مجموعه شعر سهراب سپهری

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مجموعه شعر سهراب سپهری

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری
کتاب هشت کتاب ، مجموعه‌ای از اشعار سهراب سپهری است که شامل هشت دفتر شعر به نام‌های: مرگ رنگ، زندگى خواب‌ها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صداى پاى آب. مسافر. حجم سبز، ما هیچ ما نگاه است. در جاى جاى هشت کتاب معانى و مفاهیم پُر گل و شکوفه قرآنى در ساقه‌هاى سرسبز ادب فارسى و رگبرگ‌هاى زبان سپهرى جارى است....

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری
هشت کتاب سهراب سپهری نموداری تمام از سیر معنوی شاعر جویای حقیقت است، از اعتراضات سیاسی تا شور جست و جو و ره سپردن در عرفانی زمینی. سهراب سپهری از شاعرانی است که ورود به دنیای شعر او برای همگان به سادگی امکان پذیر است، بر خلاف برخی از شاعرانی که دست‌یابی و درک و لذت بردن از شعر آنان ،کار آسانی نیست...

دانلود کتاب حوض نقاشی من بی ماهی است: گزیده ی اشعار سهراب سپهری

دانلود کتاب حوض نقاشی من بی ماهی است: گزیده ی اشعار سهراب سپهری
سهراب سپهری در 15 مهر ماه 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد. کودکی خود را در کاشان در باغی بزرگ سپری کرد. این باغ نقش مهمی در زندگی‌اش داشت. او هرگاه فرصتی پیدا می‌کرد خود را به کاشان می‌رساند و در خلوت این باغ بود که نگاه خاص او به زندگی شکل گرفت. به طوری که در شعرهایش به این باغ اشاره کرده است: باغ...

دانلود کتاب هشت کتاب

دانلود کتاب هشت کتاب
کتاب هشت کتاب مجموعه‌ی کاملی از اشعار سهراب سپهری است و یکی از اثرگذارترین و محبوب‌ترین مجموعه‌ها، در تاریخ شعر نوی ایران محسوب می‌شود. این اثر دربردارنده‌ی یأسی است که جز از حوزه‌ی ذهن رنگین سپهری بیرون نمی‌تراود. او در سال 1355 همه‌ی هشت دفتر و منظومه‌ی خود را در قالب این کتاب گردآوری نمود. هشت...

دانلود کتاب در کنار سهراب: تحلیلی بر هشت کتاب سهراب سپهری

دانلود کتاب در کنار سهراب: تحلیلی بر هشت کتاب سهراب سپهری
کتاب در کنار سهراب: تحلیلی بر هشت کتاب سهراب سپهری شامل مجموعه سروده‌های مهم‌ترین شاعر معاصر ایران به انضمام تحلیلی از سید رضا میرجعفری است که برداشت‌های خود را از اشعار او، به عنوان یکی هم دوره‌ای‌هایش ارائه می‌کند. از میان هزاران هزار شاعر و شخصیت ادبی که دستی در کار داشته‌اند و در این دهه‌های...

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری
متن کامل هشت کتاب سهراب سپهری شعر نو فارسی با تمام ویژگی‌ها، مزایا و احیاناً معایبش مخاطبان خاص خود را یافته و جاذبه‌های آن نسل جوان ایران امروز را به رغم تمام نقدها به خود جلب کرده است. شعر نو معاصر همواره با نام شعرایی چون نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، ... و بالاخره سهراب...
1