تراشکاری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تراشکاری

دانلود کتاب آموزش کف تراشی، روتراشی، پله تراشی، شیار تراشی و پخ زنی

دانلود کتاب آموزش کف تراشی، روتراشی، پله تراشی، شیار تراشی و پخ زنی
این کتاب بر اساس آموزش شایستگی کف تراش، روتراشی، پله تراش شیار زنی و پخ زنی خارجی با دقت 0.05 میلیمتر نوشته شده است تا کارآموزان این دوره بتوانند به راحتی از مطالبی که مورد نیاز است، استفاده نمایند. عناوین توانایی های این استاندارد عبارتند از: 1- پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت نکات حفاظتی و...

دانلود کتاب نقشه کار عملی تراشکاری درجه 2

دانلود کتاب نقشه کار عملی تراشکاری درجه 2
بر آن شدم تا کتابی تهیه کنم که مربیان و کارآموزان عزیز ضمن استفاده بصورت هماهنگ در تمام دوره های تراشکاری درجه 2 بتوانند کل توانایی های موجود در استاندارد درجه 2 را تمرین کرده و در پایان دوره سندی در اختیار داشته باشند که به‌عنوان پروژه پایان دوره برای آنها محسوب شده و نیز بتوانند در صورت لزوم به...

دانلود کتاب مجموعه سؤالات تستی و تشریحی تراشکاری درجه 2

دانلود کتاب مجموعه سؤالات تستی و تشریحی تراشکاری درجه 2
این کتاب شامل سؤالات در زمینه فلزکاری (240 سؤال) و تراشکاری (360 سؤال) به صورت تستی با جواب و سؤالات تشریحی در زمینه فلزکاری و تراشکاری با راه حل کامل و همچنین دو نمونه سؤال 50 تایی برای تمرین با جواب و همچنین فرمول های مورد نیاز در تراشکاری مهارت درجه 2 مطابق با استاندارد درجه 2 تراشکاری سازمان...
1