زندگینامه و دانلود کتاب‌های آلبرت الیس

۲۷ سپتامبر ۱۹۱۳ تا ۲۴ جولای ۲۰۰۷ - آمریکایی

آلبرت آلیس (Albert Ellis) بیش از نیم قرن سابقه رواشناسی بالینی دارد و رئیس مؤسسه آلبرت الیس در نیویورک است. از آثار برجستۀ او می‌توان به کتاب نمی‌گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد، اشاره کرد.

عکس آلبرت الیس

زندگی نامه آلبرت الیس

آلبرت الیس (Albert Ellis) در یک خانواده یهودی در پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا زاده شد. الیس کوچکترین فرزند خانواده بود و پدر وی مردی کاسب کار و بیشتر در سفرهای بازرگانی و دور از خانه به‌سر می‌برد.
در اتوبیوگرافی خویش الیس مادرش را زنی در خود رفته با اختلال دوقطبی تشریح نموده‌ است.
الیس تا سال ۱۹۴۳ در دوره روان تحلیل گری آموزش می‌دید. اما در آن زمان‌ها شروع به ساختن آزمون‌های کاغذ و مدادی کرد. در میان تمام تست‌های موجود او تست MMPI را بهترین تست می‌دانست. در سال ۱۹۴۷ مدرک دکترای خود را دریافت کرد. در آن زمان همچنان علاقه شدیدی به نظریه فروید داشت. پس از یک دوره آموزشی دیگر در تست رور‌شاخ ایمان او به نظریه روان تحلیل‌گری رو به افول نهاد. از بین روانشناسان هورنای، آدلر، فروم و سالیوان بیشترین تأثیر را بر او گذاشتند. پس از آن شروع به مطالعه کتب فلاسفه باستانی و جدید کرد. در سال ۱۹۵۳ او به کلی از روان تحلیل‌گری فاصله گرفت و خود را درمانگر عقلانی نامید.

در سال ۱۹۵۵ شیوه رفتار درمانی عقلانی هیجانی (REBT) را توسعه داد. او درجه کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی کلینکی را از دانشگاه کلمبیا و برد روان‌شناسان حرفه‌ای آمریکا (ABPP) را در اختیار داشت.

بالاخره در سال ۱۹۵۵ او درمان عقلانی خود را پایه‌گذاری کرد که بر اساس آن مشکلات درمان‌جویان و مراجعین به خاطر فلسفه شخصی آن‌هاست که با دردهای هیجانی آن‌ها همراه می‌شود. این رویکرد بر درمان فعال تأکید می‌کند تغییر عقاید خودتخریب‌گر و رفتارهایی است که این عقاید غیرمنطقی و خشک را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۵۷ به طور رسمی این درمان را شروع کرد و دو سال بعد اولین کتاب خود را منتشر کرد. الیس یک کارمند وسواسی و وقت‌شناس بود و در کارهایش عجله می‌کرد. او ریاست ده‌ها انجمن و سر دبیری ده‌ها مجله را عهده دار بود. اگر به الیس لقب مرد آهنین را بدهیم گزاف نگفته‌ایم.

کتاب‌های برگزیده آلبرت الیس:

نمی‌گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
آلبرت الیس و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (REBT) : زندگی‌نامه
اثر‌‌بخشی مشاوره‌ی گروهی به شیوه‌ی عقلانی - عاطفی - رفتاری الیس، براضطراب امتحان و عزت‌نفس
اح‍س‍اس‌ ب‍ه‍ت‍ر ب‍ه‍ت‍رش‍دن‌ ب‍ه‍ت‍رم‍ان‍دن‌
اضطراب خود را کنترل کنید قبل از این که شما را کنترل کند
افسردگی، اضطراب و نگرانی، اندوه
الیس و شیوه‌ی درمان عقلانی - عاطفی
ایجاد رابطه‌ای صمیمانه : هفت رهنمود برای خلق روابطی عادی و گفتگوی بهتر
ایجاد روابط صمیمانه
ای‍ج‍اد رواب‍ط ص‍م‍ی‍م‍ی‌
ب‍ا آل‍ب‍رت‌ ال‍ی‍س‌ م‍ش‍اوره‌ ک‍ن‍ی‍د
بد نگوییم تا بد نشنویم

۱