فرهنگ لغت فارسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگ لغت فارسی

دانلود کتاب فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی

دانلود کتاب فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی
کتاب فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی به قلم حیدر شجاعی ، مهم‌ترین، شایع‌ترین و شاید ارزشمندترین ترکیبات کاربردی شعرای برجسته‌ی ایرانی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. این کتاب علاوه بر وارسی فرهنگ کلمات ادبی به استفاده و قیاس این کلمات در شعر فارسی نیز...

دانلود کتاب فرهنگ پارسی سره (جلد اول: حرف آ و الف)

دانلود کتاب فرهنگ پارسی سره (جلد اول: حرف آ و الف)
کتاب فرهنگ پارسی سره (جلد اول: حرف آ و الف) به قلم محسن پاکروان ، دربردارنده و پروست چندین هزار واژه از زبان‌های پارسی باستان و پهلوی، زبان‌های ایرانی و زبان پارسی و برابریابی و برابرسازی واژگان نوین در برابر واژه‌های بیگانه و نیز ساختن چند هزار نام نو برای نام‌گذاری پارسی زبانان است که تاکنون در...

دانلود کتاب سوفیا

دانلود کتاب سوفیا
صادق نیک پور در کتاب سوفیا ، به ماهیت و چیستی واژه سوفیا و جایگاه آن در ادبیات و حکمت و طبیعت می‌پردازد. نام سوفیا در بیشتر فرهنگ‌های روی کره زمین رسوخ کرده و جدا از معنای اولیه خود متناسب هر سرزمین و فرهنگ، افزوده‌هایی را نیز به خود پذیرفته و امروزه یک واژه پر بار و مادر برای بسیاری از لغات و...

دانلود کتاب آشا

دانلود کتاب آشا
کتاب آشا نوشته صادق نیک پور ، تحقیقی بر واژه‌شناسی آشا از نظر تاریخی و اساطیر، با نگاه فلسفی و ادبی، و از تحقیقات محققان و پژوهندگان بسیاری در این باب است. در این کتاب مواردی همچون فلسفه و جهان‌بینی آشا، آشاایسم، آشا در میان کاسی‌ها، آشا در مستندات سومری، آشا در مستندات بابلی، آشا در مستندات اکدی،...

دانلود کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1)

دانلود کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1)
با توجه به این واقعیت که زبان پدید های بسیار پیچیده است و مطالعه در مورد آن نمی تواند تنها به یک قلمرو خاص محدود گردد، این پدیده اجتماعی در تمامی بخش های خود دچار تحول و دگرگونی می گردد، که بیشترین آن در بخش واژگان صورت می گیرد. از آنجایی که هدف هر دستگاه واژه گزینی رواج واژه های مصوب می باشد و با...
1