رشته مهندسی مکانیک

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رشته مهندسی مکانیک

دانلود کتاب مکانیک شکست

دانلود کتاب مکانیک شکست
هدف کتاب مکانیک شکست نوشته نستور پرز معرفی روش‌های تحلیلی در به دست آوردن توابع تنش و کرنش مربوط به مکانیک شکست است. این کتاب شامل یک مجموعه از کارهای قابل دسترس است که به طور وسیع در ادبیات فن و تا حدی در داده‌های آزمایشگاهی بسیاری از محققین جهت توجیه مدل‌های تئوری مکانیک شکست در حل مسائل مربوط...