و آسفالت تراوا می‌خوانیم:

هر چند جزییات و مشخصات مهندسی برای روسازی تراوا در دسترس هستند، ولی روش‌ها و مواد خاص مشخصات فعلی یک منطقه برای منطقه‌ی دیگر به کار نمی‌روند. دو عامل مهم منطقه‌ای تأثیرگذار بر طراح روسازی تراوا عبارتند از آب و هوا و مواد محلی قابل دسترس (نوع مواد و فاصله عرضه کننده‌ی مواد از سایت کارگاه پروژه).

شرایطی مانند دما، نوع بارش، الگوها و دسترسی مواد سیستم سطح تراوا به اصلاحات نیاز دارند تا در مکان‌های خاص به کار روند. این اصلاحات مهم برای اطمینان از انتخاب مناسب مواد برای کاربرد و آب و هوای خاص است و بر هزینه‌ها تأثیرگذار هستند. هزینه‌های متفاوت به عدم انتخاب یک نوع سطح خاص منجر می‌شود. انواع روسازی‌ها برای استفاده در بعضی از شرایط آب و هوایی مناسب نیستند.

برای مثال، آسفالت متخلخل در نواحی با دمای زیاد سالیانه به کار نمی‌رود. طراحی روسازی بدون دانه‌های ریز در مخلوط سطح آسفالتی به نرم شدن آسفالت متخلخل و نفوذ بیندر در لایه‌های پایین‌تر منجر می‌شود؛ یعنی تجزیه‌ی روسازی تراوا و کاهش تراوایی به دلیل جمع شدن بیندر در لایه‌های زیر اساس. به علاوه، دانه‌های ریز درون بیندر موجب کاهش تراوایی می‌شوند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه
1-ملاحظات طراحی تمام روسازی‌های تراوا
1-1- مقدمه
1-2- سیستم‌های سطح تراوا
1-3- الزامات نظارتی
1-4- ملاحظات منطقه‌ای
1-5- شرایط سایت کارگاه
1-6- بررسی اطلاعات اولیه و ارزیابی رایانه‌ای
1-7- طراحی هیدرولوژیکی  سازه‌ای
1-8- کیفیت آب
1-9- اعتبار طراحی پایدار
1-10- اجرا
1-11- نگهداری
1-12- هزینه‌ها
1-13- چک لیست‌های 1 و 2
1-14- مرجع‌ها
2- آسفالت متخلخل و لایه اصطکاکی تراوا
2-1- شرح سیستم
2-2- کاربردها- محدودیت‌ها و نگرانی‌های سایت کارگاه
2-3- معیارهای کلی طراحی- مشخصات کلی
2-4- دستورالعمل‌های توصیه‌ای ساخت
2-5- عملیات و نگهداری بعد از ساخت
2-6- اطلاعات هزینه‌ای
2-7- مزایای آب‌های سطحی
2-8- لایه اصطکاکی تراوا
2-9- منابع مشخصات
2-10- منابع عمومی
2-11- مرجع‌ها
3- بتن متخلخل
3-1- شرح سیستم
3-2- کاربردها- محدودیت‌ها و نگرانی‌های سایت کارگاه
3-3- معیارهای کلی طراحی- مشخصات کلی
3-4-دستورالعمل‌های توصیه‌ای ساخت
3-5- عملیات و نگهداری بعد از ساخت
3-6- اطلاعات هزینه‌ای
3-7- مزایای آب‌های سطحی
3-8- منابع مشخصات
3-9- منابع عمومی
3-10- مرجع‌ها
4- روسازی بتنی تراوا
4-1- شرح سیستم
4-2- کاربردها- محدودیت‌ها و نگرانی‌های سایت کارگاه
4-3- معیارهای کلی طراحی – مشخصات کلی
4-4- دستورالعمل‌های توصیه‌ای ساخت
4-5- عملیات و نگهداری بعد از ساخت
4-6- اطلاعات هزینه‌ای
4-7- مزایای آب‌های سطحی
4-8- توصیه‌ برای مشخصات فنی
4-9- منابع عمومی
4-10- مرجع‌ها
5- روسازی‌های شبکه‌ای بتنی و پلاستیکی
5-1- شروع سیستم
5-2- کاربردها- محدودیت‌ها و نگرانی‌های سایت کارگاه
5-3- ملاحظات طراحی
5-4- دستورالعمل‌های توصیه‌ای ساخت
5-5- عملیات و نگهداری بعد از ساخت
5-6- اطلاعات هزینه‌ای
5-7- مزایای آب‌های سطحی
5-8- توصیه‌های مشخصات
5-9- منابع عمومی
5-10- مرجع‌ها
6- تکنولوژی‌های جایگزین
6-1- شرح محصولات
6-2- روسازی‌های متخلخل
6-3- روسازی‌های لاستیکی
6-4- روسازی‌های لاستیکی
6-5- روسازی‌های مهندسی (ماتریس ها)
6-6- مرجع‌ها
7- کسب موفقیت و اجتناب از نواقص روسازی‌های تراوا
7-1- مقدمه
7-2- انتخاب سایت کارگاه و طراحی
7-3- طراحی
7-4- ساخت
7-5- عملیات و نگهداری
7-6- خلاصه
7-7- مرجع‌ها
8- نگهداری
8-1- مقدمه
8-2- منابع گرفتگی و روش‌های پیشگیری
8-3- وظایف اصلی بازرسی و نگهداری
8-4- چک لیست‌های 3 و 4
8-5- مرجع‌ها
9- روش‌های طراحی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
9-2- هیدرولوژی و هیدرولیک
9-3- کیفیت آب
9-4- ابزارهای مدلسازی
9-5- الزامات آژانس‌های نظارتی برای مدلسازی
9-6- منابع مدلسازی
9-7- مرجع‌ها
10- الزامات تحقیقات سطح تراوا
10-1- مقدمه
10-2- بهبود مشخصات مهندسی
10-3- تکنیک‌های مدلسازی و اطلاعات عملکرد معتبر هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
10-4- روش‌های طراحی سازه‌ای معتبر و قابل اطمینان
10-5- تکنیک‌های مدلسازی و اطلاعات عملکرد دفع آلوده کننده‌های فیلتر شده
10-6- الزامات نصب و نگهداری
10-7- هزینه‌های اولیه، هزینه‌های چرخه‌ی عمر و اطلاعات ارزیابی چرخه‌ی عمر
10-8- بررسی‌های ارزیابی بلند مدت
10-9- الزامات و اطلاعات آب و هوای سرد
10-10-اطلاعات گرفتگی، نقص هیدرولیکی و نوسازی
10-11- عناوین اضافی
10-12- نتیجه گیری
10-13- مرجع‌ها
فکت شیت- نگرانی‌های رایج درباره‌ی روسازی‌های تراوا
ضمیمه‌ی ب- جداول خلاصه‌ی طراحی و عملکرد
ب- 1- مرور کلی
ب-2- جداول خلاصه
ب-3- مرجع‌ها
ضمیمه‌ی پ- استانداردها، مشخصات، روش‌های آزمون، منابع و مرجع‌ها
پ-1- استانداردها، مشخصات و روش‌های آزمون بتن متخلخ
پ- 2- استانداردها، مشخصات و روش‌های آزمون آسفالت متخلخل
پ- 3- استانداردها، مشخصات و روش‌های آزمون روسازی‌های تراوا
پ- 4- منابع
پ- 5- مرجع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب بتن و آسفالت تراوا
مترجممهدی محرابی، علی طالبی
ناشر چاپیانتشارات افریز
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۲۴۹
زبانفارسی
شابک978-622-95283-0-3
موضوع کتابکتاب‌های مهندسی عمران
قیمت نسخه الکترونیک
۲۰۰۰۰ ت - 4.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب بتن و آسفالت تراوا

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب بتن و آسفالت تراوا

برای دریافت کتاب بتن و آسفالت تراوا و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.