نسل کشی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نسل کشی

دانلود زنبور مامور

دانلود زنبور مامور
رمان زنبور مامور برخلاف طرح جلد و نام غلط‌ اندازش، در مورد زندگی زنبورها و پرورش آنها نیست؛ بلکه در مورد یک گروه نژادپرست است که در سودای نسل‌کشی نژادهای غیر از خودشان، یک بیماری ژنتیکی را به وجود می‌آورند و آن را بر روی نژادهای مختلف مورد آزمایش قرار می‌دهند. بیش از این به صلاح نمی‌دانم چیزی...
1