زندگینامه و دانلود کتاب‌های جی پی واسوانی

۲ اوت ۱۹۱۸ - هندی

جی پی واسوانی (J. P. Vaswani)، از آموزگاران بلندپایه معنوی هند است. واسوانی دارای جایگاه ویژه‌ای در تالار سخنرانی دی.اچ در سازمان ملل متحد است.

عکس جی پی واسوانی

زندگی نامه جی پی واسوانی

جی پی واسوانی (J. P. Vaswani) در حیدرآباد سند هندوستان زاده شد. او تحصیلات عالی خود را در کالج سند کراچی با موفقیت گذراند و از آن پس در مسیر زندگی به پیروی از استاد معنوی خود، سادو تی. ال. واسوانی که عمویش نیز بود دل گماشت.

جی. پی. واسوانی شیوه‌ی زندگی خود را بر اساس کتاب‌ها، موعظه‌های قدیسین و منش سادو واسوانی بنا نهاد.
دادا جی. پی. واسوانی از آموزگاران بلندپایه‌ی معنوی هند و در مرکز سادو واسوانی در هندوستان است، که شعبات گوناگونی در شهرهای هندوستان و کشورهای مختلف جهان دارد. دادا واسوانی دارای جایگاه ویژه‌ای در تالار سخنرانی دی.اچ در سازمان ملل متحد است و یک کرسی از مجلس نمایندگان انگلیس به او تعلق دارد.

جملات برگزیده جی پی واسوانی:

- غمگین و ناامید بودن کاری شیطانی است.
- نفرت مانند آتشی است که در درون می‌سوزد و تمام شادی‌ها را از ما دور می‌کند.
- اندوه، ناشی از آنچه به سر ما می‌آید نیست، بلکه از آنچه در درون ما روی می‌دهد بوجود می‌آید.
- در این دنیای گذرا، دنیایی که چیزها می‌آیند و می‌روند، و هیچ‌چیز باقی نمی ماند... آیا چیزی ارزش نگران شدن دارد؟
- یک دانه گندم باید بر خاک بیفتد و بمیرد تا رشد کند و به بار نشیند، وگرنه همان دانه باقی می‌ماند.

کتاب‌های جی پی واسوانی:

برای آن به سوی تو می‌آیم
غذای روح 2
با خالق هستی
از آن سوها
تا سرای او
در پناه او
زایری در راه
زندگی پس از مرگ
سخن عشق
گوهر خرد
نام تو به صد زبان

۱