علمای شیعه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع علمای شیعه

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله رجبعلی خیاط (نکوگویان)

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله رجبعلی خیاط (نکوگویان)
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد اول: زندگی و سلوک عارف بالله رجبعلی خیاط (نکوگویان)در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود لازم و مفید است به اصل تعالیم و...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله بانو امین

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله بانو امین
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد دهم: زندگی و سلوک عارف بالله بانو مجتهده امین در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود لازم و مفید است به اصل تعالیم و سیره...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله نخودکی اصفهانی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله نخودکی اصفهانی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد چهارم: زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله نخودکی اصفهانی در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود  لازم و مفید است...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله محمدتقی بهجت

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله محمدتقی بهجت
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد سوم: زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله محمدتقی بهجت در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود لازم و مفید است به اصل تعالیم و...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله حاج اسماعیل دولابی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله حاج اسماعیل دولابی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد دوم: زندگی و سلوک عارف بالله حاج اسماعیل دولابی از عرفای معاصر در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود لازم و مفید است به اصل...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله علامه محمد حسین طباطبایی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله علامه محمد حسین طباطبایی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد هشتم: زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله علامه محمد حسین طباطبایی در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک این کتاب به زندگی و سخنان عرفانی و اخلاقی علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می پردازد. کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله مجتهدی تهرانی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله مجتهدی تهرانی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد نهم: زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله مجتهدی تهرانی در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود لازم و مفید است به اصل تعالیم و...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله العضمی مرعشی نجفی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله العضمی مرعشی نجفی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد پنجم: زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله العضمی مرعشی نجفی در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود لازم و مفید است به اصل...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله امینی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله امینی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد ششم: زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله امینی در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود  لازم و مفید است به اصل...

دانلود کتاب بیقرار: مختصری از احوالات و بیانات حضرت آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره)

دانلود کتاب بیقرار: مختصری از احوالات و بیانات حضرت آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره)
کتاب بیقرار: مختصری از احوالات و بیانات حضرت آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره) ، شرح‌‌حالی از زندگی و سخنان ایشان و همینطور بیانات دیگر علما و بزرگان فقه، درباره‌ی این روحانی و عالم فرزانه است. حضرت آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در خانواده‌ای از اعیان و تجار تبریز دیده به جهان...

دانلود کتاب زهد

دانلود کتاب زهد
هدف کتاب زهد اثر محمد عبدالرحیم محمد ، بحث، گردآوردن و صورت دادن و منظم کردن روایات مربوط به زهد حسن بصرى (رض) است که در کتب متعدد و مختلف مکتوب است. حسن بصرى از پایه‌گذاران حرکت زهد و تصوف در بصره شمرده مى‌شود. حرکتى که هدف آن پرورش نفس براى عبادت و نیروبخش پیوند روح عبد با رَبّ است. حسن بصرى...

دانلود کتاب آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری

دانلود کتاب آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
کتاب آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری برای دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی نگارش یافته است و ‌حاصل تلاش ارزشمند آقایان محمدمهدی باباپور، منصور میراحمدی و علیرضا بی‌نیاز است. در این کتاب نگاهی گذرا به زندگی علمی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی شهید مطهری خواهیم داشت و دوران کودکی، مراحل تحصیل و تهذیب،...

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف آیت العضمی بروجردی

دانلود کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف آیت العضمی بروجردی
مجموعه کتاب زلال حکمت: زندگی و جملات قصار در باب اخلاق و سیروسلوک عرفانی جلد هفتم - زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف آیت العضمی بروجردی در اخلاق آداب زندگی و سیروسلوک کتاب حاضر می‌کوشد به جای تمرکز و تأکید وی‍ژه بر شرح کرامات و حکایت‌های زندگی این بزرگواران که در جای خود  لازم و مفید است به اصل...

دانلود کتاب روزی مردی برخاست: زندگینامه داستانی آیت الله طالقانی

دانلود کتاب روزی مردی برخاست: زندگینامه داستانی آیت الله طالقانی
کتاب روزی مردی برخاست: زندگینامه داستانی آیت الله طالقانی به قلم محمدرضا محمدی پاشاک ، از مجموعه‌ی مفاخر ملی مذهبی، با نثری روان به روایت وقایع سیاسی و تاریخی زندگی‌ آن بزرگوار پرداخته و سرگذشت وی را به طور کامل شرح می‌دهد. برای نگارش زندگی‌نامه انسانی که در تمام دوران زندگی‌اش، برای رسیدن به...

دانلود کتاب سید‌ احمد خمینی

دانلود کتاب سید‌ احمد خمینی
کتاب سید‌ احمد خمینی نوشته جواد کامور بخشایش ، از مجموعه کتاب شخصیت‌های مانا، با استناد به منابع موجود و تکیه بر اسناد ساواک، تحلیلی از زندگی سید احمد خمینی را ارائه می‌کند. زندگی سید احمد خمینی را می‌توان از دو دیدگاه متفاوت تحلیل کرد. اول آنکه اگر فرزند امام خمینی نبود و با ایشان ارتباط نمی‌یافت...

دانلود کتاب اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله نایینی

دانلود کتاب اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله نایینی
کتاب اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله نایینی نوشته‌ی میلاد یاوری و شهریار ربیعی ، تحولات سیاسی و اجتماعی دوره‌ی مشروطه تا ابتدای دوره‌ی رضا شاه را بررسی می‌کند. موضوع این رساله اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله نایینی در تطبیق با مدل روش‌شناسی توماس اسپریگنز و تأثیر اندیشه‌های ایشان بر تحولات این دوره است. مدل...

دانلود کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری

دانلود کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری
کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری ، مقدمه‌ای جهت تدوین دقیق و مستند از زندگینامه استاد شهید مطهری است که در واقع تدوین بخش مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی نیز خواهد بود. بسیارى از زوایاى زندگانى استاد مطهرى، به ویژه مبارزات سیاسى ایشان، براى اکثریت جامعه ما، خصوصا جوانان، چندان شناخته نیست، در حالى که...

دانلود کتاب حدیث نور: خاطراتی آموزنده از زندگانی امام خمینی (ره)

دانلود کتاب حدیث نور: خاطراتی آموزنده از زندگانی امام خمینی (ره)
کتاب حدیث نور: خاطراتی آموزنده از زندگانی امام خمینی (ره) نگاهى کوتاه به زندگانى پر از درس و اندرز حضرت آیت الله العظمى امام خمینى قدس‌سره است. نکات ریزى که در این مجموعه به چشم مى‌خورد، درس‌هاى بزرگى است که در اختیار من و شما قرار گرفته است. پند و عبرت از گفتار و کردار بزرگان دین، که برخاسته از...

دانلود کتاب ملاعلی: نگاهی به زندگی ملاعلی آرانی (گلپایگانی)

دانلود کتاب ملاعلی: نگاهی به زندگی ملاعلی آرانی (گلپایگانی)
کتاب ملاعلی: نگاهی به زندگی ملاعلی آرانی (گلپایگانی) نوشته‌ی مهدی خدامیان آرانی که به زندگی این عالم باتقوا می‌پردازد، اطلاعات دقیقی از مسیر رشد و کمال وی در اختیارتان قرار می‌دهد. این کتاب به شما کمک می‌کند تا حقیقت را پیدا کنید و همچون بزرگان و علمای شیعه به خداوند و اهل بیت نزدیک‌تر شوید....

دانلود کتاب آیینه‌ی فاخری: سیری در زندگی؛ شخصیت و آثار دانشمند معظم حجه الاسلام مرحوم میرزا محمدجعفر فاخری فسایی

دانلود کتاب آیینه‌ی فاخری: سیری در زندگی؛ شخصیت و آثار دانشمند معظم حجه الاسلام مرحوم میرزا محمدجعفر فاخری فسایی
محمدحسین تقوایی در کتاب آیینه‌ی فاخری: سیری در زندگی؛ شخصیت و آثار دانشمند معظم حجه الاسلام مرحوم میرزا محمدجعفر فاخری فسایی ، قصد دارد تا بخشی از زندگی، روحیات، اشعار و کتب این روحانی مبتکر را به نسل امروز معرفی کند. درباره‌ی کتاب آیینه‌ی فاخری: مرحوم حجت‌الاسلام میرزا محمدجعفر فاخری فسایی شاعری...

دانلود کتاب زندگی سیاسی و اجتماعی سید عبدالله بهبهانی (از رهبران انقلاب مشروطیت)

دانلود کتاب زندگی سیاسی و اجتماعی سید عبدالله بهبهانی (از رهبران انقلاب مشروطیت)
شهریار بهبهانی در کتاب زندگی سیاسی و اجتماعی سید عبدالله بهبهانی (از رهبران انقلاب مشروطیت) ، به معرفی این چهره سیاسی با استفاده از کتاب‌ها و مقالاتی که درباره‌ی حوادث اجتماعی و سیاسی ایران در فاصله‌ی نهضت تحریم تنباکو تا انقلاب مشروطیت به دست آورده است، می‌پردازد. سید عبدالله بهبهانی، یکی از...

دانلود کتاب خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی معاصر

دانلود کتاب خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی معاصر
داود علی بابایی در کتاب خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی معاصر ، به بیان گفته‌ها و شنیده‌های مرحوم آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و مرحوم آیت‌الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی که از اوایل دهه 60 با آن‌ها ارتباط داشته، پرداخته است. همه می‌دانند که این دو نواندیش دینی، واقعاً آزادی و حریت در...

دانلود کتاب مردی برای همیشه: نمایشنامه‌ای بر اساس زندگی امام موسی صدر

دانلود کتاب مردی برای همیشه: نمایشنامه‌ای بر اساس زندگی امام موسی صدر
کتاب مردی برای همیشه: نمایشنامه‌ای بر اساس زندگی امام موسی صدر به قلم شهرام کرمی ، داستان زندگی این مرد بزرگ از زمان تولد تا ربوده شدن را در هفت صحنه به تصویر کشیده است. هفت صحنه این روایت عبارتند از: اذان برای موسی، یک شاخه گل برای پروین، روزگار صور، اولین شهید، گفتگو با سنگ، آزادی را باور کن و...

دانلود کتاب حکایت مرد تنها: زندگی‌نامه‌ داستانی آیت الله سید حسن مدرس

دانلود کتاب حکایت مرد تنها: زندگی‌نامه‌ داستانی آیت الله سید حسن مدرس
کتاب حکایت مرد تنها: زندگی‌نامه‌ داستانی آیت الله سید حسن مدرس نوشته‌ی حمیدرضا شاه آبادی از مجموعه‌ی مفاخر ملی مذهبی، با نثری شاعرانه و گیرا به بازگویی وقایع تاریخی آن دوران پرداخته و سرگذشت آیت الله مدرس را به صورت داستانی جالب روایت می‌کند. نویسنده با انتخاب راوی‌های متعددش در طول کتاب، داستان...
1 2 >>