فلسفه اجتماعی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلسفه اجتماعی

دانلود کتاب 12 قانون زندگی؛ نوشدارویی برای بی‌نظمی

دانلود کتاب 12 قانون زندگی؛ نوشدارویی برای بی‌نظمی
جردن پیترسون در کتاب 12 قانون زندگی؛ نوشدارویی برای بی‌نظمی ، با دیدگاهی کاملا متفاوت نسبت به داستان‌های اساطیری، تاریخ، علم، روانشناسی و تجربیات کاری خودش و با بهره‌گیری از مطالعات وسیعش در انواع رشته‌های مختلف، می‌کوشد، چگونه زندگی کردن را به ما بیاموزد. کتاب 12 قانون زندگی (12Rules for Life)،...

🎧 دانلود کتاب صوتی 12 قانون زندگی؛ نوشدارویی برای بی‌نظمی

دانلود کتاب صوتی 12 قانون زندگی؛ نوشدارویی برای بی‌نظمی
جردن پیترسون در کتاب صوتی 12 قانون زندگی؛ نوشدارویی برای بی‌نظمی ، به شما کمک می‌کند تا درست زندگی کنید، بتوانید وزنِ خودآگاهی خودتان را تحمل کنید. بتوانید دانش و‌ آگاهی از شکنندگی، ضعف و مرگ خودتان را تحمل کنید، بدون این که احساس غم، خشم، حسادت و یا میل به انتقام، تخریب و نابودی داشته باشید. کتاب...

دانلود کتاب از خود بیگانگی: جهت گیری های جدید در نظریه انتقادی

دانلود کتاب از خود بیگانگی: جهت گیری های جدید در نظریه انتقادی
مفهوم مغفول‌مانده، یا به گفته برخی صاحب‌نظران، مغضوب ازخودبیگانگی به عرصه‌های فلسفه و علوم اجتماعی بازمی‌گردد تا با حضور پرتوان خود سرشت ازخودبیگانه‌شده مناسبات اجتماعی جهان معاصر را توضیح بدهد. راهل یِگی، نویسنده کتاب، ریشه این مفهوم هگلی-مارکسی را تا فلسفه ژان ژاک روسو به عقب می‌برد و می‌گوید...
1