فرهنگ لغت فارسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگ لغت فارسی

دانلود کتاب فرهنگ پارسی سره (جلد اول: حرف آ و الف)

دانلود کتاب فرهنگ پارسی سره (جلد اول: حرف آ و الف)
کتاب فرهنگ پارسی سره (جلد اول: حرف آ و الف) به قلم محسن پاکروان ، دربردارنده و پروست چندین هزار واژه از زبان‌های پارسی باستان و پهلوی، زبان‌های ایرانی و زبان پارسی و برابریابی و برابرسازی واژگان نوین در برابر واژه‌های بیگانه و نیز ساختن چند هزار نام نو برای نام‌گذاری پارسی زبانان است که تاکنون در...
1